Advania bidrar på den Nasjonale Cyber Sikkerhetskonferansen HackCon

 I dag starter den Nasjonale Cyber sikkerhetskonferansen HackCon i Oslo. I fire dager vil sikkerhetskonferansen by på ekspertise for IT-fagfolk om nåværende og fremtidige utfordringer for cyber- og informasjonssikkerhet. Advania spiller en betydelige rolle som både kurs- og foredragsholdere.

HackCon vil gi deltakerne kunnskap om de nyeste cybertruslene. I år er fokuset på å lære hvordan data i skyen kan misbrukes, og hvordan man beskytter dem, hvordan selv de sikreste autentiseringssystemene kan hackes og hvordan de skal sikres.

preHackCon foregår i forkant av HackCon, og er et to-dagers dybdeskurs som omhandler moderne temaer tilpasset norske forhold. Chief Technical Architect og Microsoft MVP (Microsoft Most Valuable Professional) Oddvar Håland Moe og Technical Architect Karim El-Melhaoui fra Advania skal gjennomføre seminaret "Master of Windows Defense" som fokuserer på hvordan bedrifter best kan beskytte sitt Windows-miljø for bedre å tolerere angrep.

På HackCon som starter 14. Februar, presenterer Oddvar Håland Moe "Windows binære filer - Et ekte eventyr i sårbarheter". Denne sesjonen passer for alle som er interessert i det nåværende trusselbildet og gir innsikt i fremtidens utfordringer.
Oddvar Håland Moe ble nylig anerkjent for å oppdage svakheter i Windows 10.

Om HackCon: https://www.hackcon.org/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8bxkbklWDa8

More ...

Oppkjøpet av Caperio

Les dagens pressemelding om status for det annonserte oppkjøpet av Caperio, ledende svensk IT-selskap innen infrastruktur.  

- Vi er meget fornøyd med transaksjonen og gleder oss til å ta fatt på den operasjonelle jobben - Advania er i vekst!, kommenterer adm. dir Espen Hartz.

Advania fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Caperio Holding och förlänger acceptfristen

Advania Holding AB (”Advania”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB (”Advania Invest”), lämnade den 27 april 2017 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 29 maj 2017. Advania meddelar idag att:

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Advania efter fullföljandet kommer att inneha cirka 94,2 procent av utestående aktier och röster i Caperio. 

  • Advania har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda, inklusive förbehållet om 90 procents anslutningsgrad. 

  • Advania förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 12 juni 2017, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Varken Advania eller Advania Invest ägde eller kontrollerade vid Erbjudandets offentliggörande några aktier i Caperio. Fram till och med den 29 maj 2017 har 4 503 100 aktier lämnats in i Erbjudandet. Efter att Erbjudandet har fullföljts kommer Advania därmed att inneha 4 503 100 aktier i Caperio, motsvarande cirka 94,2 procent av aktierna och rösterna i Caperio*.

Gestur G. Gestsson, Koncernchef i Advania:

– Vi är mycket glada över det breda stödet från Caperios aktieägare och att vi kan fullfölja förvärvet enligt plan. Sammanslagningen av de två bolagen är i linje med vår tillväxtstrategi, att växa såväl organiskt som genom förvärv, och medför att vi kan förbättra vårt erbjudande mot både befintliga och nya kunder. Förvärvet är en viktig milstolpe i Advanias utveckling och stärker både vårt varumärke och vår position på marknaden.

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige:

– Vi breddar nu ytterligare Advanias erbjudande och befäster vår position som ett av de ledande IT-företagen i Norden. Att budet har accepterats av aktieägarna är en viktig milstolpe, men det återstår ett både spännande och omsorgsfullt arbete med att operativt integrera och bli ännu vassare tillsammans. Vi blir fler medarbetare med bredare kompetens och en utökad kundbas, så det finns många synergieffekter att ta tillvara på. Jag är övertygad om att sammanslagningen kommer att skapa mervärde för både medarbetare, kunder och samarbetspartners.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Advania förlängs acceptfristen för Erbjudandet till och med klockan 17.00 den 12 juni 2017. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 2 juni 2017. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 16 juni 2017. Advania kan komma att förvärva aktier i Caperio på marknaden under den förlängda acceptfristen.

Advania avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. I samband härmed avser Advania verka för att Caperios aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com
www.advania.com

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil: +46 761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se