Katrín Olga Jóhannesdóttir and Vesa Suurmunne appointed as new members of the Board of Directors in Advania

Katrín Olga Jóhannesdóttir, born in 1962, is currently Chairman of the Iceland Chamber of Commerce, Vice Chairman of Iceland Growth Forum, Board member of Icelandair Group, a member of Akur Invest’s investment committee and sits on the Board of Trustees for Reykjavik University. Her prior management positions include Skipti, Siminn, Navision Software Iceland and Board positions at Advania, Central bank of Iceland, Sirius IT, Skjárinn, Ja, Ölgerdin Egill Skallagrimsson and Icepharma. Katrin Olga holds a Bachelor degree in Business from the University of Iceland and a Master degree from the University of Odense.

 

Vesa Suurmunne, born in 1955, is currently CEO of Nordic Mezzanine Advisers Limited. His prior management positions include Hambro European Ventures, Hambros Bank Limited, Arctos Asset Management and the Industrialization Fund of Finland. Vesa holds a Master of Science in Technology from Helsinki University of Technology and a Bachelor of Science in Business Studies from Helsinki School of Economics.

 

Advania’s Board of Directors consists of the Chairman Thomas Ivarson and Board members Birgitta Stymne Göransson, Bengt Engström, Katrín Olga Jóhannesdóttir and Vesa Suurmunne. 

 

For more information, please visit www.advania.com/about.

Thomas Ivarson, Chairman of the Board:
”We are very pleased to have Katrín Olga and Vesa on board. They have extensive business and
Board experience and great insight into Advania’s key markets. They bring knowhow and
expertize to the Board that support our vision of further growth by offering IT services that help
our customers to create value. I welcome them to the Advania team.”

 

For more information, please contact:

 Thomas Ivarson, Chairman of the Board, phone +46 70 264 39 43 or

Gestur G Gestsson, Group CEO, phone +46 76 140 01 55, email: gestur@advania.com

More ...

Oppkjøpet av Caperio

Les dagens pressemelding om status for det annonserte oppkjøpet av Caperio, ledende svensk IT-selskap innen infrastruktur.  

- Vi er meget fornøyd med transaksjonen og gleder oss til å ta fatt på den operasjonelle jobben - Advania er i vekst!, kommenterer adm. dir Espen Hartz.

Advania fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Caperio Holding och förlänger acceptfristen

Advania Holding AB (”Advania”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB (”Advania Invest”), lämnade den 27 april 2017 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 29 maj 2017. Advania meddelar idag att:

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Advania efter fullföljandet kommer att inneha cirka 94,2 procent av utestående aktier och röster i Caperio. 

  • Advania har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda, inklusive förbehållet om 90 procents anslutningsgrad. 

  • Advania förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 12 juni 2017, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Varken Advania eller Advania Invest ägde eller kontrollerade vid Erbjudandets offentliggörande några aktier i Caperio. Fram till och med den 29 maj 2017 har 4 503 100 aktier lämnats in i Erbjudandet. Efter att Erbjudandet har fullföljts kommer Advania därmed att inneha 4 503 100 aktier i Caperio, motsvarande cirka 94,2 procent av aktierna och rösterna i Caperio*.

Gestur G. Gestsson, Koncernchef i Advania:

– Vi är mycket glada över det breda stödet från Caperios aktieägare och att vi kan fullfölja förvärvet enligt plan. Sammanslagningen av de två bolagen är i linje med vår tillväxtstrategi, att växa såväl organiskt som genom förvärv, och medför att vi kan förbättra vårt erbjudande mot både befintliga och nya kunder. Förvärvet är en viktig milstolpe i Advanias utveckling och stärker både vårt varumärke och vår position på marknaden.

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige:

– Vi breddar nu ytterligare Advanias erbjudande och befäster vår position som ett av de ledande IT-företagen i Norden. Att budet har accepterats av aktieägarna är en viktig milstolpe, men det återstår ett både spännande och omsorgsfullt arbete med att operativt integrera och bli ännu vassare tillsammans. Vi blir fler medarbetare med bredare kompetens och en utökad kundbas, så det finns många synergieffekter att ta tillvara på. Jag är övertygad om att sammanslagningen kommer att skapa mervärde för både medarbetare, kunder och samarbetspartners.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Advania förlängs acceptfristen för Erbjudandet till och med klockan 17.00 den 12 juni 2017. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 2 juni 2017. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 16 juni 2017. Advania kan komma att förvärva aktier i Caperio på marknaden under den förlängda acceptfristen.

Advania avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. I samband härmed avser Advania verka för att Caperios aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com
www.advania.com

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil: +46 761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se