Advania bidrar på den Nasjonale Cyber Sikkerhetskonferansen HackCon

 I dag starter den Nasjonale Cyber sikkerhetskonferansen HackCon i Oslo. I fire dager vil sikkerhetskonferansen by på ekspertise for IT-fagfolk om nåværende og fremtidige utfordringer for cyber- og informasjonssikkerhet. Advania spiller en betydelige rolle som både kurs- og foredragsholdere.

HackCon vil gi deltakerne kunnskap om de nyeste cybertruslene. I år er fokuset på å lære hvordan data i skyen kan misbrukes, og hvordan man beskytter dem, hvordan selv de sikreste autentiseringssystemene kan hackes og hvordan de skal sikres.

preHackCon foregår i forkant av HackCon, og er et to-dagers dybdeskurs som omhandler moderne temaer tilpasset norske forhold. Chief Technical Architect og Microsoft MVP (Microsoft Most Valuable Professional) Oddvar Håland Moe og Technical Architect Karim El-Melhaoui fra Advania skal gjennomføre seminaret "Master of Windows Defense" som fokuserer på hvordan bedrifter best kan beskytte sitt Windows-miljø for bedre å tolerere angrep.

På HackCon som starter 14. Februar, presenterer Oddvar Håland Moe "Windows binære filer - Et ekte eventyr i sårbarheter". Denne sesjonen passer for alle som er interessert i det nåværende trusselbildet og gir innsikt i fremtidens utfordringer.
Oddvar Håland Moe ble nylig anerkjent for å oppdage svakheter i Windows 10.

Om HackCon: https://www.hackcon.org/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8bxkbklWDa8

More ...

Firesafe velger Advania og Dynamics 365

Skandinavias markedsleder innen brannsikring går for det skybaserte forretningssystemet Microsoft Dynamics 365 og partnerskap med kompetanseleverandøren Advania.

 - Vi har valgt Advania og Dynamics 365 fordi vi ønsket en fremtidsrettet og moderne IT-plattform, sier Svein Kjenne, Direktør IT/Administrasjon i Firesafe. - Vi har vært opptatt av å anskaffe en komplett og fleksibel ERP/CRM løsning som vi kan vokse i. 

Sentralt i leveransen er Firesafes behov for en prosjektstruktur og et forretningssystem som fungerer optimalt på tvers av konsernet.   

Leveransen til Firesafe omhandler nytt forretningssystem (ERP) og CRM. Innenfor CRM har Advania med seg Skill som spesialisert underleverandør. Videre er ExFlow og integrasjoner til randsystemer med i løsningen til selskapet som opererer i Norge, Sverige og Danmark.  

- Løsningen vi skal levere til Firesafe favner hele 365-plattformen fra Microsoft. Vi er glad for å ha fått denne tilliten fra Firesafe og ser frem til samarbeidet! sier Espen B. Hartz, Adm.dir i Advania Norge.  

Samordning i fokus   

Firesafe skal få en løsning som sørger for samordning av arbeidet i konsernets ulike enheter. Selv om objektet er det samme for alle – bygg som skal brannsikres – jobber de ulike forretningsenhetene mot forskjellige partnere; byggeier, entreprenør og leietaker. Med Dynamics 365 får Firesafe et brukervennlig system som gjør det enkelt å rapportere og få ut data på det samme objektet for alle enhetene. Samtidig som det legges til rette for bedre samhandling og oversikt på tvers av konsernet.  

Raskere på lufta med skybasert standard   

Det som skiller det Dynamics 365 fra tidligere versjoner av forretningssystemet er at denne skybaserte standardiserte plattformen gir rask tilgang til et miljø og hurtigere prosess frem mot faktisk drift. I arbeidet med nytt forretningssystem og CRM til Firesafe tar Advania mål av seg å levere løsningen ferdig til akseptansetest i løpet av fem måneder.   

 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Espen Hartz, CEO Advania Norge, tlf: +47 930 29 688, e-post: espen.hartz@advania.no

 

 

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen