Nokas velger Advania som leverandør av forretningssystem

Sikkerhetskonsernet gikk til markedet med en tydelig bestilling: Nokas søkte ERP-partner som kunne levere Microsoft Dynamics 2013 R3. I hard konkurranse med flere leverandører ble Advania valgt.

- Vi har valgt Advania som langsiktig partner og leverandør fordi de tilkjennega stor kompetanse, stor iver og presenterte et godt team allerede tidlig i prosessen. Innsikten både om løsningen vi ønsket å bruke, om Nokas samt ønsket om å jobbe med oss ble forsterket gjennom prosessen. Til slutt fremstod Advania rett og slett som best, sier Jon Oluf Brodersen, CIO i Nokas.


Nokas er avhengig av god IT-støtte for å kunne drive kostnadseffektivt. – Vi vil automatisere prosesser i enda større grad fremover og ser et uforløst potensiale i å digitalisere mer av virksomheten gjennom en moderne ERP-løsning, uttaler Jon Oluf Brodersen og understreker at Nokas erfaring med spesialtilpasset forretningsløsning gjør at virksomheten nå er opptatt av å implementere standard som enkelt lar seg oppgradere i fremtiden.    


Samarbeid med Microsoft

Advania og Microsoft samarbeidet godt under salgsprosessen og i gjennomføringsprosjektet vil Nokas også benytte Microsoft i sentral kvalitetsrolle. Leveransen til Nokas innebærer at ny teknologi og ny metode for prosjektleveranse tas i bruk i Microsofts partnerapparat representert ved Advania og i kundegrensesnittet representert ved Nokas. 

I løpet av 10 måneder skal Advania levere markedets mest moderne forretningssystem - den nyeste release av AX 2012. 

- Vi er glade for at kompetanse og produktet vi tilbyr er relevant for en virksomhet som Nokas. Det er inspirerende å jobbe med virksomheter som har så klar strategi for hva de vil med forretningssystemet sitt, som er så klare på retningen sin, uttaler Ole Morten Settevik, adm.dir i Advania.  

Dette vil Nokas oppnå med nytt ERP-system:

  • Fleksibilitet for innlemming av nye selskap i konsernet.
  • Enklere og mer presis rapportering som gir bedre styringsgrunnlag.
  • Automatisert arbeidsprosesser og dataflyt.
  • Informasjon registreres en gang, ett sted i systemet.
  • Integrasjon mot fagsystemer.
  • Bedre informasjon fra installasjonsprosjekter.
  • Overføring av betalingsinformasjon til abonnenter.  
  • Effektive faktureringsrutiner
Nokas har som mål om å styrke sin posisjon i det skandinaviske markedet i 2014 og i innen 2016 være en betydelig aktør i det europeiske markedet. Microsoft Dynamics AX er en plattform som stabilt følger organisasjonen gjennom endringer og vekst – forretningssystemet støtter opp under nåværende og fremtidige arbeidsprosesser. 

Om NOKAS

Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet leverer sikkerhet-og kontanthåndteringsløsninger til over 170 000 kunder og har 5000 medarbeidere. Siden oppstarten i 1987 har Nokas vært i kontinuerlig vekst og konsernet er Norges eneste totalleverandør av sikkerhetsløsninger og kontanthåndtering. DNB, Fritt Ord og Jul Holding er de største aksjonærene ved siden av management.