Convergence 2015: Tool set and mind set

Gjennomgående var temaet at teknologien er på plass. NÅ handler det ikke så mye om tool set lenger. Det er mind set til den enkelte og i bedriftene som avgjør. 

 Jørn Seglem, Direktør Business Solutions i Microsoft Norge åpnet konferansen med å samle de ca 100 norske deltakerne. ”Empower every person and organization on the planet to achieve more” – det er intet mindre enn dette som er målet til Microsoft i følge Seglem. Forretningsproduktivitet og samhandling er vesentlige stikkord for det fokus som preget Microsoft Convergence som samler 5000 deltakere fra hele Europa i tre dager til ende. Etter felles lunsj med de norske deltakerne var det ulike sesjoner før samtlige 5000 samlet seg i storsalen i Fira Barcelona.

Tydelig forretningsorientert 

- Det er virkelig en opplevelse å se Microsoft sparke i gang sitt markedsmaskineri og eie den gigantiske scenen i 1,5 time. Jeg tror vi er mange som føler vi er del av noe veldig stort. Microsoft vil på en måte endre verden, endre måten vi tenker og jobber, endre måten vi samhandler med kollegaer og kunder. Skille mellom jobb og privat viskes ut, kommenterer Espen Hartz, Salgs- og markedsdirektør i Advania. 
I følge Hartz er det nytt av året at Convergence er mer forretningsorientert i konferansen tematikk. Fokus er nå langt mer orientert rundt hvordan vi jobber og mindre om hvordan den underliggende teknologien fungerer. Teknologien er moden og brukergrensesnittet er så enkelt at det handler om å ta i bruk nye måter å jobbe på, skape en bedre hverdag. 

Ny lansering i dag var en funksjonelt oppdatert Skype for Business som er integrert i ERP. En løsning som kutter jobbreiser og gjør det mulig å få jobbet litt selv om du er hjemme med forkjølelse. 

På scenen fikk vi oppleve sterke vitnesbyrd fra globale aktører som Heineken og Accenture som konkret fortalte om henholdsvis bruke av Skype for Business og CRM. Microsoft viser at de adaptive systemene finnes – nå er det opp til selskapene og enkeltpersoner å bruke dem. 

- ERP er kretsløpet i ethvert selskap. Det som overbeviser nå er at ERP er samkjørt med alle de andre brukergrensesnittene. Løsningene er alle mye bedre å bruke. Vi vet jo alle hva en enkelt ting som å føre reiseregningen i en app som er integrert betyr fremfor slik det skjedde på gamlemåten, sier Espen Hartz. 


3 viktigste ambisjoner

Microsoft presenterte på dagens Key Note sine tre hovedambisjoner. 

For det første satses det på langt mer personal computing, eksemplifisert med Windows 10. Microsoft vil tilby arbeidsflater som faktisk avhjelper folk i stresset hverdag. For et andre handler det om Cloud. At cloud ikke bare et sted for å lagre data, men mulighet for intelligent, kostnadsbesparende bruk. Cloud gjør det mulig å ta opp og ned tjenester og håndtere situasjoner som eksempelvis Black friday for retail-virksomheter. Sist, men ikke minst har Microsoft fokus på det de kaller Reinvent productivity & business processes. Dette handler om at enhver ansatt skal bli langt mer effektiv enn i dag. Stikkord er at mye forretning gjøres uten bruk av strukturer, alt som skal bygges fremover skal bygges for nettverk og team. Vi vil se en endring fra me-work til we-work.