Convergence 2015: Hvorfor feiler prosjekter og hva kan du gjøre med det?

Hver av de tre dagene på Microsoft Convergence er det en mengde lærerike sesjoner å velge mellom. Et av foredragene som vi fant særlig interessant var Daryn Edgar i PwC som presenterte resultatene fra en større undersøkelse om hvorfor så mange ERP-prosjekter mislykkes.
 
For mange virksomheter er innkjøp av ERP-system en av deres største investeringer. Det er av stor betydning å sikre return of investment. I følger analysefirmaet Gartner mislykkes 75 % av ERP-prosjektene. Hvorfor er det slik?

I undersøkelsen PwC Global Portifolio & Programme Management Survey deltok toppledere (CEOs) i store virksomheter. Et av spørsmålet topplederne ble stilt var om de opplever å få det de ønsker ut av endringsprogram. Svaret var nei. Med kjennskap til dette ville PwC finne ut hva som må gjøres annerledes for å unngå feil, budsjettsprekk eller forsinkelser. Resultatet av undersøkelsen ble hold opp mot andre større studier og foreliggende data. Sammenlikningen viste at resultatene var konsistente.
 

Topp 5 tips

Dette var fem punktene som undersøkelsen avdekket var det viktigste å ha fokus på for å unngå mislykkede ERP-prosjekt og endringsprogram.
 
Be flexible, change faster. Mange virksomheter utfordres aller mest av små, raske selskap som er i stand til å endre seg raskere. Denne utfordringen kan bare møtes med å ha fokus på egen fleksibilitet. Det er avgjørende å ha governance på strategisk nivå knyttet til ERP-prosjektet 
Connect the excecutive team to program delivery teams. Det er bare slik du kan oppnå den effekten og endringen du ønsker i din virksomhet. Leveransene må være førsteprioritet for ledelsen, ikke en side-aktivitet.  
Measure and adress the harsh facts to maintain directions.  Sørg for å ha en skarp fokus på den totale kostnaden. 
Enable your people to deliver success. La prosjektmedarbeiderne virkelig føle at de har tid til å delta og prioritere arbeidet i prosjektet. 
Optimize your portifolio to maximize return.  Fortsett å investere der hvor det er nødvendig. Og avslutt satsingen på tiltak som ikke girl nok gevinst. 

Til slutt kan vi nevne at undersøkelsen også stilt spørsmål om hvilke ledere de spurte topplederne anså som forbilder. Kjente navn som Mandela, Churchill, Ghandi, Bill Gates and Steve Jobs ble nevnt. Da lederne ble bedt om å fortelle hvem som var mest inspirerende som prosjektledere… kom de samme kjente navnene opp på listen!

Daryn Edgar oppsummerte sesjonen med å minne om lederoppgaven som ligger i evne å gjøre reisen fra business case til stabilitet på en måte som ikke produserer uhåndterlig press på dine medarbeidere.