Tilstede der det skjer

"Dette er en blogg for virksomheter som bruker eller vurderer å bruke Microsoft Dynamics AX som forretningssystem. Her finner du tips og råd, kritiske refleksjoner og åpne vurderinger av teknologi og dens menneskelig anvendelse. Vi kaller det Techknowledge. "

Espem Hartz


Som kunnskapsbedrift er det avgjørende å være i bevegelse, kontinuerlig lære om det nyeste inne teknologi og trender - og at vi deler vår kunnskap med våre kunder. Noen vil hevde at i en konkurransesituasjon bør man holde kortene tett til brystet. Det er jeg uenig i. Vi tror deling gjør alle sterkere, vi tror åpenhet bringer bransjen videre. Og vi tar mål av oss å være leverandøren som forstår hva teknologiske endringer betyr og “oversetter” dette noen ganger så kompliserte språket til forståelig og relevant informasjon for våre kunder.


Refleksjon etter Microsoft Convergence

I Barcelona i desember var det 5000 deltakere og hovedtemaene var ”Digital transformation in the age of the customer”, ”Achieving business transformation through the power of the cloud” og ”Transformational change: The view from inside”. Når jeg oppsummerer hva jeg sitter igjen med etter konferansen er det at vi befinner oss i en brytningstid. Det kommer ny versjon av Dynamics AX i 2016. Og som vannet finner teknologien alltid sin vei. Det handler om å forstå og forutse hvor vannet renner, hvordan vi skal henge med i utviklingen. Jeg kommer til å blogge mer om nye AX. En foreløpig konklusjon er av Dynamics AX aldri har vært så bra - og aldri kan bli bedre - enn det er nå. Så lar vi den henge litt i luften…


On the go

Hva annet tok vi med oss fra Convergence? Utviklingen Microsoft leder an beveger seg fra system til helhetlig plattform. Fremover tror vi Dynamics AX får posisjon som «motor» og databank med omkringliggende applikasjoner hvor mye av bruken vil foregå. Verktøy som Office-add in og Data Migration Framework blir sentrale og verktøy for output som Power Apps og PowerBI kommer. Trenden er at det meste skal skje når du vil, der du er, med den dingsen du har med deg, enten du jobber innen retail, logistikk, timebasert tjenesteyting eller industri. Fokus vil i stor grad være på prosesser eller «Workspaces» som det heter på Microsoft-språket. Det handler om å bygge gode konsepter rundt hvem som gjør hva i bedriftene.