Microsoft Dynamics Technical Conference

"Dette er en blogg for virksomheter som bruker eller vurderer å bruke Microsoft Dynamics AX som forretningssystem. Her finner du tips og råd, kritiske refleksjoner og åpne vurderinger av teknologi og dens menneskelig anvendelse. Vi kaller det Techknowledge. "

Espen Hartz


Microsoft Dynamics Technical Conference har nylig vært arrangert i Seattle, USA. Advania var tilstede med 8 av våre beste teknologihoder. Jeg har tatt en prat med dem om hva de hadde tatt med seg fra konferansen. Egentlig stilte jeg bare et spørsmål: hva er det nye som kommer

Men før vi ser på hva Advanias utviklere og løsningsarkitekter sier - her er markedsføring fra Microsofts egne teknologifolk: https://www.youtube.com/watch?v=nxKRV0Y1j_M

I november ifjor kunngjorde Microsoft at Dynamics AX 2016-utgivelsen ville bli kjent som Microsoft Dynamics AX. Navneskiftet signaliserer en viktig endring. For denne versjonen er bygd spesielt for skyen - The Cloud. Og som skybasert applikasjon, vil Dynamics AX nå være under kontinuerlig vedlikehold. Kontinuerlig vedlikehold og oppdateringer gjør versjonsnavn unødvendig og markerer et stort skritt i utvikling mot et skybasert Microsoft. Releasen som er lovet til Norge høsten 2016 vil i første omgang kun være tilgjengelig i skyen på Azure. On premiss versjoner for å komme senere.

Så hva sier Advanias teknologer om nye AX?

Alt er mer eller mindre nytt. Denne plattformen er bygd for skyen først og den utnytter fordelene skyen gir. Mye arkitektur er ny. Når vi ser på AX2012 er mye i den likt helt tilbake til Axapta som ble lansert i 1998. Nå starter Microsoft på ny frisk. Når det er sagt - forretningsprosessen er den samme. X++-koden er den sammen.

Det er smart av Microsoft å gjøre denne satsingen, nye skybaserte AX vil differensiere AX i markedet. Det er ingen andre som har gjort noe tilsvarende. Microsoft har rett og slett bygd et mytt produkt, men beholdt noen kjente faktorer som gjør at en AX kunde vil kjenne seg igjen. Brukergrensesnittet er nytt, men en bruker vil kjenne seg igjen likevel.

Rollesenter blir byttet ut med workspaces. Som bruker av løsningen vil du hele tiden oppleve at det er fokus på det du faktisk skal gjøre i jobben din, hvilke enkeltprosesser du skal håndtere. Hele klienten fungerer som et rollesenter i nye AX. Dette er en klar forbedring. Du skal kunne tilpasse selv, du kan slette uaktuelle prosesser og legge til aktuelle så ditt AX blir tilpasset nettopp deg. Løsningen blir dermed personalisert samtidig som du får fjernet støy i form av uaktuelle prosesser. Dette er en stor forbedring som også fjerner forvirring mellom roller, hva den enkelte har lov til å se i systemet.

Power BI

Nytt er det også at integrert power BI kommer for fullt. I nye AX vil data grupperes etter kolonner istedenfor rader. Dette handler om hvordan data lagres i databaser. I dagen løsninger er det en kolonne for alle data. I nye AX kan man hente ut kun den kolonnen man er ute etter. Vi har sett tidligere at Management Reporter belaster systemet. Nå får vi en mer rapporteringsvennlig database som også gjør integrasjonene enklere.

Ytelse og innsyn

Nye AX har in memory tables som betyr at data eksisterer kun i minne, ikke på disk. Dette gir i snitt 30 ganger ytelsesforbedring. Når det er sagt - fokus i første omgang for Microsoft har vært å lage en ny plattform. Ytelsen er ikke forbedret for Sharepoint og BI, men med .net er vi på rette vei med ytelse.

En annen forbedring er innsyn om hva som har skjedd på systemet når en bruker melder feil. Løsningen tar med telemetridata som forteller hva som skjedde. Vi kan fikse kode og deploye på nytt. Dette vil være det samme om du kjører cloud: eller on premise

Hvordan blir oppgradering til nye AX?

Den trenger ikke bli så hard som overgangen fra AX09 til AX12 var for en del virksomheter.Denne gangen handeler det mer om en nyinstallasjon. Koden må reimplementeres. Microsoft vil gi Advania som partner hjelpemidler for at vi skal kunne implementere fortere. Dessuten får vi mulighet til å teste løsning med realistisk mengde data. Det er en stor forbedring! Verktøyet for testing produsere data i systemet så får testet med ordentlige data før kunden faktisk går i drift. Dette betyr for eksempel at vi kan be om at det genereres en million salgsordrer for å teste, så gjøres det i systemet.

ERP-systemer har tradisjonelt vært kjent for kompleksitet og langvarig implementeringstid. Med nye AX kan det se ut som tiden med store budsjett, høyt stressnivå og krevende implementeringer er over. Den nye versjonen introduserer forbedringer i Microsoft Dynamics Lifecycle Services, en Azure-basert tjeneste som gir nøkkelferdig implementering.

Skepsis da, jeg kan jo ikke tro at dere tar imot all informasjon om nye løsninger uten kritikk?

Både private cloud og on premise kommer. En del bedrifter vil nok være skeptiske til public cloud. Dagens regelverk innebærer at data (i hvert fall kopi) må ligge i Norge. Dette kan bli en situasjon som treffer MS hardt hvis det er mange kunder som trenger hjelp. Det er også grunn til å være skeptisk til å legge hele produksjonsmiljøet i hendene på Microsoft. Det er forskjell på CRM og ERP, det er ikke like enkelt å la ERP kjøre som “en stor svart boks”. Dessuten er det viktig at vi får se bedre oppetid i Azure. n>