Dynamics 365 Operations – The last ERP-upgrade you will ever do!

Hva er det faktisk som skiller Microsoft Dynamics 365 Operations fra tidligere versjoner? Hva er det som gjør at flere tenker seg om når valget nå står om skybasert ERP-system?

La oss starte med å slå fast at Microsoft Dynamics 365 Operations bygger på en velprøvd forretningslogikk utviklet over flere versjoner. Tankesettet som ligger til grunn for teknologien er den samme. Det som skiller Dynamics 365 Operations fra tidligere versjoner handler om hvordan et ERP-system kan ta en bedrift videre. Jeg vil hevde at mulighetsbilde i ERP-verdenen aldri har vært større!

Stikkord er hvordan det hele er integrert med LifeCycle Services, Dynamics 365 og hvordan bedrifter kan ta i bruk flere applikasjoner innen “One Microsoft -tankegangen.” Med Dynamics 365 Operations får Microsoft mer kontroll over produksjonsløsningen. Som leverandør tror dette er positivt, det sikrer mer standard i løsningen. Alle valg som blir tatt må sjekkes, ingen kan lage noe som går i konflikt med videre planer – alt skal kunne kjøre med kontinuerlig oppdatering fra Microsoft. Dynamics 365 Operations krever av partnere og kunder at testing faktisk blir gjennomført.  

Fra running the business til changing the business

Nye Dynamics 365 representerer et reelt paradigmeskifte. Ved å velge Dynamics 365 Operations tar du bedriften din med på et siste oppgraderingsprosjekt. Etter å ha installert ditt nye ERP-system blir det kun mindre releaser med tettere tidsintervaller. Og i motsetningen til tidligere kan du riste av deg frykten for å være blant de første som går på en ny versjon av et IT-system. Fordi funksjonaliteten er kjent og bygger på AX2012-versjonen er ikke risiko den samme faktor som tidligere da vi tilpasset løsninger i mye større grad. Dette gjorde nærmest oppgraderinger til reimplementeringer.

Nye Dynamics 365 vil kreve endringsvilje hos kundene for det er vesentlig at prosessene i løsningen faktisk brukes slik de er tiltenkt for bransjen. Tilpasninger skal unngås. Faktisk er det slik at enhver tilpasning eller utvikling skal godkjennes av Microsoft før den går i produksjon. Dette kan ved første inntrykk oppfattes som rigid, men det sikrer at man ikke havner i situasjoner med kritisk feilretting - og Microsoft står hele tiden beredt med sitt apparat for å kunne håndtere eventuelle utfordringer. For veien videre ser vi systemer som bygges opp av sertifiserte ISV løsninger på toppen av standard Ax funksjonalitet, fremfor større selskapsspesifikke tilpasninger.

Dynamics 365 Operations løfter ERP fra å handle om kostnadskrevende løsninger for den daglige driften til å bli en løsning som utvikler reelt er med å løfte forretningen. De nye mulighetene handler om å koble sammen med det alt det kule man gjør i bedriftene, alle løsninger som kan du nå ta det med deg og gjøre det du trenger på farten. Dette betyr at “hele verden” kan integreres.

Se for deg at skytjenester kunne hjelpe deg med forecasting så du kan ta bedre beslutning for innkjøp, produksjon, ressursstyring etc. Med nye AX Online koblet opp mot machine learning er dette en realitet!

Cloud

Når Microsoft spør 11.000 bedrifter globalt svarer 80 % av skytjenester er veien å gå. Dette er i tråd med hva vi i Advania AS opplever i markedet i Norge. De forespørslene vi håndterer om dagen stiller krav om cloud-basert løsning, potensielle kunder ønsker ikke å ha egen lokal IT-avdeling som drifter løsningen. Vi regner med at dette kommer i økende grad også blant eksisterende kunder.

Som kunde av Dynamics 365 er det vesentlig å ha en sky-strategi på ERP. Dette fordi det slik er enklere å ta i bruk de mulighetene som ligger i løsningen. Det kan være lurt å tenke gjennom hvordan valget påvirker bedriftens interne IT-avd. Samtidig er det ikke av betydning for den funksjonelle bruker hvorvidt serveren står i kjelleren eller i Amsterdam.

PS: Erik kommer med nytt innlegg om hva nye AX innebærer, da vil ha “løfte på panseret” og forklare hva som faktisk befinner seg i løsningen.