Lovmessige endringer som påvirker din Dynamics AX løsning

SEPA

Betaler dere i Euro?

Vil deres Dynamics AX løsning trenge oppdatering for å innfri krav i SEPA-direktivet?

Lovregulering: Finansavtalelovens §9 3. ledd pålegger at alle filbaserte euro-betalinger gjort av offentlig forvaltning og større virksomheter (over 10 ansatte eller 2 MEUR i omsetning) må følge ISO 20022 innen 31.10.2016.

Advania AX kan bistå din bedrift med å klargjøre Dynamics AX løsningen til å kunne benytte ISO 20022 XML format for betalinger i EURO.

Ta kontakt med oss for å avtale bistand for oppdatering av din AX løsning.
Dere kan lese mer om ISO20022 her: http://www.bits.no/iso-20022-nyhetsbrev-nr-3/ 

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen. Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift. Frister for innlevering og betaling endres ikke. Den nye mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017. 

Ta kontakt for å avtale oppdatering av deres løsning.

Dere kan lese mer om dette på følgende link: www.skatteetaten.no/mva-melding

Norwegian Standard Audit File - Tax (SAF-T) Financial er et standard format for utveksling av regnskapsdata

Endelig dato for når dette lovkravet skal tre i kraft er ikke bestemt enda, høringsfristen er 1. oktober 2016. Endelig dato her blir bestemt etter høringsfristen. Microsoft og Advania AX arbeider med dette, og vil komme med mer informasjon når høringsfristen er over.

Dere kan leses mer om SAF-T her: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Bokforing-og-regnskap/standardformat-regnskap-saf-t/

Ta kontakt med oss på support@advaniaax.no så sørger vi for at du får bistand.