Nye Advania

En ERP-leverandør som kan Cloud. En Cloud-leverandør som kan ERP. Fra nyttår er Advania et større selskap som møter markedet med en unik bredde av tjenester.   

Utviklingen i IT-bransjen går fort, men enn så lenge er det ikke andre konsulenthus som kan tilby sine kunder kompetanse og erfaring innen både Cloud og ERP. Fra 1. januar er Advania AX og Advania ett selskap. Mens AX-delens konsulenter har lang erfaring med store, komplekse og varige leveranser av forretningsløsninger har rådgiverne som kommer fra det som var Knowledge Factory tilført det nye Advania spisskompetanse innenfor Cloud, sikkerhet, Exchange, Sharepoint, identitet, Office 365 og Skype for business. Hvis noen lurer på om vi kan noe innen Microsoft, er svaret ja.  Og i tillegg tar vi inn en ny leverandør i Advania. For virksomheter med kundeservice som en del av sin forretning tilbyr vi nå to kontaktsenterløsninger: Customer Interaction Center (CIC) fra Interactive Intelligence og PureCloud fra Genesys.

Advanias nye organisasjonsstruktur viser våre tydelige satsingsområder, men det viktigste for våre kunder er at vi har en helhetlig tilnærming til de de utfordringer som skal løses - enten det er innenfor Cloud, forretningssystemer eller kommunikasjonsløsninger, med tilhørende rådgivning. 

Vi dekker totalen og tar nå steget opp som den norske leverandøren som møter kundene med hele plattformen innenfor Microsoft. 

Nytt år er nye muligheter. Advania nå er rigget for fremtiden. Microsoft leverer teknologiene som kan sammenliknes med planker. Som leverandør og kompetansepartner for kundene er det vår oppgave å bruke plankene til å bygge solide hus. Vi er klare - er du? 

Med vennlig hilsen

Espen B. Hartz, CEO