Kommunesammenslåing - hva med IT-systemene?

Nye kommunegrenser medfører store endringer i statlige og kommunale datasystem. Ikke bare vil dette gi utfordringer knyttet til kommunenummer som blir ressurskrevende for store virksomheter som Statens kartverk, Skattedirektoratet og Brønnøysundregisteret. Sammenslåingen av kommuner stiller også krav til migrering og sammenslåing av Office 365 tenants.

Advania kan dokumentere unik kompetanse på området. Vi har erfaring og tilbyr veiledning spesielt tilpasset offentlig sektor.

www.kommunesammenslaing.no gir Advanias fagfolk gratis og konkret veiledning. Her anbefaler vi forberedelse i forkant av migrering av Office 365 tenants, vi deler erfaringsbaserte råd om prosjektledelse og prosjektressurser og gir konkret veiledning gjennom hele arbeidsprosessen inkludert valg av migreringsstrategi og lisenser, test og verifisering.