Hvordan kan skyteknologi understøtte arbeidet med GDPR?

 Ny personvernlov setter nye krav til bedrifter. De fleste har fått med seg at dette er viktig, og at det snakkes om alt fra bøter til krav om personvernombud. Men hva skal til for å være klar for GDPR? Sånn konkret. Hvilke teknologier kan understøtte dette, og hvordan skal dere jobbe for å oppfylle kravene? Dette er spørsmål vi opplever at mange lurer på.

Vi kan derfor tilby en GDPR workshop som ikke snakker om bøter og potensielle konsekvenser, men om hva som må på plass, hvordan dere innfører, og hvordan dere etterlever dette.

Vi viser med konkrete eksempler og gjennom diskusjoner med dere, hva dere kan gjøre for å komme i gang med teknologi fra Microsoft. Teknologier vi opplever mange av dere allerede har, som Microsoft Office 365, Windows 10 og Microsoft sikkerhetsløsninger.

 

Varighet: 1 dag (6 timer)
Målgruppe:  Ledelse, IT ledelse, Marked, HR

Agenda

Kl. 09:00 – 10:00
Introduksjon: Hva er GDPR, og hvilke personopplysninger behandler dere? Diskusjon rundt kultur, endringskultur og kompetanse.

Kl: 10:00 – 11.30
Gjennomgang av Microsofts sikkerhetstjenester i skyen, med spesiell fokus på informasjonssikkerhet og informasjonsstruktur. Spesielt fokusert på lovkravene rundt «retten til å bli glemt», «rett til innsyn» og «dataportabilitet».

Kl. 11.30 – 12.00
Lunsj

Kl.12.00 – 14.30
Gjennomgang av teknologi i Office365.

Enkelte rapporter viser at så mye som 80% av data knyttet til personvernloven, ligger ustrukturert. I eposter, dokumenter, chatkanaler osv. Vi gjennomgår hvordan dere kan få bedre kontroll gjennom bruk av standardiserte løsninger, men minst mulig endring av arbeidsmetodikk

Kl. 14.30 – 15.00
Avklaringer og veien videre

Etter endt Workshop skal deltakerne ha en god forståelse for innholdet i Microsofts skytjenester, og hvordan dette kan brukes i arbeidet mot nye personvernregler.

 
Legg igjen din kontaktinformasjon dersom du ønsker et uforpliktende tilbud på workshop, eller om du ønsker å bli kontaktet av en av våre konsulenter.

Kontakt oss

Your message has been received

 Les mer om hvordan du kan få kontroll på GDPR og de nye personvernreglene her