Katrín Olga Jóhannesdóttir and Vesa Suurmunne appointed as new members of the Board of Directors in Advania

Katrín Olga Jóhannesdóttir, born in 1962, is currently Chairman of the Iceland Chamber of Commerce, Vice Chairman of Iceland Growth Forum, Board member of Icelandair Group, a member of Akur Invest’s investment committee and sits on the Board of Trustees for Reykjavik University. Her prior management positions include Skipti, Siminn, Navision Software Iceland and Board positions at Advania, Central bank of Iceland, Sirius IT, Skjárinn, Ja, Ölgerdin Egill Skallagrimsson and Icepharma. Katrin Olga holds a Bachelor degree in Business from the University of Iceland and a Master degree from the University of Odense.

 

Vesa Suurmunne, born in 1955, is currently CEO of Nordic Mezzanine Advisers Limited. His prior management positions include Hambro European Ventures, Hambros Bank Limited, Arctos Asset Management and the Industrialization Fund of Finland. Vesa holds a Master of Science in Technology from Helsinki University of Technology and a Bachelor of Science in Business Studies from Helsinki School of Economics.

 

Advania’s Board of Directors consists of the Chairman Thomas Ivarson and Board members Birgitta Stymne Göransson, Bengt Engström, Katrín Olga Jóhannesdóttir and Vesa Suurmunne. 

 

For more information, please visit www.advania.com/about.

Thomas Ivarson, Chairman of the Board:
”We are very pleased to have Katrín Olga and Vesa on board. They have extensive business and
Board experience and great insight into Advania’s key markets. They bring knowhow and
expertize to the Board that support our vision of further growth by offering IT services that help
our customers to create value. I welcome them to the Advania team.”

 

For more information, please contact:

 Thomas Ivarson, Chairman of the Board, phone +46 70 264 39 43 or

Gestur G Gestsson, Group CEO, phone +46 76 140 01 55, email: gestur@advania.com

Nytt ERP-system, nytt hjerte

Sentralt for GC Rieber var det å finne en leverandør og et system som kunne legge til rette for prosesser som foregår både på tvers av selskaper i konsernet GC Rieber og i det enkelte selskap. Microsoft Dynamics AX er et forretningssystem som håndterer organisasjoner som er både konsern og et konglomerat av selskaper på samme tid, slik som GC Rieber.

Ingen toppstyrt prosess
Og det var ute i forretningsenhetene det hele startet. I økende grad opplevde de ansatte behov for et mer fleksibelt og oppdatert system. Mangel på presis informasjon, og det å måtte gjøre flere operasjoner om og om igjen, var årsaken til ønsket om ny løsning i GC Rieber.

Likevel kan det oppleves tungt å skulle skifte ut det systemet man er kjent med over tid. Det kan være som å skulle bytte ut den gamle Forden som du kjenner alle lyder og triks med. Men etter hvert som hostingen tiltar, og venner ikke lenger vil sitte på med deg, er det på tide med ny bil. Slik er det også med forretningssystemer som styrer kjerneprosessene i virksomheten din. De må ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko, men sørge for at du kommer effektivt dit du skal.

“Et komplekst konsern” blir GC Rieber gjerne omtalt som, selskapet som gjennom generasjoner har drevet næringsutvikling i Norge og globalt. Nå skal konsernet ta i bruk et forretningssystem som kommer til å endre hverdagen både for ansatte og kunder. Dette er også noe selskapets toppsjef ønsker å få til, å utvikle endringsevnene samtidig som leveransekraften øker.

Konkurransedyktig
– Vårt mål er at samarbeidet med Advania skal gjøre GC Rieber mer fremoverlent. Forretningssystemet er selve hjertet i en virksomhet, og mer presis og komplett informasjon gjør at vi blir effektive i arbeidsprosessene våre og dermed mer konkurransedyktig i forhold til våre konkurrenter, sier administrerende direktør Paul-Christian Rieber i GC Rieber

Store prosjekter innen eiendom og shipping er dagligdags for GC Rieber. Men å implementere ny ERP-system skjer kanskje bare hvert 10. år, eller én gang hver generasjon i det familiedrevne konsernet. Noen vil sågar sammenlikne skiftet med en hjertetransplantasjon. Det er trolig årsaken til at administrerende direktør Paul-Christian Rieber gir prosjektet viktighetsgrad 10 på en skala fra 1 til 10.

Og når GC Rieber nå gjennomfører dette prosjektet og klargjør selskapet for den moderne tidsalder, er det også med tanke på at egne ansatte skal ha et effektivt og godt arbeidsverktøy. At nytt IT-system kan møte utfordringer kjenner mange ledere til, og i GC Rieber anerkjenner man derfor betydningen av å involvere og sørge for åpen og tydelig kommunikasjon – både internt i bedriften og med leverandøren Advania.

Et konkurransefortrinn med Microsoft Dynamics AX

Det forteller administrerende direktør i Otra Norge, Lars Hamborg. – Selskapet er en del av det verdensomspennende grossistkonsernet Sonepar, Europas største og en av verdens ledende distributører av elektromateriell. Med 150 ansatte i Norge, hovedlager i Drammen og egne selvbetjeningslagre på 12 steder rundt om i landet, er selskapet også en av de største aktørene i det norske markedet.

Utfordringen

Otra betjener en krevende bransje der leveringstidene må være korte, kompleksiteten er høy og kvalitet i leveransen er en selvfølge – Før vi implementerte ny løsning brukte vi mye tid på logistikken. Organisasjonen og systemene var i realiteten skilt i siloer og det var vanskelig for de ansatte å se helheten i virksomheten. For meg og ledergruppen min var det en utfordring å skaffe oversikt og innsikt som kunne brukes som styringsverktøy. Dette stille høye krav til bruk av oppdaterte data i analysene og rapportene vi bruker i hverdagen. 

Løsningen

- Da vi bestemte oss for å investere i en ny løsning, så vi raskt at dette ikke handlet om å kjøpe et nytt program, men om å tenke organisasjonen og prosessene fra bunnen innenfor rammen av en ny IT-plattform. Valget falt på Microsoft Dynamics AX tilpasset og implementert av Advania. Dette er et system som stadig utvikler seg og blir bedre, og det er viktig med en partner som har tung kunnskap ikke bare om systemet, men også om bransjen vi opererer i. 


Resultatet

Microsoft Dynamics AX sørger for en flyt i virksomheten, fra kunden bestiller til sjåføren leverer varene dagen etter. Dette har frigjort tid til andre viktige oppgaver. Lars Hamborg og hans kollegaer kan fokusere på å sette seg inn i kundens utfordringer, skape tillit og å løse problemstillinger som dukker opp raskt og effektivt. Det er faktorer som gir et fortrinn i markedet. 

Små marginer, mange leverandører og et stort antall varelinjer forutsetter et kontinuerlig fokus på kvalitet og effektivitet. Direktøren og resten av ledelsen er involvert og har fokus på det daglige arbeidet, og IT-løsningen gir helt andre, og bedre styringsdata enn de hadde tilgang på tidligere.

- Vi har nå et system som er helintegrert og hvor forretningsavtalene og forvaltningen er en sentral bit. Vi har oppnådd stor effektivisering. Vi tar nå hånd om ikke bare priselementet, men alle typer elementer i en avtale, både med kunder og leverandører, bonuser, ulike kampanjestrukturer. Alt er sydd sammen slik at vi holder oversikt over lønnsomheten på en annen måte enn tidligere.

-Da vi begynte å bruke den nye business intelligence løsningen fikk vi trukket ut data på en annen måte enn tidligere, og det ble mye lettere for meg som leder og resten av ledergruppen å måle og følge opp ulike aktiviteter i organisasjonen, sier Hamborg.

I dag er Otra Norge godt rustet til å håndtere posisjonen som en av Norges ledende elektrogrossister. Microsoft Dynamics AX håndterer både den eksisterende kompleksiteten og er dimensjonert for vekst og nye utfordringer. De ansatte ser helheten i arbeidet og sammenhengen mellom sine oppgaver, kundetilfredsheten og Otra sine resultater. Det styrker samholdet, organisasjonskulturen, engasjement på arbeidsplassen og ikke minst fremgangen i markedet.