Advania satser på PMAx!

Aase Herø har passert 100 dager i rollen som Product Manager for PMAx. Les hva hun forteller om overgangen fra rollen som kunde til leverandør - og hva hun tenker blir viktig i arbeidet med Advanias tilbud til eiendomsforvaltere.

I januar kom Aase Herø fra Stiansen Eiendom som har vært kunde av Advania gjennom mange år.

"Jeg hadde jo jobbet tett med Advania med PMAx 2012 og noe av det jeg synes var morsomst var å se inn i løsningen, finne ut hvordan ting burde ha vært og komme rundt problemer. Jeg så Advania som en gyllen mulighet for å kombinere ny jobb med å finne mer ut av den nye PMAx-løsningen."

Hvordan har du opplevd overgangen fra å være kunde til å bli leverandør?
"Egentlig ikke så forskjellig. Jeg tror vi med fordel bør viske ut skillene i måten vi tenker på. Alle kundene våre har jo butikk, de har sluttbrukere som de er opptatt av." Aase forteller at hun kjente til satsingen på Microsofts nye plattform Dynamics 365. "Jeg ville aldri valgt Advania hvis ikke selskapet satset på 365 og på eiendomsmarkedet. Det er bra det vi gjør nå, vi gjør et skikkelig løft og har en rettmessig plass i markedet."

PMAxs Product Manager forteller at mange eiendomskunder er interessert i å dele med hverandre, dele tips og triks og ha mulighet for sparring med likesinnede. Derfor vil hun revitalisere PMAx Brukerforum og inviterer til ny oppstart i juni.

"Brukerforum er kundenes arena, Advania skal bare fasiliteter. Samtidig er dette forumet viktig for oss, her har vi mulighet for å plukke opp signaler, gå i dialog med kundene uten av vi nødvendigvis har salgshatten på hele tiden. Å være tilgjengelige som tydelige fagpersoner, som rådgivere blir viktig. Kundene snakker jo likevel sammen, det vet jeg som har deltatt i slike samtaler! Ved at vi er tilstede bygger vi relasjon."

Hvor trykker skoen mest hos eiendomsforvalterne?
For controllerne handler det om å få en oversikt som viser en sannhet; hva er leid ut til hvem og hvor lenge løper avtalene. Videre er det avgjørende at moms er korrekt og systemet tilrettelegger for å optimalisere bruk av eiendommene samt planlegging fremover. Mens CEOene vil vite hvor ressursene går, hva som er flaskehalser, vil selgerne ha lett tilgang på informasjon og godt samspill mellom CRM og PMAx. "PMAx 365 viser dette helhetlige, oppdaterte bildet", slår Aase fast.

Målet er det samme for Advania som for kundene, at systemet forbedrer deres hverdag. "Kundene våre har ingen urimelige krav, de vil bare få maks ut av investeringen sin i PMAx.

Ifølge Aase Herø medfører PMAx 365 en helt ny modell hvor prosessene er lengre og hvor best practise blir avgjørende. "Derfor skal vi snakke med kundene om hva de ser for seg for egen butikk de nærmeste årene, og sørge for å møte deres behov når vi utformer roadmap og gjør utviklingen."

Global satsing
PMAx 365 skal tilbys på det globale markedet. Advania omfavner kombinasjonen egenutvikling standard løsning og med Microsofts moderne plattform når selskapet sikter mot sertifisering av PMAx i Microsoft-tjenesten AppSource.

PMAx 365 fordrer standardfunksjonalitet for eiendomsbransjen. Og her mener Aase at Advania leverer: "Vi er gode på regnskap, gode på forvaltning og areal. Vi dekker det hele. PMAx 365 leverer godt på standard. Så skal vi naturligvis kontinuerlig utvikle løsningen, slik man gjør med skybaserte produkter."

Ifølge Aase medfører ikke den globale satsingen behovet for å utvide funksjonaliteten i PMAx. Dette fordi norske eiendomsforvaltere er langt fremme. Moms, valuta og renter må naturligvis tilpasses lokale forhold, men dette er ikke vanskelig å få til.

Skybasert
Microsoft Dynamics har flyttet opp i skyen og PMAx 365 utnytter til fulle det store potensialet i Microsofts smarte forretningsløsninger. Aase opplever at kundene ikke bekymrer seg for at løsningen er blitt skybasert. "De er ikke opptatt av hvor serverne er, men setter pris på at det ikke blir flere oppgraderinger." Med PMAx 365 vil løsningen i stedet kontinuerlig oppdateres.

"Med PMAx 365 vil kundene oppleve å kunne forlate en mengde nisjeløsninger, i stedet får de alt i en plattform. Dette er stort, vi går til markedet med økt verdi med denne plattformen: Vi gir kundene en løsning som frigjør tid til verdiskaping. I stedet for administrasjon kan de fokusere på det som generer inntekt, på få ned ledigheten på eiendom og tilby flere tjenester knyttet til dette."

Business Intelligence (BI) blir avgjørende for at kundene kan få generer gode, tilgjengelig rapporter. Advania kan også bistå kundene med å analysere regnskapet og se hvor mye som brukes på drift og systemer, og hva de har å vinne på endring.
"Eiendomsselskapene har stort planer for fremtiden, vi gleder oss til videre samarbeid!», avslutter Aase Herø.

 

Aase Herø

Foto: Allers

Ler mer om PMAx 365

Nytt ERP-system, nytt hjerte

Sentralt for GC Rieber var det å finne en leverandør og et system som kunne legge til rette for prosesser som foregår både på tvers av selskaper i konsernet GC Rieber og i det enkelte selskap. Microsoft Dynamics AX er et forretningssystem som håndterer organisasjoner som er både konsern og et konglomerat av selskaper på samme tid, slik som GC Rieber.

Ingen toppstyrt prosess
Og det var ute i forretningsenhetene det hele startet. I økende grad opplevde de ansatte behov for et mer fleksibelt og oppdatert system. Mangel på presis informasjon, og det å måtte gjøre flere operasjoner om og om igjen, var årsaken til ønsket om ny løsning i GC Rieber.

Likevel kan det oppleves tungt å skulle skifte ut det systemet man er kjent med over tid. Det kan være som å skulle bytte ut den gamle Forden som du kjenner alle lyder og triks med. Men etter hvert som hostingen tiltar, og venner ikke lenger vil sitte på med deg, er det på tide med ny bil. Slik er det også med forretningssystemer som styrer kjerneprosessene i virksomheten din. De må ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko, men sørge for at du kommer effektivt dit du skal.

“Et komplekst konsern” blir GC Rieber gjerne omtalt som, selskapet som gjennom generasjoner har drevet næringsutvikling i Norge og globalt. Nå skal konsernet ta i bruk et forretningssystem som kommer til å endre hverdagen både for ansatte og kunder. Dette er også noe selskapets toppsjef ønsker å få til, å utvikle endringsevnene samtidig som leveransekraften øker.

Konkurransedyktig
– Vårt mål er at samarbeidet med Advania skal gjøre GC Rieber mer fremoverlent. Forretningssystemet er selve hjertet i en virksomhet, og mer presis og komplett informasjon gjør at vi blir effektive i arbeidsprosessene våre og dermed mer konkurransedyktig i forhold til våre konkurrenter, sier administrerende direktør Paul-Christian Rieber i GC Rieber

Store prosjekter innen eiendom og shipping er dagligdags for GC Rieber. Men å implementere ny ERP-system skjer kanskje bare hvert 10. år, eller én gang hver generasjon i det familiedrevne konsernet. Noen vil sågar sammenlikne skiftet med en hjertetransplantasjon. Det er trolig årsaken til at administrerende direktør Paul-Christian Rieber gir prosjektet viktighetsgrad 10 på en skala fra 1 til 10.

Og når GC Rieber nå gjennomfører dette prosjektet og klargjør selskapet for den moderne tidsalder, er det også med tanke på at egne ansatte skal ha et effektivt og godt arbeidsverktøy. At nytt IT-system kan møte utfordringer kjenner mange ledere til, og i GC Rieber anerkjenner man derfor betydningen av å involvere og sørge for åpen og tydelig kommunikasjon – både internt i bedriften og med leverandøren Advania.

Stamina Helse

Størst på helse

På få år er Stamina Helse blitt Norges største private helseaktør, med 700 medarbeidere og bred kompetanse på områder som bedriftshelsetjeneste/HMS-arbeid, mottakssentral for trygghetsalarmer og lege/krisetelefoner, idrettsskader, rådgivning og rehabilitering. Veksten de siste årene er i stor grad oppnådd gjennom oppkjøp av mindre selskaper. Økonomidirektør Tone Kåsa forteller at integreringen av ulike selskaper i Stamina Helse-konsernet har gått som planlagt. – Økonomisystemer og administrative funksjoner er sentralisert ved vårt hovedkontor i Oslo. Gjennom de siste årenes utvikling har vi virkelig sett verdien av å ha et fleksibelt forretningssystem. Microsoft Dynamics AX kan lett utvides og integreres med andre støttesystemer, samtidig som det gir beslutningstagerne rundt om i organisasjonen den informasjonen de behøver i sitt daglige arbeid, forteller hun. Stamina Helse valgte Microsoft Dynamics AX fra Advania i 2005. I ettertid ser de at det var en klok beslutning, ikke minst med tanke på fremtidig vekst. – For oss var det viktig å velge et forretningssystem fra en solid produsent, og vi likte godt systemets fleksibilitet, brukergrensesnitt og gode periodiseringsmuligheter. Etter det siste årets systemoppgradering har vi fått betydelig merverdi fra systemet, ikke minst ved at våre medarbeidere over hele landet får enda enklere tilgang på rapporter og informasjon, sier hun. 

Eiere som ønsker vekst

Også det offentlige kjøper private helsetjenester for store beløp, og stadig flere private bedrifter oppdager at helseforebyggende tiltak også slår positivt ut på bunnlinja. Med Gjensidige som eier har Stamina Helse vokst kraftig de siste årene, med oppkjøpet av NIMI i 2007 som det største enkeltoppkjøpet. Rundt tretti små og mellomstore helserelaterte selskaper ble innlemmet i Stamina Helse, før Gjensidige i 2011 solgte seg ut til fordel for Hercules Kapital. Også de nye eierne ønsker vekst, så lite taler for at det stopper med 700 medarbeidere og 600 millioner kroner i årlig omsetning. Velfunderte oppkjøp og bevisst fokusering på forretningsområdene HMS (bedriftshelsetjeneste), Respons (trygghetsalarmer, vakttjenester med mer), Stamina Helse (idrettsskader/behandling/rekonvalesens) og Consulting har gitt resultater, for en aktør som både tar kundenes helseutfordringer og egen økonomistyring på alvor. 

Sanntids informasjon i intranettet

Det siste året har Stamina Helse oppgradert Microsoft Dynamics AX til versjon 9. Økonomidirektør Tone Kåsa forteller at det gir deres medarbeidere en enklere tilgang til oppdaterte rapporter for økonomi og budsjettoppnåelse. – Et velfungerende forretningssystem som gir medarbeiderne daglig informasjon og beslutningsdata via intranettet eller i Excel, det er slik vi opplever hverdagen, oppsummerer hun. Etter en vellykket oppgraderingsprosess kan Stamina Helse blant annet nyttiggjøre seg funksjoner som kube-rapportering og kjededefinisjon av kundene. Tone Kåsa forteller at kube-rapporteringen gjør det enkelt å dele rapporter med medarbeidere over hele landet. – Brukerne lagrer selv sin kuberapport i Excel, og denne oppdateres hver gang man åpner den. Tidligere medførte dette mye manuelt arbeid, nå er informasjonen tilgjengelig automatisk, forteller hun, og understreker at kjededefinisjon av kundene gir bedre oversikt over hver kunde. – Vi har eksempelvis avtaler med store kommuner, der det kan være så mange som 50 ulike fakturaadresser. Ved å definere disse som samme kjede, ser vi den samlede omsetningen og leveransene til hver kunde på en enklere måte enn tidligere. Dette er avgjørende for å beholde oversikten og fange opp eventuelle budsjettavvik, sier hun. 

Vellykkede integrasjoner

Stamina Helse benytter flere støttesystemer for ulike deler av driften, og har lagt vekt på integrasjon mellom forretningssystemet og disse. I dag er Microsoft Dynamics AX hos Stamina Helse integrert med lønnssystemet og produksjonssystemer både i forretningsområdet for HMS og NIMI. Smidig integrasjon forenkler den daglige driften, og sikrer at oppdaterte data er tilgjengelig alle steder i virksomheten. Integrasjonsprosessene er vi godt fornøyd med. De er håndtert på en strukturert og profesjonell måte fra Advania, med gode kostnadsestimater i forkant for hvert område. I det hele tatt opplever vi at både systemet og konsulentene leverer som forventet, sier Tone Kåsa.

Stamina Helse er Norges største private helseaktør, med 40 lokalkontorer og 700 medarbeidere, og opererer innenfor disse fire virksomhetsområdene:

  • HMS/bedriftshelsetjeneste
  • Respons (trygghetsalarmer og legevakt for kommuner)
  • NIMI (spesialist- og treningssenter, sykehus og rehabilitering)
  • Consulting (kartlegging, utvikling av arbeidsmiljø og lederutvikling)

Stamina Helse valgte Microsoft Dynamics AX som forretningssystem i 2005, og har oppgradert til Dynamics AX 2009