Et godt år for Advania

Solid vekst i alle markeder og betydelig økning i omsetning og resultat for 2017.  

  • Omsetning økt med 60% fra SEK 1.747 millioner i 2016 til SEK 2.803,5 millioner i 2017
  • Driftsresultat (EBITDA) økt med 59% fra SEK 162,3 millioner i 2016 til SEK 258 millioner i 2017

“2017 var et år med betydelig fremgang. I Sverige, vårt største marked, fortsatte vi å vokse og øke lønnsomheten. Vi presterte vekst på Island, samtidig som vi forbedret marginene og økte vår markedsandel. I Norge skiftet vi fokus mot Microsoft 365, vi økte salget og har snudd røde tall til sorte. Vår kundetilnærming gir Advania konkurransefortrinn i et raskt omskiftende IT-marked. Vi ser frem til å utvikle oss videre i de kommende årene», kommenterer Gestur Gestsson, konsernsjef i Advania.

 

Advania’s årsrapport for 2017 er tilgjengelig på engelsk og svensk på www.advania.com/about#annualreport.

 

Nytt ERP-system, nytt hjerte

Sentralt for GC Rieber var det å finne en leverandør og et system som kunne legge til rette for prosesser som foregår både på tvers av selskaper i konsernet GC Rieber og i det enkelte selskap. Microsoft Dynamics AX er et forretningssystem som håndterer organisasjoner som er både konsern og et konglomerat av selskaper på samme tid, slik som GC Rieber.

Ingen toppstyrt prosess
Og det var ute i forretningsenhetene det hele startet. I økende grad opplevde de ansatte behov for et mer fleksibelt og oppdatert system. Mangel på presis informasjon, og det å måtte gjøre flere operasjoner om og om igjen, var årsaken til ønsket om ny løsning i GC Rieber.

Likevel kan det oppleves tungt å skulle skifte ut det systemet man er kjent med over tid. Det kan være som å skulle bytte ut den gamle Forden som du kjenner alle lyder og triks med. Men etter hvert som hostingen tiltar, og venner ikke lenger vil sitte på med deg, er det på tide med ny bil. Slik er det også med forretningssystemer som styrer kjerneprosessene i virksomheten din. De må ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko, men sørge for at du kommer effektivt dit du skal.

“Et komplekst konsern” blir GC Rieber gjerne omtalt som, selskapet som gjennom generasjoner har drevet næringsutvikling i Norge og globalt. Nå skal konsernet ta i bruk et forretningssystem som kommer til å endre hverdagen både for ansatte og kunder. Dette er også noe selskapets toppsjef ønsker å få til, å utvikle endringsevnene samtidig som leveransekraften øker.

Konkurransedyktig
– Vårt mål er at samarbeidet med Advania skal gjøre GC Rieber mer fremoverlent. Forretningssystemet er selve hjertet i en virksomhet, og mer presis og komplett informasjon gjør at vi blir effektive i arbeidsprosessene våre og dermed mer konkurransedyktig i forhold til våre konkurrenter, sier administrerende direktør Paul-Christian Rieber i GC Rieber

Store prosjekter innen eiendom og shipping er dagligdags for GC Rieber. Men å implementere ny ERP-system skjer kanskje bare hvert 10. år, eller én gang hver generasjon i det familiedrevne konsernet. Noen vil sågar sammenlikne skiftet med en hjertetransplantasjon. Det er trolig årsaken til at administrerende direktør Paul-Christian Rieber gir prosjektet viktighetsgrad 10 på en skala fra 1 til 10.

Og når GC Rieber nå gjennomfører dette prosjektet og klargjør selskapet for den moderne tidsalder, er det også med tanke på at egne ansatte skal ha et effektivt og godt arbeidsverktøy. At nytt IT-system kan møte utfordringer kjenner mange ledere til, og i GC Rieber anerkjenner man derfor betydningen av å involvere og sørge for åpen og tydelig kommunikasjon – både internt i bedriften og med leverandøren Advania.

Stamina Helse

Størst på helse

På få år er Stamina Helse blitt Norges største private helseaktør, med 700 medarbeidere og bred kompetanse på områder som bedriftshelsetjeneste/HMS-arbeid, mottakssentral for trygghetsalarmer og lege/krisetelefoner, idrettsskader, rådgivning og rehabilitering. Veksten de siste årene er i stor grad oppnådd gjennom oppkjøp av mindre selskaper. Økonomidirektør Tone Kåsa forteller at integreringen av ulike selskaper i Stamina Helse-konsernet har gått som planlagt. – Økonomisystemer og administrative funksjoner er sentralisert ved vårt hovedkontor i Oslo. Gjennom de siste årenes utvikling har vi virkelig sett verdien av å ha et fleksibelt forretningssystem. Microsoft Dynamics AX kan lett utvides og integreres med andre støttesystemer, samtidig som det gir beslutningstagerne rundt om i organisasjonen den informasjonen de behøver i sitt daglige arbeid, forteller hun. Stamina Helse valgte Microsoft Dynamics AX fra Advania i 2005. I ettertid ser de at det var en klok beslutning, ikke minst med tanke på fremtidig vekst. – For oss var det viktig å velge et forretningssystem fra en solid produsent, og vi likte godt systemets fleksibilitet, brukergrensesnitt og gode periodiseringsmuligheter. Etter det siste årets systemoppgradering har vi fått betydelig merverdi fra systemet, ikke minst ved at våre medarbeidere over hele landet får enda enklere tilgang på rapporter og informasjon, sier hun. 

Eiere som ønsker vekst

Også det offentlige kjøper private helsetjenester for store beløp, og stadig flere private bedrifter oppdager at helseforebyggende tiltak også slår positivt ut på bunnlinja. Med Gjensidige som eier har Stamina Helse vokst kraftig de siste årene, med oppkjøpet av NIMI i 2007 som det største enkeltoppkjøpet. Rundt tretti små og mellomstore helserelaterte selskaper ble innlemmet i Stamina Helse, før Gjensidige i 2011 solgte seg ut til fordel for Hercules Kapital. Også de nye eierne ønsker vekst, så lite taler for at det stopper med 700 medarbeidere og 600 millioner kroner i årlig omsetning. Velfunderte oppkjøp og bevisst fokusering på forretningsområdene HMS (bedriftshelsetjeneste), Respons (trygghetsalarmer, vakttjenester med mer), Stamina Helse (idrettsskader/behandling/rekonvalesens) og Consulting har gitt resultater, for en aktør som både tar kundenes helseutfordringer og egen økonomistyring på alvor. 

Sanntids informasjon i intranettet

Det siste året har Stamina Helse oppgradert Microsoft Dynamics AX til versjon 9. Økonomidirektør Tone Kåsa forteller at det gir deres medarbeidere en enklere tilgang til oppdaterte rapporter for økonomi og budsjettoppnåelse. – Et velfungerende forretningssystem som gir medarbeiderne daglig informasjon og beslutningsdata via intranettet eller i Excel, det er slik vi opplever hverdagen, oppsummerer hun. Etter en vellykket oppgraderingsprosess kan Stamina Helse blant annet nyttiggjøre seg funksjoner som kube-rapportering og kjededefinisjon av kundene. Tone Kåsa forteller at kube-rapporteringen gjør det enkelt å dele rapporter med medarbeidere over hele landet. – Brukerne lagrer selv sin kuberapport i Excel, og denne oppdateres hver gang man åpner den. Tidligere medførte dette mye manuelt arbeid, nå er informasjonen tilgjengelig automatisk, forteller hun, og understreker at kjededefinisjon av kundene gir bedre oversikt over hver kunde. – Vi har eksempelvis avtaler med store kommuner, der det kan være så mange som 50 ulike fakturaadresser. Ved å definere disse som samme kjede, ser vi den samlede omsetningen og leveransene til hver kunde på en enklere måte enn tidligere. Dette er avgjørende for å beholde oversikten og fange opp eventuelle budsjettavvik, sier hun. 

Vellykkede integrasjoner

Stamina Helse benytter flere støttesystemer for ulike deler av driften, og har lagt vekt på integrasjon mellom forretningssystemet og disse. I dag er Microsoft Dynamics AX hos Stamina Helse integrert med lønnssystemet og produksjonssystemer både i forretningsområdet for HMS og NIMI. Smidig integrasjon forenkler den daglige driften, og sikrer at oppdaterte data er tilgjengelig alle steder i virksomheten. Integrasjonsprosessene er vi godt fornøyd med. De er håndtert på en strukturert og profesjonell måte fra Advania, med gode kostnadsestimater i forkant for hvert område. I det hele tatt opplever vi at både systemet og konsulentene leverer som forventet, sier Tone Kåsa.

Stamina Helse er Norges største private helseaktør, med 40 lokalkontorer og 700 medarbeidere, og opererer innenfor disse fire virksomhetsområdene:

  • HMS/bedriftshelsetjeneste
  • Respons (trygghetsalarmer og legevakt for kommuner)
  • NIMI (spesialist- og treningssenter, sykehus og rehabilitering)
  • Consulting (kartlegging, utvikling av arbeidsmiljø og lederutvikling)

Stamina Helse valgte Microsoft Dynamics AX som forretningssystem i 2005, og har oppgradert til Dynamics AX 2009