Advania underleverandør i gigantisk skyprosjekt

Felleskjøpet velger Microsoft og iStone. Og Advania er klar til å delta i arbeidet med den store leveransen.Les pressemeldingen som i dag er gått ut om kontrakten.

Implementeringen av Microsoft Dynamics 365 som nytt forretningssystem hos Felleskjøpet kan være et av Europas største skyprosjekter. CEO Espen B. Hartz i Advania sier følgende:
Advania er klar for å bistå iStone i leveransen til Felleskjøpet. Det vil kreve kompetanse, prosjektsmidighet og godt samarbeid med alle involverte parter. Vi er motiverte og gleder oss til å spille hverandre gode!

Følgende pressemelding er i dag sendt ut:

Felleskjøpet velger Microsoft og iStone

Oslo, 4.12.2017: Felleskjøpet har valgt å bytte ut sine egenutviklede forretningssystemer med en totalløsning basert på ERP-løsning fra Microsoft. iStone har fått oppdraget med å levere prosjektet.

For få dager siden signerte iStone en stor leveranseavtale med Felleskjøpet Agri rundt design og implementering av en ny forretningsløsning. Prosjektet, som vil gå over flere år, blir et av de mest interessante iStone har gjennomført her til lands, ikke minst siden løsningen i stor grad vil være skybasert. Arbeidet som skal utføres blir så omfattende at Advania blir med i leveransen. 

– Dette er et såpass stort prosjekt at vi har fått med oss Advania på leveransesiden. Dette blir et faglig svært interessant prosjekt, samtidig som det bekrefter Microsoft og Dynamics sin posisjon i det aller øverste ERP-segmentet, sier CEO Tor Arnstorp i iStone.

– Felleskjøpet Agri har sett verdien av en helhetlig løsning for virksomheten. Vi ser en økende interesse for Microsoft Dynamics, ikke minst på grunn av mulighetene som tilbys gjennom skytjenester i tillegg til lokale løsninger, sier Helge Solbakken, direktør for Microsoft Dynamics i iStone.

 

Fra egenutviklet til plattform

Felleskjøpet har frem til nå benyttet egenutviklede forretningsløsninger for sin drift. 

– Dagens forretningsløsninger hos Felleskjøpet er basert på Cobol, et svært stabil og robust system. Etter mange år i drift begynner det å bli utfordrende å finne kompetanse på løsningen, noe som gjør videre utvikling utfordrende. Felleskjøpet er en virksomhet med svært mange forretningsområder, og dette krever at vi utvikler et smidig forretningssystem med gode integrasjonsmuligheter, sier IT-direktør Christen Rehn i Felleskjøpet Agri.

Ønsket og behovet om å modernisere ERP-plattformen har kommet gradvis. Eksisterende løsning fungerer fremdeles svært stabilt og således har Felleskjøpet kunnet gjøre en grundig evaluering før valget av ny plattform ble tatt. Ikke minst ønsket Felleskjøpet å vurdere de nye leveransemodellene, spesielt bruk av nettskyen.

iStone ser en utvikling hvor markedet i økende grad ønsker svært integrasjonsvennlige plattformer. Noen kunder velger å modernisere sine eksisterende løsninger, mens andre med eldre og egenutviklede systemer ser seg om etter helt nye plattformer som kan tilpasses fra grunnen av.

– Vi er i stand til å bistå med alle typer prosjekter, enten det er å legge integrasjonslag på toppen av eksisterende løsninger eller implementering av helt nye løsninger. For Felleskjøpet bygger vi løsningen fra bunnen av, sier Solbakken.


Landbrukskjempe

Felleskjøpet har en omsetning på 15 milliarder og 3150 ansatte og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. 

– Avtalen med Felleskjøpet er den største, og kanskje viktigste, vi har signert i vår tiårige historie. Vi har alle de nøkkelkompetansene som kreves, men er samtidig ydmyke overfor størrelsen på arbeidet som nå skal leveres, sier konsernsjef Markus Jakobson i iStone.

 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Espen B. Hartz, CEO Advania Norway, phone: +47 93 02 96 88 , e-mail: espen.hartz@advania.no
Tor Arnstorp, CEO iStone, tel: +47 982 63 100, e-post: tor.arnstorp@istone.com
Markus Jakobson, konsernsjef i iStone, tel: +46 706-17 30 52, e-post: markus.jakobson@istone.com

 

Om iStone
iStone er et svensk virksomhets- og IT-konsern med over 600 ansatte i et titalls land verden over og omsetter for ca. 800 millioner SEK. Våre kompetente konsulenter implementerer og oppgraderer utvalgte og markedsledende løsninger og hjelper kunden med å utvikle sin forretning. Alt med utgangspunkt i dyp system- og bransjekunnskap, svært godt utviklet metodikk og med langsiktig helhetsansvar. Microsoft Dynamics er et av systemene iStone er spesialisert på og har i Norge særlig kompetanse og erfaring innen Food&Beverage og detaljhandel. 
Columbus har lagt inn et bud for kjøp av iStone, men dette effektueres kun når 90 prosent av aksjonærene godtar budet. Dette forventes å skje innen 2. januar 2018. www.istone.com 

Foto: Felleskjøpet
 

Nytt ERP-system, nytt hjerte

Sentralt for GC Rieber var det å finne en leverandør og et system som kunne legge til rette for prosesser som foregår både på tvers av selskaper i konsernet GC Rieber og i det enkelte selskap. Microsoft Dynamics AX er et forretningssystem som håndterer organisasjoner som er både konsern og et konglomerat av selskaper på samme tid, slik som GC Rieber.

Ingen toppstyrt prosess
Og det var ute i forretningsenhetene det hele startet. I økende grad opplevde de ansatte behov for et mer fleksibelt og oppdatert system. Mangel på presis informasjon, og det å måtte gjøre flere operasjoner om og om igjen, var årsaken til ønsket om ny løsning i GC Rieber.

Likevel kan det oppleves tungt å skulle skifte ut det systemet man er kjent med over tid. Det kan være som å skulle bytte ut den gamle Forden som du kjenner alle lyder og triks med. Men etter hvert som hostingen tiltar, og venner ikke lenger vil sitte på med deg, er det på tide med ny bil. Slik er det også med forretningssystemer som styrer kjerneprosessene i virksomheten din. De må ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko, men sørge for at du kommer effektivt dit du skal.

“Et komplekst konsern” blir GC Rieber gjerne omtalt som, selskapet som gjennom generasjoner har drevet næringsutvikling i Norge og globalt. Nå skal konsernet ta i bruk et forretningssystem som kommer til å endre hverdagen både for ansatte og kunder. Dette er også noe selskapets toppsjef ønsker å få til, å utvikle endringsevnene samtidig som leveransekraften øker.

Konkurransedyktig
– Vårt mål er at samarbeidet med Advania skal gjøre GC Rieber mer fremoverlent. Forretningssystemet er selve hjertet i en virksomhet, og mer presis og komplett informasjon gjør at vi blir effektive i arbeidsprosessene våre og dermed mer konkurransedyktig i forhold til våre konkurrenter, sier administrerende direktør Paul-Christian Rieber i GC Rieber

Store prosjekter innen eiendom og shipping er dagligdags for GC Rieber. Men å implementere ny ERP-system skjer kanskje bare hvert 10. år, eller én gang hver generasjon i det familiedrevne konsernet. Noen vil sågar sammenlikne skiftet med en hjertetransplantasjon. Det er trolig årsaken til at administrerende direktør Paul-Christian Rieber gir prosjektet viktighetsgrad 10 på en skala fra 1 til 10.

Og når GC Rieber nå gjennomfører dette prosjektet og klargjør selskapet for den moderne tidsalder, er det også med tanke på at egne ansatte skal ha et effektivt og godt arbeidsverktøy. At nytt IT-system kan møte utfordringer kjenner mange ledere til, og i GC Rieber anerkjenner man derfor betydningen av å involvere og sørge for åpen og tydelig kommunikasjon – både internt i bedriften og med leverandøren Advania.

Stamina Helse

Størst på helse

På få år er Stamina Helse blitt Norges største private helseaktør, med 700 medarbeidere og bred kompetanse på områder som bedriftshelsetjeneste/HMS-arbeid, mottakssentral for trygghetsalarmer og lege/krisetelefoner, idrettsskader, rådgivning og rehabilitering. Veksten de siste årene er i stor grad oppnådd gjennom oppkjøp av mindre selskaper. Økonomidirektør Tone Kåsa forteller at integreringen av ulike selskaper i Stamina Helse-konsernet har gått som planlagt. – Økonomisystemer og administrative funksjoner er sentralisert ved vårt hovedkontor i Oslo. Gjennom de siste årenes utvikling har vi virkelig sett verdien av å ha et fleksibelt forretningssystem. Microsoft Dynamics AX kan lett utvides og integreres med andre støttesystemer, samtidig som det gir beslutningstagerne rundt om i organisasjonen den informasjonen de behøver i sitt daglige arbeid, forteller hun. Stamina Helse valgte Microsoft Dynamics AX fra Advania i 2005. I ettertid ser de at det var en klok beslutning, ikke minst med tanke på fremtidig vekst. – For oss var det viktig å velge et forretningssystem fra en solid produsent, og vi likte godt systemets fleksibilitet, brukergrensesnitt og gode periodiseringsmuligheter. Etter det siste årets systemoppgradering har vi fått betydelig merverdi fra systemet, ikke minst ved at våre medarbeidere over hele landet får enda enklere tilgang på rapporter og informasjon, sier hun. 

Eiere som ønsker vekst

Også det offentlige kjøper private helsetjenester for store beløp, og stadig flere private bedrifter oppdager at helseforebyggende tiltak også slår positivt ut på bunnlinja. Med Gjensidige som eier har Stamina Helse vokst kraftig de siste årene, med oppkjøpet av NIMI i 2007 som det største enkeltoppkjøpet. Rundt tretti små og mellomstore helserelaterte selskaper ble innlemmet i Stamina Helse, før Gjensidige i 2011 solgte seg ut til fordel for Hercules Kapital. Også de nye eierne ønsker vekst, så lite taler for at det stopper med 700 medarbeidere og 600 millioner kroner i årlig omsetning. Velfunderte oppkjøp og bevisst fokusering på forretningsområdene HMS (bedriftshelsetjeneste), Respons (trygghetsalarmer, vakttjenester med mer), Stamina Helse (idrettsskader/behandling/rekonvalesens) og Consulting har gitt resultater, for en aktør som både tar kundenes helseutfordringer og egen økonomistyring på alvor. 

Sanntids informasjon i intranettet

Det siste året har Stamina Helse oppgradert Microsoft Dynamics AX til versjon 9. Økonomidirektør Tone Kåsa forteller at det gir deres medarbeidere en enklere tilgang til oppdaterte rapporter for økonomi og budsjettoppnåelse. – Et velfungerende forretningssystem som gir medarbeiderne daglig informasjon og beslutningsdata via intranettet eller i Excel, det er slik vi opplever hverdagen, oppsummerer hun. Etter en vellykket oppgraderingsprosess kan Stamina Helse blant annet nyttiggjøre seg funksjoner som kube-rapportering og kjededefinisjon av kundene. Tone Kåsa forteller at kube-rapporteringen gjør det enkelt å dele rapporter med medarbeidere over hele landet. – Brukerne lagrer selv sin kuberapport i Excel, og denne oppdateres hver gang man åpner den. Tidligere medførte dette mye manuelt arbeid, nå er informasjonen tilgjengelig automatisk, forteller hun, og understreker at kjededefinisjon av kundene gir bedre oversikt over hver kunde. – Vi har eksempelvis avtaler med store kommuner, der det kan være så mange som 50 ulike fakturaadresser. Ved å definere disse som samme kjede, ser vi den samlede omsetningen og leveransene til hver kunde på en enklere måte enn tidligere. Dette er avgjørende for å beholde oversikten og fange opp eventuelle budsjettavvik, sier hun. 

Vellykkede integrasjoner

Stamina Helse benytter flere støttesystemer for ulike deler av driften, og har lagt vekt på integrasjon mellom forretningssystemet og disse. I dag er Microsoft Dynamics AX hos Stamina Helse integrert med lønnssystemet og produksjonssystemer både i forretningsområdet for HMS og NIMI. Smidig integrasjon forenkler den daglige driften, og sikrer at oppdaterte data er tilgjengelig alle steder i virksomheten. Integrasjonsprosessene er vi godt fornøyd med. De er håndtert på en strukturert og profesjonell måte fra Advania, med gode kostnadsestimater i forkant for hvert område. I det hele tatt opplever vi at både systemet og konsulentene leverer som forventet, sier Tone Kåsa.

Stamina Helse er Norges største private helseaktør, med 40 lokalkontorer og 700 medarbeidere, og opererer innenfor disse fire virksomhetsområdene:

  • HMS/bedriftshelsetjeneste
  • Respons (trygghetsalarmer og legevakt for kommuner)
  • NIMI (spesialist- og treningssenter, sykehus og rehabilitering)
  • Consulting (kartlegging, utvikling av arbeidsmiljø og lederutvikling)

Stamina Helse valgte Microsoft Dynamics AX som forretningssystem i 2005, og har oppgradert til Dynamics AX 2009