Personvernerklæring

Personvernerklæring

1. Informasjon om håndtering av personopplysninger

Advania er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.Denne personvernerklæringen beskriver de tilfeller vi behandler dine personopplysninger og på hvilket grunnlag.

Advania er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger

Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 ("GDPR").

 

2. Ansvar for dine personopplysninger?

Advania Norge AS, org.nr 967 372 668, Ole Deviks vei 6C, 0666 Oslo, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som innhentes og behandles av Advania.

Advania har utnevnt en ansvarlig kontaktperson for GDPR som kan kontaktes på gdpr@advania.no, og som har som oppgave å hjelpe Advania å overholde personvernlovgivningen.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller synspunkter.

3. Formål med behandlingen av dine personopplysninger

Når du legger igjen personlig informasjon til oss i Advania, bruker vi disse opplysningene til de formål, og med støtte fra det juridiske grunnlaget, som er angitt nedenfor:

Formål
Personopplysninger
Årsak til lagring
Lagringstid eller kriterier for sletting
Administrasjon av forholdet med kontaktpersoner hos kunder, leverandører eller samarbeidspartnere
 • Navn på kontaktperson
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
Avtale
10 år fra avtalen med leverandøren/kunden opphører.
Administrere kundeservicehenvendelser
 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
Avtale
12 måneder etter at saken er avsluttet
Utsendelser av nyhetsbrev, inklusive markedsføring
 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
Advania ‘s berettigede interesse
Ingen, umiddelbart etter at den registrerte har valgt å avslutte abonnementet/samtykket
 
Administrasjon av arrangement/events arrangert av Advania Norge eller sammen med Partner av Advania Norge
 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Opplysning om allergier
Advania ‘s berettigede interesse og samtykke ved spesielle allergier.
1 måned etter avsluttet event/arrangement
Gjennomføring av undersøkelser
 • Navn
 • E-postadresse
 • Svar i spørreskjema
Advania ‘s berettigede interesse
1 måned fra undersøkelsen er gjennomført
Oppdatere og forbedre tjenester og produkter samt den tekniske funksjonaliteten i våre datasystem og på våre websider
 • IP-adresse
Advania ‘s berettigede interesse
Ingen, umiddelbart etter sporing er inaktivert på websiden.
 
Registrere de personer som meddeler at de ikke ønsker å motta markedsføring fra Advania
 • E-postadresse
Advanias berettigede interesse i å imøtekomme begjæring fra enkeltindivid om å ikke motta markedsmøringsutsendelser.
 
 
 
.
Ingen sletting 
Overholde selskapets juridiske forpliktelser som produktsikkerhet, myndighetsbeslutninger eller regnskapsskrav eller i henhold til skattelovgivning.
 
 • Navn
 • E-postadresse
 
Overholde våre juridiske lovpålagte forpliktelser.
I henhold til gjeldende lovgiving.

 

4. Når kan vi dele din informasjon

Advania vil kun dele dine personlige opplysninger når dette dette blir pålagt ved lov, eller slik loven tillater det. I noen tilfeller kan vi benytte oss av selskaper som hjelper oss med vår markedsføring eller å behandle avtaler og bestillinger. Bedrifter som hjelper oss i disse tilfellene, kan være frakt- og logistikkfirmaer, bank- og kredittkortselskaper eller markedsføringsleverandører. I slike tilfeller inngår vi en databehandleravtale for å sikre dataene dine. Når vi deler informasjonen din, blir disse brukt til samme formål som det er gitt samtykke til.

Advania minimerer overføringen av personopplysninger til et land utenfor EU / EØS, og i tilfeller der det skjer, som f.eks ved systemsupport og vedlikehold, skjer dette i henhold til avtaler med strenge krav.

5. Sikkerhet rundt dine personopplysninger

Advania sikrer at din personlige informasjon håndteres i samsvar med bestemte sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte mot ulovlig eller uautorisert tilgang til informasjonen. I Advania håndteres kun den informasjonen og kun av de som trenger det, for å gi den beste servicen til våre kunder, leverandører og andre som kommer i kontakt med Advania.

6. Dine rettigheter

Vi i Advania ønsker å være transparente i hvordan vi behandler dine opplysninger. Om du ønsker innsyn i dine personopplysninger, kan du begjære å få tilgang til dine opplysninger ved å be om dette. Dersom vi mottar en begjæring fra deg, kan vi kunne be om kompletterende opplysninger for å sikre at vi utleverer personopplysningene til riktig person. En begjæring om registerutdrag skal være skriftlig og signert av deg. Du har også rett il å be om at dine personopplysninger korrigeres.

Du kan be om sletting av din informasjon, i den utstrekning det overholder gjeldende lov og er i samsvar med avtaler inngått med deg, og vi vil selvfølgelig alltid gjøre vårt beste for å imøtekomme din forespørsel om sletting. Du har også rett til å protestere mot vår behandling (for eksempel hvis noen av de innsamlede dataene er feil). Det kan være tilfeller hvor Advania ikke kan imøtekomme din forespørsel om sletting, dersom informasjonen er nødvendig for å oppfylle gjeldende lovgiving.
Dine personopplysninger kan ikke benyttes til direkte markedsføring eller profilering dersom du motsetter deg slik behandling. Du kan til enhver tid trekke tilbake et gitt samtykke og takke neil til all form for markedsføring.
Du finner skjema for å begjære dine rettigheter finner du under følgende lenke.

6.1 Klage til tilsynsmyndighet

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke er i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning.

Oppdatert kontaktinformasjon til Datatilsynets finner du her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

7. Endringer i vår personvernerklæring

Advania jobber kontinuerlig med personvern, og vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen ved behov, og når det er nødvendig for å tilpasse til personvernlovgivningen. Du vil alltid finne gjeldende versjon av vår personvernerklæring her på våre websider.