Artikler

12.

09.

2019

Fagfornyelsen, en større endring for deg som lærer enn du tror?

Alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring fornyes og skal tas i bruk fra høsten 2020. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære på skolen. Samtidig skal elevene få mer tid til dybdelæring. Hva betyr dette for lærerrollen? ​

Les mer

17.

06.

2019

Motstand viktig for læring

Growth mindset er en måte å tenke på som fremmer kognitiv endring. Motsatsen er fixed mindset, fastlåst tenkemåte, som hindrer utvikling og endring. Begrepene stammer fra den amerikanske psykologen Carol Dweck som har publisert en rekke bøker og forskningsartikler om temaet. Dweck samarbeider med James Nottingham og Challenging Learning.

Les mer

28.

05.

2019

Blandingskultur og omvendt undervisning

Elevfokusert læringsmodell hvor digitale verktøy er avgjørende for å lykkes.

Les mer

14.

05.

2019

Lærer i et digitalt landskap

Hvordan påvirker digitalisering av skolen lærerrollen?

Les mer

11.

04.

2019

Norges flotteste kontorbygg?

Samme år som Oslo er Europas miljøhovedstad får 1200 medarbeidere i Bane NOR en ny vår i Schweigaardsgate 33. I et nytt bærekraftig kontorbygg med solceller på taket, miljøvennlige materialer, grønne planter, kantine med økologisk mat og med mål om null matsvinn. Og når innflyttingen starter i mai vil de oppleve en helt ny måte å jobbe på.

Les mer

08.

03.

2019

Uten kvinner – ingen IT

Kvinneandelen i IT-bransjen er bare 26 %, men både historien og teknologiens økende betydning gir grunn til optimisme.

Les mer

06.

12.

2018

På lag med læreren, på lag med elevene

I 17 år har Johan Lindström vært lærer og rektor i skolen. “Jeg elsket jobben”, sier mannen som nå er Utdanningsansvarlig i Advania Skolepartner i Sverige.

Les mer

13.

11.

2018

Læreren - ikke teknologien i fokus

Advanias Skolepartneransvarlig Frida Monsén deler sine refleksjoner fra konferansen «Skolen i digital utvikling»

Les mer

05.

11.

2018

Mind the gap! Hvorfor eiendomsforvaltere må henge med på ny teknologi

Krav til fleksibilitet, endrede arbeidsvaner og nye behov for kontorlokaler er blant trendene som utfordrer eiendomsforvaltere.

Les mer

20.

09.

2018

Slik unngår du økonomisk ledighet i porteføljen

Det er lite som koster mer for en eiendomsforvalter enn lokaler som står tomme, at tiden går før nye leietakere er på plass.

Les mer

04.

09.

2018

Inspirert på Inspire

Advanias utsendte Øyvind Mork og Øystein Løken tok med seg interessante refleksjoner hjem fra sommerens Microsoft Inspire.

Les mer

04.

06.

2018

Advania satser på PMAx!

Aase Herø har passert 100 dager i rollen som Product Manager for PMAx. Les hva hun forteller om overgangen fra rollen som kunde til leverandør - og hva hun tenker blir viktig i arbeidet med Advanias tilbud til eiendomsforvaltere.

Les mer

07.

03.

2018

GDPR og nye personvernregler kan styrke lønnsomheten

Nye personvernregler innføres til våren. De nye kravene styrker personvernet vesentlig, men for mange virksomheter kan det virke utfordrende og ressurskrevende å komme i mål. Vi snur på flisa for å se hvordan det er mulig å styrke lønnsomheten mens dere etterlever kravene.

Les mer

07.

03.

2018

GDPR-fristen nærmer seg: Få kontroll på ustrukturerte data nå

Opptil 80 prosent av alle data din virksomhet har lagret er ustrukturert*. Full kontroll på alle data er et av kravene i de nye personvernreglene, og slik kommer du i mål.

Les mer

07.

03.

2018

Fire steg mot nye personvernrutiner under GDPR

Nye personvernregler, også kjent som GDPR, trer i kraft i mai i år. Det krever nye rutiner, og full kontroll på alle data. Å innse at man trenger hjelp er et av de første stegene på reisen mot å etterleve de nye kravene.

Les mer

07.

03.

2018

Slik kommer du igang med nye personvernrutiner

- og får kontroll på de ustrukturerte dataene Det har vært mye snakk om GDPR og de nye personvernreglene de siste månedene. Fristen begynner å nærme seg med stormskritt, men det er fortsatt håp. Vi ser på hvordan du kommer i gang med arbeidet.

Les mer

    1