Artikler

07.

12.

2021

Advania er Google Cloud Partner

Advania Norge er Google Cloud Partner. Det betyr at vi har nødvendig kompetanse innenfor Chrome Enterprise/Education og Google Workspace Business/Education. Vi tilbyr lisenser innenfor Google Workspace og Chrome til både bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Du får flere fordeler ved å handle lisenser av Advania. Ved å handle hos Advania blir du ivaretatt, og kan få bistand til eventuelle prosesser du har behov for, som migrasjoner, oppsett og ikke minst opplæring.

Les mer

10.

09.

2021

Globale leveranseutfordringer - en oppdatering

Som de aller fleste har fått kjenne på, står verden ovenfor store utfordringer knyttet til leveranser av IT-produkter. Det største nåværende problemet er mangel på chips basert på den enorme etterspørselen etter produkter som trenger disse for å fungere. Vi jobber tett med våre produsenter for å kunne oppdatere våre kunder om situasjonen. Likevel viser det seg å være begrenset hvilken informasjon produsentene faktisk kan gå ut med. Alt tyder på at dette er et problem som vil vare en god stund til, og vi ser dessverre ingen bedring inn i 2022.

Les mer

25.

08.

2020

I et hav av apper er relasjon det viktigste!​

2020 har vært et annerledes år. 12. mars er datoen hvor alt endret seg. Fagfornyelsen innføres nå ved skolestart. Innholdet i fagene er nytt og overordnet del er ny. Nye verdier og prinsipper, tverrfaglige temaer og ny lærerplanstruktur. Fag, fordypning og forståelse. Det stilles krav. Takk og lov for at jeg jobber på en skole som har vært heldigital siden 2013. Takk og lov for kollegaer som løfter hverandre opp, en ledelse som inspirerer og motiverer, andre ansatte som tilrettelegger og spesielt takk til elevene som tilpasser seg nye former og utfordringer.​

Les mer

15.

06.

2020

Korona - et kvantesprang for digital undervisning

13.mars markerer kanskje den største omstillingen lærere i Norge har sett i moderne tid. Plutselig skulle man være lærer, kollega og kanskje forelder, alt på en gang fra kjøkkenbenken. De fleste av oss ble kastet ut i videokonferanseløsninger som zoom, teams, Whereby og Meet over natten. Noen var forberedt på det, men for de fleste ble læringskurven enorm.

Les mer

06.

03.

2020

Kvinneandelen i IT-bransjen er på bare 28%, og det må vi gjøre noe med.

«Utviklingen går for sakte, vi trenger flere kvinner som ønsker å jobbe med IT» Sier Per-Gunnar Furuseth, Direktør for Infrastruktur i Advania Norge.

Les mer

16.

10.

2019

Hva er egentlig fremtidens modell for kompetanseutvikling?

Advania Skolepartners deltakere på «Dare to learn» reflekterer etter konferansen om læring på individnivå i en verden hvor endring er den nye normaltilstanden.

Les mer

24.

09.

2019

Eiendomsforvaltning i fokus

Ni deltakere fra fem betydningsfulle eiendomsforvaltere deltok da Advania PMAx 365 inviterte til brukerdager og IT-konferanse på Island. Vi er så takknemlige for gode input og tilbakemeldinger fra våre fremtidsrettede kunder!

Les mer

12.

09.

2019

Fagfornyelsen, en større endring for deg som lærer enn du tror?

Alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring fornyes og skal tas i bruk fra høsten 2020. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære på skolen. Samtidig skal elevene få mer tid til dybdelæring. Hva betyr dette for lærerrollen? ​

Les mer

17.

06.

2019

Motstand viktig for læring

Growth mindset er en måte å tenke på som fremmer kognitiv endring. Motsatsen er fixed mindset, fastlåst tenkemåte, som hindrer utvikling og endring. Begrepene stammer fra den amerikanske psykologen Carol Dweck som har publisert en rekke bøker og forskningsartikler om temaet. Dweck samarbeider med James Nottingham og Challenging Learning.

Les mer

28.

05.

2019

Blandingskultur og omvendt undervisning

Elevfokusert læringsmodell hvor digitale verktøy er avgjørende for å lykkes.

Les mer

14.

05.

2019

Lærer i et digitalt landskap

Hvordan påvirker digitalisering av skolen lærerrollen?

Les mer

11.

04.

2019

Norges flotteste kontorbygg?

Samme år som Oslo er Europas miljøhovedstad får 1200 medarbeidere i Bane NOR en ny vår i Schweigaardsgate 33. I et nytt bærekraftig kontorbygg med solceller på taket, miljøvennlige materialer, grønne planter, kantine med økologisk mat og med mål om null matsvinn. Og når innflyttingen starter i mai vil de oppleve en helt ny måte å jobbe på.

Les mer

08.

03.

2019

Uten kvinner – ingen IT

Kvinneandelen i IT-bransjen er bare 26 %, men både historien og teknologiens økende betydning gir grunn til optimisme.

Les mer

06.

12.

2018

På lag med læreren, på lag med elevene

I 17 år har Johan Lindström vært lærer og rektor i skolen. “Jeg elsket jobben”, sier mannen som nå er Utdanningsansvarlig i Advania Skolepartner i Sverige.

Les mer

13.

11.

2018

Læreren - ikke teknologien i fokus

Advanias Skolepartneransvarlig Frida Monsén deler sine refleksjoner fra konferansen «Skolen i digital utvikling»

Les mer

05.

11.

2018

Mind the gap! Hvorfor eiendomsforvaltere må henge med på ny teknologi

Krav til fleksibilitet, endrede arbeidsvaner og nye behov for kontorlokaler er blant trendene som utfordrer eiendomsforvaltere.

Les mer

20.

09.

2018

Slik unngår du økonomisk ledighet i porteføljen

Det er lite som koster mer for en eiendomsforvalter enn lokaler som står tomme, at tiden går før nye leietakere er på plass.

Les mer

04.

09.

2018

Inspirert på Inspire

Advanias utsendte Øyvind Mork og Øystein Løken tok med seg interessante refleksjoner hjem fra sommerens Microsoft Inspire.

Les mer

04.

06.

2018

Advania satser på PMAx!

Aase Herø har passert 100 dager i rollen som Product Manager for PMAx. Les hva hun forteller om overgangen fra rollen som kunde til leverandør - og hva hun tenker blir viktig i arbeidet med Advanias tilbud til eiendomsforvaltere.

Les mer

07.

03.

2018

GDPR og nye personvernregler kan styrke lønnsomheten

Nye personvernregler innføres til våren. De nye kravene styrker personvernet vesentlig, men for mange virksomheter kan det virke utfordrende og ressurskrevende å komme i mål. Vi snur på flisa for å se hvordan det er mulig å styrke lønnsomheten mens dere etterlever kravene.

Les mer