Et konkurransefortrinn med Microsoft Dynamics AX

Kundeopplevelser
12.04.2016

Det forteller administrerende direktør i Otra Norge, Lars Hamborg. – Selskapet er en del av det verdensomspennende grossistkonsernet Sonepar, Europas største og en av verdens ledende distributører av elektromateriell. Med 150 ansatte i Norge, hovedlager i Drammen og egne selvbetjeningslagre på 12 steder rundt om i landet, er selskapet også en av de største aktørene i det norske markedet.

Utfordringen
Otra betjener en krevende bransje der leveringstidene må være korte, kompleksiteten er høy og kvalitet i leveransen er en selvfølge – Før vi implementerte ny løsning brukte vi mye tid på logistikken. Organisasjonen og systemene var i realiteten skilt i siloer og det var vanskelig for de ansatte å se helheten i virksomheten. For meg og ledergruppen min var det en utfordring å skaffe oversikt og innsikt som kunne brukes som styringsverktøy. Dette stille høye krav til bruk av oppdaterte data i analysene og rapportene vi bruker i hverdagen.

Løsningen
- Da vi bestemte oss for å investere i en ny løsning, så vi raskt at dette ikke handlet om å kjøpe et nytt program, men om å tenke organisasjonen og prosessene fra bunnen innenfor rammen av en ny IT-plattform. Valget falt på Microsoft Dynamics AX tilpasset og implementert av Advania. Dette er et system som stadig utvikler seg og blir bedre, og det er viktig med en partner som har tung kunnskap ikke bare om systemet, men også om bransjen vi opererer i.

Resultatet
Microsoft Dynamics AX sørger for en flyt i virksomheten, fra kunden bestiller til sjåføren leverer varene dagen etter. Dette har frigjort tid til andre viktige oppgaver. Lars Hamborg og hans kollegaer kan fokusere på å sette seg inn i kundens utfordringer, skape tillit og å løse problemstillinger som dukker opp raskt og effektivt. Det er faktorer som gir et fortrinn i markedet.

Små marginer, mange leverandører og et stort antall varelinjer forutsetter et kontinuerlig fokus på kvalitet og effektivitet. Direktøren og resten av ledelsen er involvert og har fokus på det daglige arbeidet, og IT-løsningen gir helt andre, og bedre styringsdata enn de hadde tilgang på tidligere.

- Vi har nå et system som er helintegrert og hvor forretningsavtalene og forvaltningen er en sentral bit. Vi har oppnådd stor effektivisering. Vi tar nå hånd om ikke bare priselementet, men alle typer elementer i en avtale, både med kunder og leverandører, bonuser, ulike kampanjestrukturer. Alt er sydd sammen slik at vi holder oversikt over lønnsomheten på en annen måte enn tidligere.

- Da vi begynte å bruke den nye business intelligence løsningen fikk vi trukket ut data på en annen måte enn tidligere, og det ble mye lettere for meg som leder og resten av ledergruppen å måle og følge opp ulike aktiviteter i organisasjonen, sier Hamborg.

I dag er Otra Norge godt rustet til å håndtere posisjonen som en av Norges ledende elektrogrossister. Microsoft Dynamics AX håndterer både den eksisterende kompleksiteten og er dimensjonert for vekst og nye utfordringer. De ansatte ser helheten i arbeidet og sammenhengen mellom sine oppgaver, kundetilfredsheten og Otra sine resultater. Det styrker samholdet, organisasjonskulturen, engasjement på arbeidsplassen og ikke minst fremgangen i markedet.


Tilbake
Bilde med nyheter