Stamina Helse

Kundeopplevelser
12.04.2016

Størst på helse
På få år er Stamina Helse blitt Norges største private helseaktør, med 700 medarbeidere og bred kompetanse på områder som bedriftshelsetjeneste/HMS-arbeid, mottakssentral for trygghetsalarmer og lege/krisetelefoner, idrettsskader, rådgivning og rehabilitering. Veksten de siste årene er i stor grad oppnådd gjennom oppkjøp av mindre selskaper.

Økonomidirektør Tone Kåsa forteller at integreringen av ulike selskaper i Stamina Helse-konsernet har gått som planlagt. – Økonomisystemer og administrative funksjoner er sentralisert ved vårt hovedkontor i Oslo. Gjennom de siste årenes utvikling har vi virkelig sett verdien av å ha et fleksibelt forretningssystem. Microsoft Dynamics AX kan lett utvides og integreres med andre støttesystemer, samtidig som det gir beslutningstagerne rundt om i organisasjonen den informasjonen de behøver i sitt daglige arbeid, forteller hun. Stamina Helse valgte Microsoft Dynamics AX fra Advania i 2005. I ettertid ser de at det var en klok beslutning, ikke minst med tanke på fremtidig vekst. – For oss var det viktig å velge et forretningssystem fra en solid produsent, og vi likte godt systemets fleksibilitet, brukergrensesnitt og gode periodiseringsmuligheter. Etter det siste årets systemoppgradering har vi fått betydelig merverdi fra systemet, ikke minst ved at våre medarbeidere over hele landet får enda enklere tilgang på rapporter og informasjon, sier hun.

Eiere som ønsker vekst
Også det offentlige kjøper private helsetjenester for store beløp, og stadig flere private bedrifter oppdager at helseforebyggende tiltak også slår positivt ut på bunnlinja. Med Gjensidige som eier har Stamina Helse vokst kraftig de siste årene, med oppkjøpet av NIMI i 2007 som det største enkeltoppkjøpet. Rundt tretti små og mellomstore helserelaterte selskaper ble innlemmet i Stamina Helse, før Gjensidige i 2011 solgte seg ut til fordel for Hercules Kapital. Også de nye eierne ønsker vekst, så lite taler for at det stopper med 700 medarbeidere og 600 millioner kroner i årlig omsetning. Velfunderte oppkjøp og bevisst fokusering på forretningsområdene HMS (bedriftshelsetjeneste), Respons (trygghetsalarmer, vakttjenester med mer), Stamina Helse (idrettsskader/behandling/rekonvalesens) og Consulting har gitt resultater, for en aktør som både tar kundenes helseutfordringer og egen økonomistyring på alvor.

Sanntids informasjon i intranettet
Det siste året har Stamina Helse oppgradert Microsoft Dynamics AX til versjon 9. Økonomidirektør Tone Kåsa forteller at det gir deres medarbeidere en enklere tilgang til oppdaterte rapporter for økonomi og budsjettoppnåelse. – Et velfungerende forretningssystem som gir medarbeiderne daglig informasjon og beslutningsdata via intranettet eller i Excel, det er slik vi opplever hverdagen, oppsummerer hun. Etter en vellykket oppgraderingsprosess kan Stamina Helse blant annet nyttiggjøre seg funksjoner som kube-rapportering og kjededefinisjon av kundene. Tone Kåsa forteller at kube-rapporteringen gjør det enkelt å dele rapporter med medarbeidere over hele landet. – Brukerne lagrer selv sin kuberapport i Excel, og denne oppdateres hver gang man åpner den. Tidligere medførte dette mye manuelt arbeid, nå er informasjonen tilgjengelig automatisk, forteller hun, og understreker at kjededefinisjon av kundene gir bedre oversikt over hver kunde. – Vi har eksempelvis avtaler med store kommuner, der det kan være så mange som 50 ulike fakturaadresser. Ved å definere disse som samme kjede, ser vi den samlede omsetningen og leveransene til hver kunde på en enklere måte enn tidligere. Dette er avgjørende for å beholde oversikten og fange opp eventuelle budsjettavvik, sier hun. 

Vellykkede integrasjoner
Stamina Helse benytter flere støttesystemer for ulike deler av driften, og har lagt vekt på integrasjon mellom forretningssystemet og disse. I dag er Microsoft Dynamics AX hos Stamina Helse integrert med lønnssystemet og produksjonssystemer både i forretningsområdet for HMS og NIMI. Smidig integrasjon forenkler den daglige driften, og sikrer at oppdaterte data er tilgjengelig alle steder i virksomheten. Integrasjonsprosessene er vi godt fornøyd med. De er håndtert på en strukturert og profesjonell måte fra Advania, med gode kostnadsestimater i forkant for hvert område. I det hele tatt opplever vi at både systemet og konsulentene leverer som forventet, sier Tone Kåsa.

Stamina Helse er Norges største private helseaktør, med 40 lokalkontorer og 700 medarbeidere, og opererer innenfor disse fire virksomhetsområdene:
HMS/bedriftshelsetjeneste
Respons (trygghetsalarmer og legevakt for kommuner)
NIMI (spesialist- og treningssenter, sykehus og rehabilitering)
Consulting (kartlegging, utvikling av arbeidsmiljø og lederutvikling)

Stamina Helse valgte Microsoft Dynamics AX som forretningssystem i 2005, og har oppgradert til Dynamics AX 2009


Tilbake
Bilde med nyheter