GDPR og nye personvernregler kan styrke lønnsomheten

Artikler
07.03.2018
Nye personvernregler innføres til våren. De nye kravene styrker personvernet vesentlig, men for mange virksomheter kan det virke utfordrende og ressurskrevende å komme i mål. Vi snur på flisa for å se hvordan det er mulig å styrke lønnsomheten mens dere etterlever kravene.

Kravene i de nye personvernreglene betyr for en del virksomheter en stor jobb med opprydding av data, innføring av nye rutiner og i noen tilfeller endring av kulturen internt. Les om den prosessen her [link til: Fire steg mot nye personvernrutiner]. Revisjonen av dataene og oppryddingen som følger kan generelt bidra til bedre dataforvaltning og struktur. Du vil sitte igjen med data som er konsolidert for hele virksomheten, noe både forretningsutviklingen og markedsbudsjettet ditt kan nyte godt av. Her ser vi på hvilke forretningsmessige fordeler endringene kan gi.

Forsterket tillit
Et samtykke som etterlever kravene i de nye reglene krever blant annet at personen det gjelder vet hvilke data dere innehar, hva de skal brukes til og hvor lenge dere lagrer dem. Det etablerer et godt grunnlag for tillit, kanskje til og med forsterket tillit sammenlignet med tidligere. En virksomhet som ikke har disse tingene på sitt rene eller under kontroll kan raskt måtte forsvare sitt omdømme ved eventuell misbruk av data eller sikkerhetsbrudd.

Forretningsmuligheter
Rene data, med klare samtykker knyttet til seg, kan åpne for ny innsikt og gi bedre beslutningsgrunnlag for videre forretningsdrift. Med andre ord en gylden mulighet til å forstå kundene bedre, og hvilke behov de har. Kanskje finnes det noen nye forretningsmuligheter i bruk og analyse av disse dataene? En annen faktor er om virksomheten din samarbeider med andre leverandører eller partnere. I slike verdikjeder er det nærliggende å tro at de som ikke etterlever kravene fort kan bli det svake ledd og forretningsmuligheter kan forsvinne.

Optimaliser markedsføringen
Har du tidligere ukritisk brukt persondata som grunnlag for dine markeds- og salgsaktiviteter kan det være at du har sløst med verdifulle ressurser. Det rene datasettet virksomheten sitter igjen med etter en personvernrevisjon består av kunder og interessenter som faktisk er interessert i å høre fra deg. Analyse av data kan i fremtiden gi innsikt til nye kampanjer hvor målgruppen kanskje er mindre, men også mer relevant og kvalifisert.

Involver hele virksomheten
De nye personvernlovene, og virksomhetens samsvar med disse, er ikke et it-ansvar selv om det høres teknisk ut. Det er virksomhetens ansvar og bør forankres i ledelsen. En positiv innstilling til prosessen gir forutsetningene for å lykkes innenfor dette regelverket, og kanskje se nye muligheter som en følge av dem.

Les mer om de nye personvernreglene og hva de innebærer i vår whitepaper. Last den ned her. [link]

Ønsker du at vi tar kontakt for et uforpliktende tilbud på en assessment av din virksomhet? Klikk her. [link].

Tilbake
Bilde med nyheter