Inspirert på Inspire

Artikler
04.09.2018

AI

Kunstig Intelligens, eller AI som er den engelske forkortelsen, var teknologien som fikk mest fokus på konferansen. “Hvordan AI kan benyttes sammen med Power BI og Cloud for smart jobbing og økt effektivitet enten det er i bedrifter, på bondegårder eller innen miljøprosjekter er utrolig spennende”, forteller Øystein.

Øyvind følger opp med å poengtere at den raske utbredelsen av AI er en trend Advania som de fleste virksomheter må tar inn over seg. “Dette er en utvikling som skjer nå. Vi må alle gå inn i AI og forstå hva det betyr for oss og fremtiden for hva vi tilbyr kundene.

Som eksempel nevner Øystein hvordan biometri som ligger i Azure kan benyttes for adgangskontroll i bygninger – og generelt hvordan kamera og sensorer vil benyttes i økende grad. Et eksempel som er svært relevant for eksempelvis eiendomsforvaltere.

Gjennomgående opplevde Øyvind og Øystein at Microsofts fokus var overordnet på hva teknologien faktisk gjør og kan gjøre for mennesker. “Presentasjonen var preget av fokus på mellommenneskelige ting, og betydning av personvern og sikkerhet ble tydelig adressert”. Teknologi som AI forandrer så mye for så mange at databeskyttelse og moralske dilemmaer blir viktigere enn noensinne.

Også utstillerne på Inspire ga et tydelig inntrykk av fokus. “Anslagsvis to tredjedeler av utstillerne handlet om Azure, sikkerhet og AI”.

 

Business Solutions

Microsoft var også klar på at Business Solutions var et viktig satsingsområde. Ikke så merkelig kanskje, når denne forretningen økte med 65% bare de siste 3 månedene av 2017. Fokus innen Business Solutions dreide seg om Azure, Intelligent Cloud, Intelligent Edge og AI.

Microsoft var tydelig på at det nå handler om å forstå hele plattformen og at det er avgjørende å bygge gode partnerskap. Ingen klarer å være leverandør av det hele på egenhånd, men helhetlig forståelse er nødvendig. Spesialisering blir viktig, for leveranse av den oppgraderte plattformen forutsetter samarbeid mellom nisjeleverandører som lager ISVer eller WebApps innenfor sine respektive områder.

Fra oktober vil standard Dynamics 365 bli tilnærmet stengt som kjerne. Som leverandør av plattformen vil Advania kunne legge extensions på utsiden, som godkjennes av Microsoft. Power Apps, Power BI og Flow blir særlig viktig for Business Solutions.

"Advania vil utvide vårt arbeid med spesialiserte partnere for å holde tritt med teknologiutviklingen og imøtekomme våre kunders behov.", kommenterer adm.dir Espen Hartz.

http://news.microsoft.com/inspire2018/


Tilbake
Bilde med nyheter
Microsoft Inspire