Slik unngår du økonomisk ledighet i porteføljen

Artikler
20.09.2018

Hvilke arealer er leid ut til hvem, hvor store er de, i hvilken etasje? Har lokalene behov for vedlikehold eller endring? Grunnleggende kontroll er naturligvis avgjørende for å kunne opererer innen eiendomsforvaltning. Samtidig kan denne oversikten være utfordrende å holde oppdatert, ikke minst hvis man benytter flere systemer som ikke snakker sammen.

Så hva kan du gjøre for å redusere antall kvadratmeter med økonomisk ledighet, og ikke minst tiden arealene står tomme? Og hvordan sikrer du fremtidig lønnsomhet?

1 Markedsinformasjon - kjenne din fortid og nåsituasjon

Sørg for at oppdatert markedspris på arealene er lagt inn i samme system, så du til enhver tid kan beregne kostnaden ved den eksisterende og kommende økonomiske ledigheten. For å sikre posisjon i markedet må du kjenne konkurrentbildet og nåsituasjonen i markedet samt forventet utvikling. Hvem er dine potensielle kunder? Hvilken type leietakere kan bli fornøyde i dine lokaler og samtidig representere god lønnsomhet? Tilstandsanalyse, informasjon om andre leietakere i bygget og oversikt over reelle kvadratmeter gir grunnlag for gode estimater og beregning av lønnsomhet. Markedsanalyse koblet med porteføljen du besitter gir innsikt som er avgjørende i en salgssituasjon hvor du trenger å hente ut øyeblikkelig informasjon.

2 Kontroll

Du trenger kontroll på fortid, nåtid og fremtid. Sørg for å ha et forvaltningssystem som gir en lett forståelig oversikt over den samlede arealporteføljen.

Løsningen må inneholde status for samtlige leieforhold, her skal du også finne informasjon om leietakere som ønsker utvidelse eller endringer, ikke bare de som har en kontrakt som vil utløpe.

Sørg for at du har varsler og arbeidsflyt som sikrer gode rutiner. For å komme i forkant og kunne arbeide proaktivt med å leie ut lokaler er det nødvendig å vite når dette blir aktuelt. Sett opp varsler i forvaltningssystemet som minner deg på at det nærmere seg sluttidspunkt for en leieavtale. Slik kan du inngå avtale med nye leietakere innen de eksisterende forholdene opphører og den økonomiske ledigheten reduseres.

3 Oversikt

Sørg for at alle avdelingene i din virksomhet kan gå til et forvaltningssystem som gir en til enhver tid oppdatert oversikt. Mens salg har behov for en et forvaltningssystem integrert med CRM har eksempelvis en controller behov for å finne en sannhet, ett sted.
Hent ut rapporter løpende som viser ledige arealer ganget med aktuell markedspris så den totale kostnaden blir synlig for beslutningstakerne i din bedrift. Gode rapporter viser informasjon på tvers av moduler så du får et helhetlig bilde av porteføljen - verktøyet du trenger for å planlegge og gjøre gode valg for fremtiden!
Tilbake
Bilde med nyheter