Glömstaskolen - Teknikk skaper tid til læring

Kundeopplevelser
26.09.2018

Teamarbeid - for lærere og elever

På Glömstaskolen i Huddinge frigjør teknologi og arbeidsprosesser tid for lærerne til å fokusere på undervisningen. Skolebygningen ser ut som Guggenheim-museet i New York, og de har Wi-Fi som kan håndtere 3000 tilkoblinger,selv om de kun er 450 studenter. "Bygningen og teknologien er kul, men det som skjer her hver dag, er det som gjør en forskjell," sier rektor Magnus Nyberg Blixt.

 

Fokus på læring

På Glömstaskolen er det fokus på læring - organisasjon, IT, klasserom, studiebesøk eller sosialpedagoger - alt skal hjelpe lærerne til å legge så mye tid og engasjement som mulig på å undervise elevene. Den viktigste forandringer som er gjort, i henhold til rektor Magnus Nyberg Blixt, er å slutte å dele inn i klasser. Her underviser ett lærerteam et helt årskull. Det innebærer ikke kjempestore forelesninger, men man utnytter lærernes ulike styrker og kunnskaper på best mulig vis. Lærerne underviser i de fag de har fagkunnskap og den som er best på utviklingssamtaler tar hånd om det. Det gjelder å samle den kollegiale kraften hos lærerteamet. Magnus Nyberg Blixt mener at den kun er en papirkonstruksjon så lenge man fortsatt har klasser, mentorer eller klasselærere.

Liker å jobbe i team

Mange lærere lokkes av å kunne jobbe i team - Glömstaskolen er aktive i sosiale medier og har gjennom disse rekruttert mange lærere på kort tid. Men en flat organisasjon uten arbeidsledere, hvor hver lærer har et stort mandat til å ta egne beslutninger er også krevende. Det finnes ingen å skylde på. Man må selv ta ansvar for å skape de beste forutsetningene for undervisningen.

Det kreves mye tillit til hverandre og med mandat kommer ansvar som er krevende

Inneholdet i forelesningene er ett eksempel på desentraliserte beslutinger. Som rektor, blander ikke Magnus Nyberg Blixt seg inn i dette - som en leder i næringslivet legger han ut en pedagogisk retning for skolen, og deretter er det opp til lærerne å virkeliggjøre den på best mulig måte. Inspirasjonen for denne kommunale skolen kommer helt klart fra næringslivet, og hvordan moderne virksomheter fokuserer på å forsterke samarbeidsevnen framfor konkurransen, og delegerer så mye mandat som mulig til den enkelte medarbeider eller det agile og selvbestemmende teamet. Tenk Google istedenfor en tradisjonell hierarkisk organisasjon. På Glömstaskolen snakker man om "styrefokus" og "røde sokker", det betyr å løfte frem det som virker som inspirasjon og direkte håndtere det som står i veien for å lykkes med å nå dit man vil.

Bilde: Magnus Nyberg Blixt, rektor Glömstaskolen. 

 

Teknikk med fokus på undervisningen

For å kunne holde fokus på undervisningen, som Magnus Nyberg Blixt beskriver som "ganske tradisjonell med planlegging, gjennomgang, øvelser og oppfølging", så må også teknikken bidra. Glömstaskolen har valgt Apple. Alle elever har en Ipad og Apples utviklingssoftware utnyttes fullt ut. Innstillingen er at digitale verktøy er forsterkere - bra undervisning blir bedre, dårlig undervisning blir dårligere.

For elever som av ulike årsaker har vanskeligheter med å ta til seg undervisningen, har de hatt stor hjelp i digitale læremidler og arbeidsmetoder - uansett om det gjelder å pugge ekstra matte med YouTube filmer eller for en dyslektiker å kunne snakke inn en analyse.

I noen fag er målet å forstå og forklare kompliserte sammenhenger i samfunnet - ikke at man skal kunne lese og skrive. Da er det jo kjempefint at han eller hun kan spille inn sin analyse og få den vurdert på den måten.

Digital kommunikasjon - hele veien

Dagen Advania er på besøk løper de yngste elvene rundt og skyter QR-koder med sine Ipads, mens samtlige 450 elever kun kan levere inn arbeidsoppgaver digitalt. For effektivitetens skyld, skjer all kommunikasjon blant lærere og pedagoger i en intern diskusjonsgruppe og i felles Google dokumenter. Dialogen med omsorgspersoner går via blogger uansett om det er praktisk elevinformasjon eller det er presentasjoner eller diskusjoner rundt pedagogikk. Ønsker man å vite hva som skjer på skolen er omsorgspersoner velkommen til å følge skolens åpne Instagram konto - eller besøke skolen når som helst. Det produseres ingen ukeplaner eller løse papirark.

"Hvorfor produsere noe som få leser?" sier Magnus Nyberg Blixt. Hvordan skal man da som skole komme igang og fokusere på undervisningen med hjelp av bra prosesser og infrastruktur?
"Å tenke stort er bra. Man må starte med en gang og bare gjøre det her og nå, lære seg det agilt sammen med elevene, ellers skjer det ingenting."

Glömstaskolen benytter følgende hardware og software:

  • Ipad til alle elever fra 1 til 9 årskurs
  • Lærere og sosialpedagoger har Ipads og Airbooks
  • Fritidspedagoger benytter Ipads
  • Wi-Fi - 3000 enheter kan koble seg til, og nettverket er også tilgjengelig i skolegården
  • Apple Classroom - kontrollerer og styrer tilgangen til Ipads og benyttes også for å dele og vise informasjon til hele klassen.
  • Løse tastatur med ledning
  • Imacs for bilder og musikk
  • Dedikerte Ipads og wunderlist brukes for å kontrollere oppmøte
  • Blogger er kontaktflaten mot foreldre og Instagramkonton og fysiske besøk benyttes for å vise frem hva som skjer på skolen
  • Interne diskusjonsgrupper og Google dokument benyttes for kommunikasjon blant de ansatte

 

Nybygg med snart 700 elever

Skolen ble startet i 2015 og flyttet høsten 2016 inn i sine nybygde lokaler i Huddinge. Skolen jobber med visjonen om at "hver elev skal utvikles og nå sitt fulle potensiale gjennom et holistisk perspektiv på læring og utvikling." De eldste elevene har nå kommet til årskurs syv. Skolen vokser fortsatt i antall elever og vil i 2019 ha rundt 700 elever fra førskolealder opp til årskurs ni.


Tilbake
Bilde med nyheter