Læreren - ikke teknologien i fokus

Artikler
13.11.2018

Advanias Skolepartneransvarlig Frida Monsén deler sine refleksjoner fra konferansen «Skolen i digital utvikling»

Fremtiden er nåtiden! Slik innledet statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg konferansen. Hun fortalte om et besøk hos Hamar Game Collective og hvordan teknologi som VR og AR i dag gir muligheter som var science fiction for få år siden. Men Høistad Sjøberg og jeg er også helt enige om at teknologien i seg selv ikke løser noen av skolens utfordringer uten at læreren fortsatt er elevens viktigste ressurs i læringsprosessen.

Det var da også læreren og teknologiutviklingens konsekvenser for det praktiske arbeid i klasserommet som stod i fokus under konferansen.

Her er tre vesentlige læringspunkter jeg noterte fra «Skolen i digital utvikling»:

1. Fremtidens folkedanning

Hvorfor lese i en lærebok fra 2000-talet om hva Knut Hamsun sa i en tale på 1930-talet når du kan gå til Nasjonalbibliotekets digitale katalog og lese originalteksten fra Arbeiderbladet i stedet? Fremtidens folkedanning krever digitale ferdigheter som god kunnskap om søk og kildekritikk, men disse er helt avhengige av en grunnleggende lesekompetanse og faglig kunnskap.

Direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre snakket om en kunnskapskrise. Aldri har vi hatt så mye kunnskap tilgjengelig, og enda er vi svært dårlige til at lære fra all informasjonen. Utfordringen blir å skape sammenheng og utvikle gode strategier for læring i et digitalt landskap. I tillegg må vi inspirere unge mennesker til å lese bøker. For et samfunn der folk leser bøker og søker kunnskap er et bedre samfunn enn et der folk ikke gjøre det, som Aslak Sira Myhre uttrykte det.

2. Kunstig intelligens 

Det går jo ikke at ha en konferanse om digital utvikling uten at snakke om kunstig intelligens og hvordan det kommer til å påvirke hverdagen for oss alle. Heri Ramampiaro fra NTNU AI Labs løftet frem noen muligheter innen utdanning:

  • Effektivisering av lærerens hverdag med selvrettende oppgaver
  • Chat bots i undervisningen som kan svara på vanlige spørsmål og gi mulighet til å trene på språk (Conversational AI)
  • Mulighet at tilpasse undervisningen ut fra det nivå som eleven befinner seg på - (Adaptiv læringsteknologi)

De utfordringer vi ser er selvfølge koblet til personvern og håndtering av data.

3. Fagfornyelse, dybdelæring og digital kompetanse

Den pågående fagfornyelsen får konsekvenser for hvordan vi tenker om teknologi i skolen. Både Utdanningsdirektoratets direktør Hege Nilsen og avdelingsdirektør Tone B. Mittet fremhevet betydningen av at teknologi integreres i faget og læres i en meningsfull sammenheng.

Dybdelæring tar tid, og hvis vi skal få til dybdelæring av digitale kompetanser så må vi gi mulighet til å trene på disse kompetanser. Kritisk tenkning og kildekritikk ble gjennomgående løftet frem som noen av de viktigste.

Hvis du er nysgjerrig på hvordan vi i Advania Skolepartner jobber med utdanning i faglig og digital kompetanse for lærere, er du hjertelig velkommen å kontakte oss!


Tilbake
Bilde med nyheter
Frida Monsén, Advania Skolepartner