På lag med læreren, på lag med elevene

Artikler
06.12.2018

I 17 år har Johan Lindström vært lærer og rektor i skolen. “Jeg elsket jobben”, sier mannen som nå er Utdanningsansvarlig i Advania Skolepartner i Sverige. 

De siste årene har han vært engasjert i digitalisering av skolen hvor Advania som leverandør og rådgiver spiller på lag med og tar utgangspunkt i nettopp lærerne.

Det er mange misforståtte tilnærminger når det gjelder digitalisering av skolen hevder Lindström. “Vi ser at mange i bunn og grunn gjør det samme som tidligere, forskjellen er bare at det analoge er blitt digitalt.” I stedet for stensiler har man fått PowerPoint. I stedet for meldemappe i ranselen kommer beskjeder på e-post. “Det kan være en liten forbedring for læreren, men dette er ingen digital transformasjon.

Tvert imot kan nye digitale verktøy skape nye problemer, forteller han og viser til utfordringer med nettverk som ikke er dimensjonert opp for å håndtere økt bruk også fra devicer som smartklokker og mobiler.

Høye krav

Kravet til læreren er enormt. En lærer skal ikke bare kunne fag, være en god pedagog og tilpasse undervisningene til elevenes ulike behov. “Læreren må også forstå digitalisering og alt hva informasjonssamfunnet medfører av økte krav til kildekritikk, forståelse av algoritmer for å nevne noe. Mange lærer har ikke tilstrekkelig kompetanse, og har man ikke lærerne med på laget blir ikke digitalisering av skolen bra.

Utfordringene krever forståelse, tid og penger. “Hvis vi ikke løser dette grunnleggende, kommer vi ikke til å lykkes med digitalisering av skolen”, sier Lindström og poengterer at han hovedsakelig uttaler seg om erfaringen fra den svenske skolen hvor han opplever at de store spørsmålene diskuteres i altfor liten grad.

For å få til en vellykket digital transformasjon er det avgjørende å løse eksiterende problemer først. Et eksempel er den kjente mangelen på lærere som vil treffe både svensk og norsk skole om få år. Et annet problem er de økende kostnadene skolen har.

Skape

Digital teknikk kan løse noen av utfordringene, men det handler ikke om å kjøpe maskinvare og apper, det handler om å skape nye arbeidsformer. Den store forskjellen handler om skillet mellom å skape nye problemer og løse eksisterende.”

Johan Lindström minner om at vi alle er påvirket av vår egen erfaringen fra skoletiden og opplæringen vi da fikk. Fremover må vi kanskje skape noe helt nytt i skolen.

Å undervise er ikke så enkelt som mange tror. For å møte fremtidens utfordringer må vi kanskje skape noe som ikke finnes i dag. Vi kan ikke i dag erstatte læreren med en robot, men vi trenger å snakke om hva læring vil være i fremtiden, åpne opp for å tenke annerledes enn hva vår egen erfaring tilsier.“

Læremidler - vi må tenke nytt

I følge Lindström er det liten forskjell mellom den tradisjonelle boken og de digitale læremidler som er i bruk i skolen i dag. En årsak er den gode fortjenesten forlagene har på salg av fysiske og digitale lærebøker.

Det er kvalitetssikring i at en lærer bruker et gjennomarbeidet læremiddel, for å sikre at elevene får relevant innhold tilknyttet læringsmålene. Samtidig er det legitimt at skolene stiller spørsmål til hvorfor de digitale utgavene koster like mye som de analoge.“

Johan Lindström mener vi også her må tenke annerledes i utformingen av læremidler. “Tenk om et læremiddel kunne samle inn data fra alle brukerne og slik stadig bli bedre?

Digitale løsninger gir innsyn – og meninger

Skolen har endret seg ifølge Lindström fra å være preget av at læreren eide 100% av prosessene i klasserommet til en mye mer åpen ordning hvor foresatte har innsikt. Mer innsyn medfører også flere meninger fra foreldre som kan være vanskelig for lærerne å håndtere. “Lærerne trenger å kunne løsningene i eksempelvis Office og Google så godt at de vet hvordan de kan dele noe med foreldrene, men ikke alt. Og vite hvordan de skal unngå å måtte informere i flere kanaler.

Tid til forberedelse

Johan Lindström påpeker også betydningen av å forstå lærernes arbeidsdag. Mens en kontorarbeider ikke finner det så vanskelig å logge seg inn og ut av ulike systemer, sitter en lærer langt mindre i ro foran en skjerm og opplever derfor dette som frustrerende.

Vi må huske at lærerens hverdag er inn og ut av forskjellige klasserom, samtaler med elever i korridoren, møter og noe tid til før- og etterarbeid.” Lindström fremhever betydningen av at lærerne får godt med tid til å forberede gode leksjoner. Han viser til at dette bekreftes av at landene hvor lærerne har god tid til forberedelse også er de som gjør det best på PISA-målingene. “Dette er politisk viktig. Det har i Sverge vært en tendens til at lærerne får stadig mindre tid utenfor klasserommet. Det er avgjørende at rektorene legger til rette for god forberedelse samt gir lærerne tilgang til gode læremidler.

Lærernes behov – ikke IT-avdelingens

På spørsmål om hva Advania Skolepartner har erfart i møte med skoler som vil digitaliseres svarer Johan Lindström kontant: “IT-avdelingene tenker datamaskiner først.” Men det er ikke dette som bør være førende i skolenes digitale investeringer understreker han.

Lærerne ønsker løsninger som gjør arbeidet lettere, men opplever ofte at det ikke fungerer godt nok og at pengene er brukt på maskinvare så det ikke er noe igjen til læremidler og nyttige verktøy. Heldigvis er det utviklet løsninger fra eksempelvis Apple og Google Classroom basert på etterspørsel fra lærerne, deres arbeidshverdag og ståsted.”

For det hele handler om å finne hvilke tekniske miljøer som vil fungere best i et læringsperspektiv ifølge Lindström. Derfor må også innkjøpsprosessen være preget av innsikt i hvordan lærerne faktisk jobber.

Advania Skolepartner utgår derfor alltid fra hvordan læring faktisk skjer i klasserommet. “Vi har også erfaring fra andre skoler og kommuner og vet hvilke fallgruver som må unngås. Det er viktig for oss å være en reell samarbeidspartner som kan bidra med helhetstanken både for undervisningen, og for maskinvare og programmer som kan understøtte denne. Når vi sørger for verdi for kundene bidrar vi også til å gjøre skolene mer attraktive.”

Elevperspektivet viktigst

Ifølge Johan Lindström er det viktigste spørsmålet som bør stilles før en skole skal digitaliseres dette:

Hvordan er det å være elev på denne skolen, i denne klassen, men disse digitale verktøy?

Hvert menneske går på skolen bare en gang. Vi må legge til rette så skolen er bra for den enkelte. Når en elev lærer og har det bra er det godt for dem som hele mennesker. Skolen må være relevant, elevene må lære hva de behøver og oppleve en skole i takt med tiden. Derfor må vi også tenke nytt og annerledes om hvordan vi jobber og organiserer undervisningen.”, avslutter han.

 

Les mer om Advania Skolepartner


Tilbake
Bilde med nyheter
Johan Lindström