Uten kvinner – ingen IT

Artikler
08.03.2019

Kvinneandelen i IT-bransjen er bare 26 %, men både historien og teknologiens økende betydning gir grunn til optimisme.

Ada Lovelace (1815-1852) var et matematisk talent som fikk lov til å gå universitetet, til tross for at dette i sin tid var mot normalen. Det var Lovelace som skrev maskininstruksjoner til Charles Babbages “analytiske maskin” og for dette anerkjennes hun som historiens første dataprogrammerer. Programmeringsspråket Ada er oppkalt etter databehandlingspioneren.

IT-bransjen startet med en kvinne, og bransjen var kvinnedominert i begynnelsen. Under andre verdenskrig var kodeknekking viktig. På alliert side var etterretningen på Bletchley Park i Storbritannia et avansert og fremragende IT-miljø hvor kvinner utgjorde 75 % av de ansatte. Også da ENIAC, verdens første programmerbare datamaskin ble satt i drift i 1946 var dataoperatørene i hovedsak kvinner.

I dag er IT-bransjen blitt mannsdominert, kvinneandelen under en tredjedel og bare 17 % av topplederne er kvinner.

Det er positivt at kurven peker oppover for kvinner som søker seg til IT-bransjen. Andelen kvinnelige førstegangssøkere til IT-studier har økt fra 16 prosent til 24 prosent på fem år.

Hvorfor er det viktig med flere kvinner i IT-bransjen?

Det er jo bare viktig hvis man bryr seg om slike ting som innovasjon, økonomi, kvalitet og trivsel”, sier COO i Advania Guri Korshavn med et smil. Selv om Advania Norge har en kvinneandel godt over gjennomsnittet i bransjen er hun den eneste kvinnen i selskapets toppledelse. Målet er at flere kvinner både skal rekrutteres til selskapet og få mulighet til lederkarriere.

Korshavn viser til at en rekke undersøkelser har dokumentert at skjevhet i kjønnsbalanse og lite mangfold svekker virksomheters konkurransekraft. Mangfoldige team tar bedre og raskere forretningsbeslutninger og innovasjonskraften øker i heterogene grupper. Mangfold medvirker også til økt trivsel på arbeidsplassen.

Mangfold er mer enn kjønn - etnisitet, religion, alder, seksuell legning, ulik utdanning og erfaring er også vesentlig. Men er man bevisst på kjønn, kan det være nøkkelen til mangfold på flere områder.

Advania er medlem av ODA-nettverk og UN Global Compact som innebærer forpliktelse til aktiv innsats for å rekruttere, utvikle og beholde kvinner.

Teknologi kan være kvinners vei til toppledelse

IT-bransjen er i formidabel vekst og en av de mest innovative bransjene i verden. Teknologi gir løsninger som før var utenkelige. Ny teknologi etterspørres fra alle deler av samfunnet og IT-bransjen skriker etter kompetanse. Rekruttering av flere kvinner er nødvendig. Samtidig kan det være nettopp teknologi som er veien inn i ledelse for kvinner.

En undersøkelse gjort av Accenture i 2016 i mer enn 500 selskaper fordelt på 39 land viste at dobbelt så mange kvinnelige som mannlige styremedlemmer hadde teknologierfaring.

Accenture har i en annen undersøkelse fra samme år synliggjort at “Digital fluency” - å omfavne og tilegne seg ny teknologi - kan være avgjørende for å lukke gapet mellom andel kvinner og menn i arbeidslivet. Nærmere 5000 kvinner og menn deltok i undersøkelsen som avdekket at digital kompetanse virker som en akselerator i alle trinn av en persons karriere, det er viktig i utdanning og på arbeidsplassen, og av økende betydning oppover karrierestigen mot ledelse.

Bra for mennesker, bra for business

Undersøkelsene er interessante og minner oss om at digitalisering kan bidra til bedre kjønnsbalanse. Digital kompetanse bidrar til økt jobbfleksibilitet som er viktig for både menn og kvinner, men som kvinner ser ut til å oppleve større verdi av. Alt i alt er det ingen tvil – mangfold er bra for kulturen, for menneskene og lønnsomt for forretningen fordi mangfoldige team øker kvaliteten på leveransene til kundene.

 

Les også: https://www.nettavisen.no/na24/tok-bare-inn-kvinnelige-traineer/3423200284.html 


Tilbake
Bilde med nyheter