Eiendomsforvaltning i fokus

Artikler
24.09.2019

Ni deltakere fra fem betydningsfulle eiendomsforvaltere deltok da Advania PMAx 365 inviterte til brukerdager og IT-konferanse på Island. Vi er så takknemlige for gode input og tilbakemeldinger fra våre fremtidsrettede kunder!

Brukerdagene startet torsdag 12. September i Reykjavik med foredrag som input til rundebords-diskusjonene dagen etter.

Fredag 13. September deltok eiendomskundene på Advania Fall Conference før det ble gjennomført en egen seanse hvor produktutvikling av PMAx 365 stod på agendaen.

Aase Herø leder Advanias eiendomsteam. Hun forteller at Advanias tilnærming i diskusjonen var basert på ønsket om å være i proaktive overfor kundene og lytte til deres ønsker og innspill. Hun roser også eiendomsforvalterne for å ha høy grad av åpenhet seg imellom.

Vi skal være tett på kundenes digitale reise og være i forkant av behov oppstår. Vår viktigste oppgave er å løse de faglige utfordringene i bransjen og ha fokus på eiendomsforvalteres jobbhverdag. Tilbakemeldingen vi noterer oss er blant annet kundenes ønske om at mest mulig går av seg selv i løsningen, at de kan fokusere tidsbruken på kontroll og eventuelle avvik”.

Diskusjonen med kundene har gitt mange gode innspill som nå bli lagt inn i roadmap for PMAx 365. Det gjelder både nye ønsker og tilbakemelding om hva som fungerer og må fredes.

Aase Herø forteller at kundene som deltok på Island er modne hva gjelder å forstå effekten av å velge den skybaserte plattformen Dynamics 365 med PMAx.

Fremover er målet å få enda flere eiendomskunder med på denne typen åpne diskusjoner hvor Advanias rolle er å lytte og tenke høyt sammen med kundene.

Vår hensikt med slike seanser er alltid hvordan kan vi best kan benytte vår teknologiske verktøykasse, innsikt i prosesser og bransjekunnskap til å løse kundenes faglige utfordringer”.

 

Advania Eiendom


Tilbake
Bilde med nyheter