Globale leveranseutfordringer - en oppdatering

Artikler
10.09.2021

Som de aller fleste har fått kjenne på, står verden ovenfor store utfordringer knyttet til leveranser av IT-produkter. Det største nåværende problemet er mangel på chips basert på den enorme etterspørselen etter produkter som trenger disse for å fungere. Vi jobber tett med våre produsenter for å kunne oppdatere våre kunder om situasjonen. Likevel viser det seg å være begrenset hvilken informasjon produsentene faktisk kan gå ut med. Alt tyder på at dette er et problem som vil vare en god stund til, og vi ser dessverre ingen bedring inn i 2022. 

I Advania drar vi fordel av at vi samarbeider med mange forskjellige produsenter og distributører, som igjen gir oss muligheten til å hjelpe våre kunder med å endre til alternativer som finnes på lager.

Jeg er stolt av at våre ansatte står på døgnet rundt for å sørge for at våre kunder merker så lite som mulig til disse problemene.
- Espen Hartz, CEO Advania Norge

Dette er et problem som rammer nesten alle produsenter, og innkjøp bør derfor planlegges lenger frem i tid enn vanlig. Dersom det er ønske om å få levert større ordre i år, burde disse legges så snart som mulig. Ta kontakt med din kundekontakt i Advania dersom du har spørsmål til situasjonen.

Denne videoen inneholder en god del informasjon om situasjonen.

Espen Hartz, CEO Advania Norge


Tilbake
Bilde med nyheter