Advania vil ta ansvar for pedagogisk digitalisering av norsk skole

Nyheter
15.10.2018

Digitaliseringen av skolen er avgjørende for fremtiden. Men målet kan ikke nås med nytt teknisk utstyr alene. Derfor kompletterer Advania sin satsing på maskinvare med det pedagogiske konseptet Skolepartner. "Vi vil bidra til å kombinere pedagogikk og digitalisering på en måte som gir merkbar positiv forskjell i klasserommet", sier Espen Hartz, CEO i Advania Norge. 

Med utgangspunkt i forskning, styringsdokumenter og partnernes kompetanse har Advania utviklet et pedagogisk konsept som kan vise til positiv endring for de skolene som inngår samarbeid med Advania.

”Det digitale gir enorme muligheter for kreativitet, kommunikasjon og læring for den enkelte elev. Samtidig er det nødvendig å adressere spørsmål om sikkerhet, integritet, nettetikk og kildekritikk. Som samarbeidspartner til norske skoler og kommuner er vi være en støtte i møte med både mulighetene og utfordringene som digitalisering medfører”, sier Frida Monsén, Educational Manager i Advania Norge.

Bygger på svensk suksess

Advania Skolepartner har eksistert i Sverige siden 2010 og er i dag den nest største aktøren på det svenske markedet. Suksessoppskriften har vært å kombinere pedagogisk kompetanse og forståelse for skolens spesifikke behov med velfungerende logistikk, service og trygghet i leveransene av digitale verktøy.

”Når vi nå starter opp i Norge setter vi med enda større tydelighet pedagogikken i sentrum for vår virksomhet. Vår erfaring har vist at når en skole skal digitaliseres må vi ikke begynne hos IT-avdelingen, men utgå fra elevenes i klasserommet og den pedagogiske plattformen som skolen jobber etter. Først når vi kjenner disse behovene kan vi gi råd om gode valg av eksempelvis maskinvare, skytjenester eller apper", sier Frida Monsén

Tilpasset nye læreplaner

Advania Skolepartner er godt kjent med de forandringer som er forslått for nye læreplaner i norsk skole. Et av forslagene handler om at grunnleggende digitale ferdigheter på en naturlig måte skal integreres i fagene. Digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive er de fem grunnleggende ferdigheter som elevene skal utvikle. Ferdigheter som er nødvendige redskaper for læring og utvikling, for å kunne delta i arbeid og samfunnsliv og av betydning for identitet og sosiale relasjoner.

Pedagogisk modell

”Vår pedagogiske modell for digital kompetanse består av fire hjørnesteiner; håndtere, skape, dele og forstå. Gjennom disse får læreren verktøy til å møte de grunnleggende ferdighetene for digital kompetanse utfra det enkelte fagets spesifikke behov, samtidig som det digitale kan bli et verktøy for dybdelæring og være en plattform for tverrfaglige samarbeidsformer", avslutter Frida Monsén. 

Frida Monsén, Educational Manager Advania


Tilbake
Bilde med nyheter