Vil dere bli pilotskole for digitale metoder innen dybdelæring?

Nyheter
22.11.2018

Advania Skolepartner søker en modig og pedagogisk nysgjerrig pilotskole som sammen med James Nottingham fra Challenging Learning og vår pedagogiske utviklingsleder Frida Monsén vil utforske nye måte å arbeide med digital læring i skolen. 

Hvordan bruke fremgangsrike metoder som The Learning Pit og The Challenging Learning Process sammen med forskningsbaserte, dokumentert effektive metoder for å utvikle digitale kompetanser og metoder i undervisningen for å fremme elevenes dybdelæring?

Advania Skolepartner har inngått samarbeid med det anerkjente og prisvinnende selskapet Challenging Learning som deler undervisnings- og ledelsespraksis som har stor innvirkning på læringsutvikling. Selskapet kobler global eksellense med lokal strategi og praksis. Alt Challenging Learning gjør er designet for å inspirere og utfordre folk til å utvikle stadig mer effektive strategier for læring.

Vi mener at læring skal være utfordrende, men også leken og kreativ. Vi vet også av erfaring at måten vi bruker feedback på under læringsprosessen har avgjørende betydning for hvor bra elevene lykkes.”, sier Frida Monsén, pedagogisk utviklingsleder i Advania.

Den digitale verden byr på muligheter til fordypning og utfordringer tilpasset den enkelte elevs nivå. Kreativitet i bruk av digitale ressurser stimulerer elevenes nysgjerrighet i undervisningen.

Samtidig kan læring i den digitale skolen oppleves som utfordrende av mange lærere.

Det tar tid å lære seg nye digitale måter å planlegge og gjennomføre undervisningen på. Lederskapet og rollen som lærer forandres i det digitale klasserommet. For å forandre vår måte å gjøre ting på, må vi også forandre vår måte å tenke på.

Vi må utfordre oss selv og se hva vi trenger å gjøre annerledes for å skape det digitale klasserommet som gir elevene best mulighet til dybdelæring. Det er dette vi vil vi finne ut sammen med en pilotskole som har lyst til å undersøke og utvikle sin egen digitale undervisning.”, avslutter Frida Monsén.

Ønsker du at din skole skal få mulighet til å være pilotskole?

Fyll ut et enkelt søknadsskjema

Påmeldingen er uten forpliktelser.

 

Les mer om Advania Skolepartner 


Tilbake
Bilde med nyheter
James Nottingham