Pilotskolen Kirkevoll ønsker dybdelæring i det digitale klasserommet

Nyheter
12.04.2019

Under arbeidet med handlingsplaner oppdaget en spesialpedagog på Kirkevoll skole muligheten for å bli pilotskole. “Vi så at IKT og dybdelæring ble trukket frem og ble i fyr og flamme! Dette er en viktig del av våre planer, men vi ønsker hjelp til hvordan vi skal gripe det an”, forteller Bente Langhelle Høiaas, avdelingsleder for ungdomstrinnet på Kirkevoll skole.

Sammen med James Nottingham fra Challenging Learning søkte Advania Skolepartner en modig og pedagogisk nysgjerrig pilotskole som ville utforske nye måter å arbeide med digital læring i skolen. Kirkevoll ble valgt fordi dette er en skole som har vist stor interesse og motivasjon både hos ledelsen og lærerne.

Kirkevoll er en kombinert barne- og ungdomsskole i Fana i Bergen kommune. Skolen har 600 elever fra 1. til 10. trinn. Det siste året har Kirkevoll skole investert i nytt IKT-utstyr og kjøpt inn Chromebooks. På ungdomstrinnet har hver elev sin egen Chromebook, mens mellomtrinnets elever er to for hver Chromebook.

Når vi hører Frida Monsén fra Advania Skolepartner fortelle at vi må starte med pedagogikken før utstyret har vi kanskje startet i feil ende. Samtidig har vi erfart at det er vanskelig å skape engasjement for digitalisering når utstyret fungerer dårlig.

Kirkevoll har jobbet med IKT i mange år, men undersøkelser blant elever og foresatte har gitt tilbakemeldinger om at tilbudet må forbedres og bli et ekstra fokusområde. Bente Langhelle Høiaas er opptatt av at en mer digital skole må sees i sammenheng med forberedelsene til de nye fagplanene hvor dybdelæring står sentralt.

James Nottingham

Bergen kommune har i flere år benyttet James Nottingham som nå har et unikt samarbeid med Advania Skolepartner i Norge. "Vi er flere som kjenner bøkene hans og har hørt ham holde foredrag. James Nottingham har fantastiske metoder for dybdelæring, som hans måte å utforske begreper på. Det er viktig at budskapene hans når frem til lærere og slik kommer ut i klasserommet.”

Bente forteller at det var høye forventninger til workshopen med Nottingham og Frida Monsen fra Advania Skolepartner som samlet 40 lærere og ledere på Kirkevoll skole 12. Mars.

James Nottingham er det nærmeste vi kommer en superstjerne i skoleverdenen og vi var spent på om han faktisk ville komme. Før har vi opplevd ham sammen med 1300 andre i en fullsatt Grieghallen. Det var utrolig flott å bli tatt på alvor, å oppleve ham i vårt klasserom!

Stort læringsutbytte

Bente forteller at tilbakemeldingene fra workshopen er veldig gode. “Det var fantastisk inspirerende og spennende og ga oss mye som vi kan jobbe videre med. Både refleksjon rundt ideene til James Nottingham, hvordan vi kan få disse metodene ut i klasserommet. Oppgaver i Creaza var en god måte å lære oss et IKT-program og se hvordan det kan brukes pedagogisk i klasserommet. Forventning til sluttproduktet, filmen, var bygget ned. Det var helt greit å prøve og feile. Alle fikk utfordret seg i trygge rammer, treningen i Creaza var en fin måte å få med alle. Oppsummert hadde vi et stort læringsutbytte på fire intense timer!

Merverdi for elevene

På spørsmål om hvordan Kirkevoll tilnærmer seg arbeidet for en mer digitalisert skole forteller Bente at det er fokus på å prøve ut mest mulig før skolen lander på løsninger. Nå er både Office 365, Itslearning og Google for Education i bruk, for å nevne noen. Skifte av plattformer og programmer er ikke noe problem for elevene, de tar dette raskt ifølge Bente.

Det viktige er at digitale verktøy skal inn i så mange fag som mulig og brukes på en hensiktsmessig måte. Vi vil bruke IKT på en måte som er mer enn bare et verktøy. Det holder ikke å bytte ut bok med pc, satsingen skal gi merverdi for elevene.”

Derfor handler det om å finne måter å jobbe på som hever det hele et nivå.

Vi er alle i `The Learning Pit`, i læringsgropen, både lærer og elever, og vi må lære det nye sammen. Vi lever i en verden hvor elevene ofte kan digitale verktøy bedre enn oss.”
Nettopp derfor er lærerrollen i endring. “Læreren behøver ikke være eksperten, men må i større grad ta rollen som veileder. Pedagogen i et digitalt klasserom er åpen for at elevene spiller inn og bidrar med det de kan”, sier Bente.

Krumtapper

Etter tips fra Storetvedt skole har Kirkevoll innført et system med to elever i hver klasse som fungerer som lærerens støttespillere i arbeidet med nye digitale verktøy. “Vi kaller dem krumtapper fordi vi bruker Chromebooks. Vi har mange elever som er kjempeflinke og som kan hjelpe andre. Ordningen med krumtapper har en fin effekt for lærerne og for medelevene, det skaper større trygghet i bruk av digitale verktøy for alle.

Ikke “flere byer i Belgia”

Innholdet i skolen er i stor endring og tiden for reproduksjon og pugging er over. “Selv om grunnkunnskap er viktig trenger ikke elevene lenger å pugge `flere byer i Belgia´. Mye viktigere nå er det å lære kildekritikk, refleksjon og anvendelse av kunnskapen”.

Bevissthet i arbeidet med søk og vurdering av kilder trekker Bente frem som et godt eksempel på et område hvor elevene kan jobbe med dybdelæring opp mot IKT.

Selv om dette endrer lærerens rolle mener hun at læreren blir viktigere enn noen gang. Dette fordi elevene trenger gjennomtenkt veiledning i en skole og en verden hvor endring skjer fort og informasjonstilgangen er enorm.

Vi setter vår lit til at den nye læreplanen vil inneholde færre ting og slik redusere stresset, gi mer rom for fordypning. Samtidig er det viktig at den enkelte lærer tør å kutte ned på noe for å ha plass til å ta imot det nye. Dette er en utfordring, men hverdagen blir bedre og mer spennende når vi tar oss tid til å lære nytt. Som skole har vi ansvar for å legge til rette for at lærerne våre kan ta i bruk nye digitale verktøy og metoder. Og fordi læreren står mye alene i klasserommet er det avgjørende at vi deler erfaringer og lærer sammen.

Forventning til videre arbeid

For Kirkevoll skole er det viktigste ønsket som pilotskole at det videre samarbeid med Advania Skolepartner medfører at lærerne blir trygge på å prøve ut digitale metoder og lager undervisningsopplegg til sine klasser, tester ut og evaluerer i samspill med hverandre. “Det er utrolig viktig at elevene opplever positiv endring av det flotte opplegget lærerne får være med på.

Bente Langhelle Høiaas er opptatt av å utvikle metoder som kombinerer dybdelæring og digitalisering på en måte som gagner den enkelte elev. Skolens lærere er invitert til å komme med sine tanker om hvordan de ønsker det videre arbeidet som pilotskole.

Bente Langhelle Høiaas

 

 Les mer om Advania Skolepartner sitt unike samarbeid med Challenging Learning.


Tilbake
Bilde med nyheter