Microsoft Business Applications Summit

Nyheter
28.06.2019
What’s next in the 2019 release wave 2 for Dynamics 365 and the Power Platform. Dette var fokus på den store Microsoft-konferansen i Atlanta tidligere denne måneden. Advania var tilstede.


Microsoft prøver å ta nerdingen ut av IT, nå er det langt mer fokus på hvordan verdi skapes for kundene fremfor koding. Tråden i konferansen var at Microsoft sikter seg inn på intuitive verktøy for aktive brukere som ikke kan så mye om det som skjer under panseret”, sier Torgeir Toms, Technical Expert i Advania.

Men selv om Microsoft fra scenen kommuniserer dette til det brede publikum er det fortsatt en del nerding under panseret, behov for teknisk forståelse. Det er tydelig behov for at leverandøren kan utføre dette, og kan være rådgiver for kundene.

Utviklers rolle forsvinner på ingen måte. Vi må fortsatt forstå de kompliserte tingene i dypet av løsningen, fortsatt skrive kode, men det er nye verktøy og vi utviklere må bredde oss bedre”, sier Lars Grøneng, Technical Solution Architect.

Torgeir følger opp med at behovet for å forstå dybden i integrasjoner og oppsett er like viktig som før. Samtidig påpeker han at riktig programmering er viktigere enn noensinne fordi avstanden mellom AOS og database er så mye større, det blir derfor viktig å gjøre ting på den mest effektive måten.

Ineffektiv kode koster også mer når den kjører. “Det har alltid vært en realitet, men denne posten blir mer økonomisk synlig nå fordi man betaler leiekostnad basert på forbrukt tid og kraft”, sier Lars.

En trend er likevel at det er mer fokus på konkret anvendelse av teknologien og mer fornuftige verktøy som er lettere forståelig for mennesker.

Empower power users

Microsoft kommuniserte at målet er å flytte så mye som mulig til avanserte brukere.

I en vanlig norsk bedrift har man ikke råd til å ha en slik superbruker ansatt. Denne typen kompetanse må leies. Advania har dette og kan bidra med å forstå konseptene som ligger i det å programmere, lage en applikasjon som kunden trenger hjelp til å utvikle”, sier Lars.

Solution Architect Bjørn Håvard Hanto sier: “Med økt fokus på Power plattform må vi kjenne til mulighetene som ligger i Microsoft Dynamics 365 og være de proaktive rådgiverne som kundene trenger, det holder ikke lenger å bare levere det kundene ber om”.

Automatisert testing

Evergreen, det faktum at oppgraderinger er ut og løpende oppdateres er vel kjent for Dynamics 365. “Men at nye releaser kan testes automatisert er nytt og kan bidra mye i nye prosjekter”, sier Bjørn.
En annen ting han løfter frem fra Application Summit er fokus på Community engagement, for Microsoft legger nå stor vekt på brukerkollektivet. Kundenes tilbakemeldinger er sterkt medvirkende i produktutviklingen.

Maskinlæring og kunstig intelligens

En ytterligere læring fra konferansen var hvilket fokus som nå legges på praktisk anvendelse av maskinlæring og kunstig intelligens.

Tidligere har dette fremstått som noe mystisk, nå opplever vi at det er noe vi konkret kan ta tak i og bruke, eksempelvis i kunstig intelligens i rapportene og rutinene våre”, sier Bjørn.

Et eksempel kan være innen eiendomsforvaltning hvor maskinlæring benyttes til å analysere en datastrøm for å prognostisere fremtiden. Hvilke faktorer er det som påvirker utleiegraden mest, er det pris, rente, beliggenhet, standard? Maskinlæring kan lete etter relevante sammenhenger og bistå med sanntidsdata som gjør sanntidsplanlegging mulig. Ledermøter kan bytte ut powerpointen med Power BI som viser live data.

De forteller også at Flow endrer seg fra å være et rent brukerorientert verktøy til å bli enterprise ready, hvor den administrative verktøykassa er blitt mye bedre.

Microsoft har sluppet et nytt management panel for å kunne orkestrere alle flows. Dette er et viktig verktøy, men skal skjønne mange lag før forstå hva går i", sier Bjørn.

Bjørn, Torgeir og Lars foran reklamen for neste års Application Summit. 


Microsoft Business Application Summit


Tilbake
Bilde med nyheter