IT som katalysator for bærekraft

Nyheter
12.08.2019

I tråd med at Advania har signert FNs Global Compacts 10 prinsipper, fortsetter arbeidet for en bedre fremtid med konseptet bærekraftige tilbud. Med utgangspunkt i det svenske markedet, tar initiativet sikte på en omfattende tilnærming som involverer og legger til rette også for kundenes eget arbeid med miljø- og bærekraft.

"De siste årene har vi fokusert på å ta ansvar for bærekraft og miljøspørsmål internt. Nå tar vi neste steg og gjør bærekraft til en del av forretningsstrategien og leveransene til kundene. Det skal være enkelt å velge Advania også fra et bærekraftsperspektiv”, sier Helena Nordin, Sustainability Manager i Advania Sverige.

Advania slutter opp om FNs Global Compacts 10 prinsipper. Konsernets ambisjon er nå å bruke miljø og bærekraft til å ta ansvar langt utenfor selskapets egne grenser, som presenteres i den svenske bærekraftsrapporten for 2018.

Vi ser IT som en aktivator, katalysator og drivkraft i aktivt miljø- og bærekraftarbeid, her ønsker vi å være en viktig del av løsningen på den globale oppvarmingen. Ved å tilby tjenester og verktøy innen bærekraftig IT og digitalisering, kan vi spille en aktiv rolle i å oppnå et miljømessig og sosialt bærekraftig samfunn.”

Våre kunder kommer fra alle bransjer og deler av samfunnet, og fellesnevneren er at alle er i ferd med omfattende digitalisering. Og det er et stort potensial for å redusere klimautslipp ved bruk av IT.

"Vi kan oppnå størst effekt ved å bidra til våre kunders virksomheter og hvordan de kan redusere klimapåvirkningen ved hjelp av mer bærekraftig IT og digitalisering. Selvfølgelig tar vi også ansvaret for miljøbelastningen av vår egen virksomhet for å inspirere både industrien og omverdenen til å gjøre det samme.”

Bærekraftsarbeidet er basert på de økonomiske, sosiale og miljømessige områdene som er viktigst for virksomheten og er delt inn i tre områder:

  • et bærekraftig Advania for vårt interne arbeid
  • et bærekraftig tilbud på alt som leveres til kunder
  • en bærekraftig forsyningskjede styrer valg av leverandører.

Det er svært tilfredsstillende å se de konkrete resultatene av det ambisiøse forpliktelsen som ble gjort rundt bærekraft i Advania Sverige for noen år siden. Suksessene, utfordringene og lærdommene som rapporteres i årets bærekraftsrapport, vil være svært nyttige når vi nå utvider bærekraftsprogrammet til hele Advania-gruppen, "sier Mikael Noaksson, CEO i Advania-gruppen.

Advania Sustainability report 2018.

For mer informasjon kontakt:
Helena Nordin, Sustainability Manager Advania Sverige
Telefon: +46 76 140 00 78
E-post: helena.nordin@advania.com 

Espen B. Hartz, CEO Advania Norge AS
Telefon: 930 29 688
E-post: espen.hartz@advania.no


Tilbake
Bilde med nyheter
Helena Nordin, Sustainability Manager i Advania Sverige