Avtale med NRK

Nyheter
09.10.2019

Vi er tildelt rammeavtale med NRK for arbeidsstasjoner som omfatter bærbare-, stasjonære- og Workstations PC.

Avtalens varighet vil være to år fra kontraktsinngåelse, med ensidig mulighet for NRK til å forlenge avtalen to ganger med ett år, slik at samlet avtalevarighet vil kunne bli fire år. Avtalen er en parallell avtale hvor vi er en av fire forhandlere på avtalen.

Om tildelingen
NRK er en kringkaster og publisist med krav til drift 24/7, og lite rom for nedetid. NRK er derfor avhengig av å ha et leverandørapparat som har forståelse for dette og som har evne og vilje til å bistå NRK i å nå dette målet.

Ifølge tildelingen var Itello, som nå er en del av Advania, en av leverandørene som leverte den beste besvarelsen på kriteriet leveranse/kvalitet som svarte helt i henhold til konkurransegrunnlaget.

Leveransen til NRK setter store krav til organisering, kvalitet og kundeservice. Vi er glade for at vi fortsatt har fått tilliten, og vil bestrebe oss på å utvikle en ny vellykket referansecase for selskapet”, sier Øystein Wilskow Jenssen, Sales Director i Advania.

Om NRK
NRK er landets største mediebedrift, og har som mål å levere innhold i verdensklasse på nett, mobil, radio og tv. NRKS tilbud favner de fleste sjangre, fra nyheter og sport, til barne-tv, dokumentar og drama. For å løse dette brede oppdraget, og gjenspeile hele befolkningen, har NRK 3400 ansatte lokalisert på mer enn 50 steder fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.


Tilbake
Bilde med nyheter