Advania Norge selger sin generelle ERP-forretning til Columbus

Nyheter
06.01.2020

Advania Norge selger ut deler av selskapet til Columbus, og rendyrker satsingen på infrastruktur, Contact Center og uavhengig ISV (Independent software Vendor) for eiendomsmarkedet(PMAx).

45 medarbeidere får Columbus som ny arbeidsgiver fra 6. januar og salget inkluderer konsulent- og salgsapparat. Kundeavtaler og forpliktelser.

ERP-markedet er i endring og konsolidering pågår. For å kunne være en generalist innenfor Microsoft Dynamics er det viktig å være tilstrekkelig stor, til å kunne håndtere kunder i alle størrelser med komplekse prosjekter. Advania Norge går nå ut av rollen som generalist innen Microsoft Dynamics og spisser oss som leverandør av infrastruktur med tjenester, hardware/software, Contact Center og PMAx. Salget er i tråd med Advania-gruppens strategi og basert på en vurdering av hvordan vi best kan gjennomføre planlagt vekst, sier Espen B. Hartz, CEO i Advania Norge.

Hartz har det siste halvannet år ledet Advania Norge gjennom store endringer. Fra å være en ren ERP-leverandør har selskapet gjennom oppkjøp av Stepper og Itello fått et markedstilbud innen både ERP og infrastruktur. Med salget til Columbus rendyrkes nå selskapet som en leverandør av infrastruktur, Contact Center og PMAx innen eiendomsforvaltning.

– Utsalget demper ikke ambisjoner om ytterligere oppkjøp. Vi har et investeringsvillig konsern i ryggen og legger ikke skjul på at vi ønsker å gjøre oppkjøp for å styrke oss, sier Hartz.

God match for kunder og ansatte

Espen Hartz er godt fornøyd med at det er Columbus som overtar. Han mener selskapet er godt rigget for å lykkes innen ERP og vil gi kundene som kommer over fra Advania Norge et solid tilbud.

Jeg er også trygg på at dette er en god match for våre ansatte som kommer til en god arbeidsplass. Med tilgang til et stort antall prosjekter, kunder og et fagmiljø som ikke står tilbake for noen. Mange kjenner kulturen i Columbus og sine nye kolleger fra felles kundeprosjekter gjennom flere år.

I tillegg til infrastrukturtjenester og Contact Center Solutions beholder Advania Norge PMAx, en egenutviklet forretningsløsning for eiendomsforvaltning, med tilhørende medarbeidere.

ISV innen eiendomsforvaltning

PMAx er en uavhengig programvare som er utviklet av Advania. Denne forretningsløsningen har hatt suksess i det norske markedet. PMAx er også tilgjengelig via Microsoft AppSource og Advania Norge tar nå hovedansvaret for å bringe løsningen ut til flere europeiske land.

– Vi har investert i utviklingen av PMAx og ser frem til videre satsing. 2019 har vist at vi både har et solid team av fagfolk og at markedet etterspør denne effektive, skybaserte plattformen for eiendomsforvaltning.


Tilbake
Bilde med nyheter