Advania satser på bærekraft

Nyheter
19.08.2021

Til tross for at den globale pandemien herjet i store deler av 2020, har Advania hatt en positiv vekstreise. Årets bærekraftrapport viser at Advania har nådd målene for både salgsvekst på 49 prosent og god lønnsomhet, med et overskudd på 39 millioner NOK.

Bærekraftrapportering er et kontinuerlig arbeid for oss, og vi legger stor vekt på målrettet og systematisk arbeid for å evaluere og forbedre oss selv. Det gagner både lønnsomheten i selskapet, men fremfor alt våre ansatte, kunder og ikke minst påvirkningen på miljøet, sier Helena Nordin, bærekraftsjef i Advania Sverige.

Pandemien har åpenbart hatt stor innvirkning på Advania. Allerede våren 2020 ble ansatte anbefalt å jobbe hjemmefra, og Advania har siden fulgt folkehelseinstituttets- og myndighetenes retningslinjer for forretningsreiser og hjemmekontor. Dette har resultert i at antall forretningsreiser i løpet av året har gått drastisk ned i hele organisasjonen, noe som igjen har hatt stor innvirkning på klimautslipp fra bedriften.

Et stort fokus i miljøarbeidet i år har vært sirkulær livssyklusstyring av IT -maskinvare blant kundene, samt å gjøre klimapåvirkningen synlig under livssyklusen.

Flere tiltak for en positiv utvikling

I tillegg til å jobbe for egne bærekraftmål, er Advania Norge involvert i en rekke initiativer for å bidra til en positiv utvikling i IT -bransjen. Noen eksempler er:

  • Advania Norge har inngått et samarbeid med 3stepIT, et IT-forvaltningsselskap som bistår selskaper som Advania i å hjelpe sine kunder med å administrere og oppgradere sitt IT -utstyr på en trygg og forsvarlig måte. Når et selskap ønsker å levere tilbake IT -utstyr, kjøper 3stepIT det gamle utstyret og sørger for at alt av data blir fjernet. Deretter blir den gjenbrukbare maskinvaren distribuert til markedet igjen til rabattert pris. I 2020 samlet 3stepIT inn utstyr som til sammen ville ha utgjort et CO2-utslipp på over 400 tonn.
  • Advania er sertifisert Miljøfyrtårn. Som godkjent Miljøfyrtårn oppfyller Advania krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Sertifiseringen som Miljøfyrtårn er godkjent som dokumentasjon i anbudskonkurranser og ved offentlige innkjøp. Det er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.
  • For å ytterligere styrke innsatsen i arbeidet med bærekraft har vi denne høsten ønsket velkommen til Maria Myhre Lund, som skal arbeide med miljø, utvikling og løsninger innen bærekraft. Maria startet i august som ansvarlig for markedsføring og bærekraft i Advania Norge, og vil ha ansvaret for å videreutvikle det gode arbeidet som allerede pågår.

 

Advania Norge vil fortsette å samarbeide med partnere og kunder for å vedlikeholde det ansvaret og påvirkningen selskapet har innenfor bærekraft og miljø, samt styrke involveringen og engasjementet i miljøarbeidet internt blant være ansatte.

Les mer om hva Advania Norge gjør for miljøet her.
Bærekraftrapporten for 2020 kan lastes ned i sin helhet her.


Tilbake
Bilde med nyheter