Våre bransjer

Det holder ikke å kjenne teknologien hvis man ikke forstår prosessene og bransjen som forretningsdriften foregår i. Hvilke trender har innflytelse? Hva er de største utfordringene i bransjen? Hvem er aktørene og hva viser en situasjonsanalyse?

Smarte IT-løsninger forutsetter gjennomtenkte arbeidsprosesser basert på innsikt i den aktuelle bransjen. Dette er årsaken til at vi har valgt å fokusere på bransjer. Og det er dette valget som gjør at vi kan tilby rådgivere som både har bransjekunnskap- og erfaring.

Advokat

Eiendom

Prosjektbasert virksomhet

Retail

Industri

Offentlig sektor

Tjenesteytende

Kontakt oss