Eiendom

Eiendomsbransjen er preget av en spesifikk forretningslogikk. Fagkompetanse og prosessforståelse er avgjørende for at IT-løsningene skal være relevante, oppdaterte og tilgjengelige.

Etter mer enn 20 år i bransjen har Advania solid erfaring med implementering av forretningssystemer i over 50 eiendomsselskaper. Vi kjenner behov og aktuelle prosesser og kan tilby løsninger og gi råd basert på den nyeste teknologien.

Nye muligheter

Advania har tidligere vært leverandør av fagsystemer innenfor eiendomsforvaltning. Når tjenestene nå flyttes opp i skyen har vi forberedt oss ved å bredde vår kompetanse innen effektiv forretningsdrift. Med utgangspunkt i den nye Microsoft-plattformen bistår vi våre eiendomskunder også som leverandør av løsninger for sikkerhet, samhandling, dokumentdeling og drift.

Med rom for mange arbeidsoppgaver

Sammen med våre kunder har vi utviklet PMAx, en standard bransjeløsning med tidsbesparende og verdiøkende funksjonalitet. Løsningen er basert på Microsoft Dynamics 365.

PMAx er et system som sørger for at vi holder orden på alle arealene våre, alle leieobjektene som vi har disponibelt. I en og samme løsning får vi støtte til all driftsproblematikk.

Dag Sten
CEO - Stiftelsen Kaare Berg

Kontakt meg

Christina Sletner
Sales Manager