Offentlig sektor

Sammenslåing av kommuner eller samordning av andre offentlige institusjoner som universiteter og høgskoler stiller krav til migrering og sammenslåing av Office 365 tenants. 

Erfaringsmessig er det e-posttjenesten (Exchange Online) og OneDrive for deling og samhandling som først tas i bruk. Avvikling av lokale hjemmeområder er også vanlig pådriver for OneDrive-implementering. Classroom Creator og Yammer ønskes gjerne også i bruk i tidlige faser.

Kommunesammenslåing - hva med IT-systemene?

Nye kommunegrenser medfører store endringer i statlige og kommunale datasystem. Ikke bare vil dette gi utfordringer knyttet til kommunenummer som blir ressurskrevende for store virksomheter som Statens kartverk, Skattedirektoratet og Brønnøysund-registeret. Sammenslåingen av kommuner stiller også krav til migrering og sammenslåing av Office 365 tenants.

Advania kan dokumentere unik kompetanse på området. Vi har lang erfaring og tilbyr veiledning spesielt tilpasset offentlig sektor.

I denne gratis veiledningen anbefaler vi hvordan man forbereder seg i forkant av migrering av Office 365 tenants, vi deler erfaringsbaserte råd om prosjektledelse og prosjektressurser og gir konkret veiledning gjennom hele arbeidsprosessen inkludert valg av migreringsstrategi og lisenser, test og verifisering.

Les mer om sammenslåing av Office 365 tenants

Ni av Vest-Agders kommuner løftet opp på felles standardisert plattform

Det interkommunale IKT-samarbeidet Det Digitale Vestre Agder (DDV) har siden 2015 samordnet sine IKT-ressurser. Formålet er å være i front med utvikling av digitale tjenester samt medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i eierkommuner Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral.

Power BI for Universitet og Høgskoler:

Se ut frontruta, ikke i bakspeilet

Hvor mange midlertidig ansatte har vi? Hvordan er lønnsutviklingen hos stabsansatte? Hvor stor kvinneandel er det blant våre professorer? Hvor mange vil gå av med pensjon de nærmeste årene? Hva er gjennomsnittlig gjennomføringstid på mastergrad? Hvordan er fordelingen mellom antall vitenskapelige - og administrativt ansatte? Hvor mange menn under 30 år er ansatt siste år? På hvilke lokasjoner har vi flest stipendiater? 

Dette er bare et utvalg av spørsmål som kan besvares med et blikk på dashbordet. For Power BI gir visuell og lett forståelig innsikt i egen organisasjon slik situasjonen er i dag. Nettopp slik gir institusjonens data verdi - når de benyttes som grunnlag for å planlegge for i morgen. 

Med Power BI gis allerede eksisterende data verdi.

Kontakt oss

Ønsker du å snakke med en av våre eksperter?
Fyll ut skjemaet, og vi vil ta kontakt med deg!