Tjenesteytende

Når hver time teller

Tjenesteytende sektor favner bedrifter som lever av å levere timer til prosjekter, konsultasjon eller service. Advania har gjennom mange år arbeidet med advokatselskaper, eiendomsadministratorer og sikkerhetsleverandører. Vi leverer forretningssystemer som stabilt følger selskapene gjennom endring og vekst. Som støtter opp under relevante arbeidsprosesser og sikrer timefangst, rapportering og kontroll.

Behovene vi har i A Bygg er ikke unike. Jeg tror nesten alle prosjektorganisasjoner har behov for løsninger for mer effektiv prosjektstyring og kommunikasjon.
Dag Straumsheim
CFO, A Bygg

En plattform for vekst i sikkerhetsbransjen

Advania jobber tett med viktige aktører i sikkerhetsbransjen. Vi hjelper våre kunder med lokale og distribuerte systemer som sikrer økonomisk kontroll og rapportering - integrert med vaktsystemer og lønnssystemer.

Håndterminaler som enkelt kan sende data til time- eller oppdragsregistrering er avgjørende for selskapene som leverer tjenester innen vakthold, flyplasssikkerhet, pengetransport, overvåking, alarmtjenester og kontanthåndtering.

Vår løsning håndterer transaksjoner og data fra mobile enheter og fagsystemer og sørger for at sikkerhets- og vaktselskap får fakturert sine kunder effektivt og korrekt.

Advania leverer forretningsystem som stabilt følger selskaper som Nokas, Loomis og Securitas. Gjennom oppkjøp kan et selskap oppleve å sitte med administrasjon av en rekke ulike fagsystemer og plattformer. Advania kan bidra til å samle alt i en integrert løsning som naturlig tilpasses selskapets videre vekst.

Kontakt oss