Telefoni

Riktig forberedt

- 9 steg til rimeligere telefoni

Innkjøp av telefoni kan kanskje virke enkelt, men det er det faktisk ikke. Den raske utviklingen gjør at en enkelt innkjøper kan risikere å overse både besparelser og smarte og effektive verktøy for medarbeiderne.

Her er ni punkter du må ta stilling til, for å være godt forberedt og dermed kunne inngå en god telefoniavtale.

  1. Kjøpe eller leie? Skal ditt firma f.eks kjøpe en telefonsentral selv eller leie den som en tjeneste?

  2. Hvordan støtter vide ansatte med smarttelefoner? Hvilke verktøy er nødvendige og er det behov for en strategi for mobile enheter? Og kan du slette innholdet på mobiltelefoner som ansatte har mistet eller blitt frastjålet?

  3. Sikkerhet. Skytjenester reduserer den initielle investeringskostnaden, men det kan være en sikkerhetsmessig utfordring. Kan deres brukerinformasjon ligge i en offentlig sky?

  4. For offentlige virksomheter, så må man følge regler for innkjøp eller avrop av tjenester. Da er spørsmålet om avtaler skal reforhandles og forlenges med nye priser, eller om det skal gjennomføres en ny konkurranseutsetting?

  5. Gjentatte innkjøp. Kontrakter på telefoni er ofte på 2 år pluss et opsjonsår, noe som innebærer at det relativt raskt er tid for nye innkjøp eller anskaffelser. Er det tid og ressurser til å gjøre det?

  6. Contact Center. Samtidig som det blir mer sjelden å ringe til en telefonsentral, blir det ennå viktigere å kunne koble sammen kunder med digitale kanaler som Facebook, Twitter eller chat og SMS.

  7. Dekning. Har dere virksomhet utenfor tettbefolkede områder der 4G alltid virker? Eller fører nye energitette kontorlokaler til at dere har dårlig dekning innendørs?

  8. Er prisbilde og pakketering av tjenesten endret i løpet av avtaletiden? Stemmer faktureringen med intensjonen i avtalen? Bør brukere flyttes over til andre tjenester?

  9. Finansiering av mobiltelefoner. Hvordan ser kostnadsbildet ut? Hvordan skjer utbytte av mobiltelefoner, finansiering og support?

 

Kontakt oss