Business Intelligence

Vi har løsningene for din bedrifts behov for analyse, prognose og rapportering.

Advanias tilbud består av:

  • Power BI fra Microsoft
  • BI rapporteringsverktøy fra vår partner Profitbase
  • Prognose- og rapporteringsverktøy fra vår partner BizView 


Power BI

Power Bi er en rekke analyseverktøy som gir innsikt i forretningen uten å kreve ekspertkompetanse i Excel. Power BI er koblet til hundrevis av datakilder, den forenkler data prep, og kjører ad hoc-analyse. Med brukervennlighet i førersetet får du tilgang til dashboard, rapporter og KPI-oversikter fra mobil eller nettbrett. Få sanntidsrapporter og innsikt og del informasjon enkelt og intuitivt. Styring og sikkerhet er naturligvis innebygd. Med Power BI får du kontroll, du kan se, bruke og behandle forretningsdata på en enkelt måte.

Profitbase

Sammen med vår partner Profitbase tilbyr vi BI-rapporteringsverktøy som er spesielt laget for bedrifter innen bransjene tjenesteytende- og retail. For enkelte virksomheter vil løsningen fra Profitbase dekke deres behov, mens det for andre vil være kombinasjonen Profitbase og Power BI som er ideelt.

BizView

Sammen med vår partner BizView tilbyr vi komplett løsning for prognose, budsjettering, rapportering og analyse.

Se ut frontruta, ikke i bakspeilet

Hvor mange midlertidig ansatte har vi? Hvordan er lønnsutviklingen hos stabsansatte? Hvor stor kvinneandel er det blant våre professorer? Hvor mange vil gå av med pensjon de nærmeste årene? Hva er gjennomsnittlig gjennomføringstid på mastergrad? Hvordan er fordelingen mellom antall vitenskapelige - og administrativt ansatte? Hvor mange menn under 30 år er ansatt siste år? På hvilke lokasjoner har vi flest stipendiater?

Dette er bare et utvalg av spørsmål som kan besvares med et blikk på dashbordet vi har utviklet for Universitets og Høyskole sektoren. For Power BI gir visuell og lett forståelig innsikt i egen organisasjon slik situasjonen er i dag. Nettopp slik gir institusjonens data verdi - når de benyttes som grunnlag for å planlegge for i morgen.

Kontakt oss

Ønsker du å snakke med en av våre eksperter?
Fyll ut skjemaet, og vi vil ta kontakt med deg!