Microsoft Dynamics 365

Fremtidsrettet IT-plattform

Dynamics 365 er Microsofts skybaserte IT-plattform. Løsningen består av komplette applikasjoner som fungerer svært godt hver for seg og enda bedre sammen.

Kombiner mulighetene i CRM og ERP og skap sammenheng i prosesser og funksjoner for å videreutvikle din virksomhet. IT-ressursene kan frigjøres fra drift til fokus på forretningsverdi. 

Advania kan hjelpe dere trygt på reisen mot skyen. Vi bistår som rådgivere gjennom hele livssyklusen til forretningsløsningen, fra dere skal igang med et prosjekt, gjennom prosjekt og i forvaltning og videreutvikling. 

Microsofts plattform krever spesialiserte leverandører og Advania samarbeider med eksperter som sikrer at helheten blir ivaretatt. 

Hva er Dynamics 365?

Dynamics 365 er Microsofts skybaserte IT-plattform for virksomheter. Den er en videreutvikling av ERP-plattformene Dynamics AX og NAV, og integrerer samtidig CRM. Dynamics 365 driftes i Microsoft datasenter i skyen og er en helt ny måte å tenke IT-arkitektur og -drift på.

Dynamics 365 samler en rekke av Microsofts IT-plattformer, og nå får du i tillegg til ERP også CRM og Power BI samlet i ett produkt. Det gir mulighet til å skape større sammenheng i bedriftens interne prosesser, noe som igjen gir høyere effektivitet og større fleksibilitet i bedriftens IT-infrastruktur.

Dynamics 365 er en skyløsing, og er derfor alltid oppdatert. Det betyr at du kan si farvel til dyre oppgraderingsprosjekter og utrullinger av nye versjoner. 

Med Dynamics 365 får du en sikker og konkurransedyktig IT-plattform.

Kraftig. Fleksibel. Enkel.

Virksomheter trenger komplekse IT-systemer for sine forretningsprosesser. Men kompleks skal ikke bety komplisert!

Microsoft Dynamics 365 er en enkel, effektiv og brukervennlig plattform som hjelper bedrifter til vekst og kontinuerlig optimalisering. Investeringen i systemet gir rask avkastning.

I ett og samme system får virksomhetene et kraftig, fleksibelt og brukervennlig verktøy for effektiv forretningsdrift.

 • En global, standardisert løsning
 • En samlet oversikt over organisasjonen
 • Bransjespesifikk funksjonalitet
 • Økonomistyring
 • Business intelligence og rapportering
 • Salg og markedsføring
 • Innkjøp
 • Supply chain management
 • Prosjektstyring
 • Personalstyring
 • Operasjonell styring
 • Global risk and compliance
 • Miljøregnskap
 • Landsspesifikk funksjonalitet
 • Støtte til flere språk og valutaer
 • Skalerbar løsning

Ta i bruk løsningen fra første dag

Våre kunder vil holde fart i markedet. Det har vi tatt på alvor og utviklet en metode for raskere implementering av Dynamics 365. Tid er penger og våre kunder ønsker ikke å tape tid på lange implementeringsprosjekter.

 Metoden er å gå gjennom en løsning som Advanias rådgivere har satt opp, basert på erfaring i relevant bransje. Sammen med kunden ser vi på implementeringen prosess for prosess og kartlegger hva kunden trenger støtte til. Kunden kan så ta i bruk løsningen fra første dag og eventuelle avvik avdekkes raskt.

Vi ser tidlig hva som fungerer, hva vi må jobbe videre med og hvordan kunden hurtig kan dra nytte av løsningen. Dette blir billigere og enklere enn andre metoder. Selv om dette er effektivt er det også krevende. Du er avhengig av en leverandør som kjenner bransjen og teknologi, mens kunden må være endringsvillig og være tro til det nye systemet.

Overgang til en ren skyløsning betyr at kunder må tenke på en ny måte, samtidig bygger Dynamics 365 i stor grad på tidligere løsninger. Nå stilles det imidlertid større krav til standardisering da endringer må bygges opp på siden av standardløsningen.

Jeg fikk raskt tillit til Advania. De har spesialkompetanse på løsningen og prosessene for implementering, og mange av konsulentene der har også erfaring med å sitte på vår side av bordet.
Dag Straumsheim
Økonomisjef, A Bygg

Kontakt oss

Ønsker du å snakke med en av våre eksperter?
Fyll ut skjemaet, og vi vil ta kontakt med deg!