Hovedfunksjoner i PMAx

Hovedfunksjoner i PMAx 365

 

Detaljert oversikt over eiendommer

PMAx tilbyr en detaljert oversikt over alle tilgjengelige og utleide leieobjekter i porteføljen. Systemet har også en interaktiv tegnemodul som lar brukere importere autocad-filer og dele eiendommer i segmenter som deretter kan fargekodes basert på tilgjengelighet eller type leieavtale. Brukere kan legge ved kart, bilder og/eller andre typer dokumenter eller informasjon knyttet til hver eiendom.

Automatiserte prosesser

PMAx har avanserte regnskapsmuligheter og momshåndtering. Systemet gjør det mulig å øke effektiviteten ved å automatisere faktura- og betalingsprosesser, oppgjør av felleskost og prisjustering. Mange av disse automatiske prosessene kan kjøres samtidig for alle juridiske enheter som forvalters

Kontraktsadministrasjon

PMAx aksepterer en rekke kontraktstyper, slik at du kan gjøre forretninger med ulike typer kunder, for eksempel detaljhandelsselskaper, utleiebyråer og arbeidsplassleverandører.
PMax gir deg mulighet til å følge opp kunder og kontrakter, og gir oversikt over kontrakter som utløper og foreta behandling av flere leietakere for følgende type kontrakter:

  • Boligeiendom
  • Forretningseiendom
  • Leieavtaler
  • Leasingkontrakter
  • Interne kontrakter
  • Begrensede Leasing Kontrakter
  • Inntektsbasert utleie

Kontakt meg

Christina Sletner, Sales Manager
Vurderer dere PMAx 365? Jeg hjelper deg gjerne!