Advania Skolepartner

Sammen utvikler vi Norges viktigste rom!

Med pedagogisk erfaring og engasjement for læring bidrar vi til digitalt løft i skolen. 

Advania tilrettelegge for økte digitale ferdigheter hos lærerne samtidig som vi leverer gode fysiske og digitale undervisningsmatriell og læringsmiljø

Våre rådgivere vet godt at digitalsiering handler om mer enn IT-utstyr og vil bidra til at skoler som kjøper PC og nettbrett virkelig får tatt i bruk disse som gode pedagogiske verktøy.

Digital pedagogikk handler ikke bare om apper og verktøy, men minst like mye om dybdelæring, samhandling, språkutvikling, matematisk forståelse, digital dannelse, kommunikasjon, vurdering for læring og kreativitet. 

Vi veileder lærere og skoleledere i hvordan digitalisering kan bidra til en skole som forbereder elevene til å leve og virke i et stadig mer digitalisert samfunn.

 

Kontakt oss

Vennligst fyll inn