Advania Skolepartner

Sammen utvikler vi Norges viktigste rom!

Med pedagogisk erfaring og engasjement for læring bidrar vi til digitalt løft i skolen.

Advania tilrettelegger for økte digitale ferdigheter hos lærerne samtidig som vi leverer gode fysiske og digitale undervisningsmatriell og læringsmiljø.

Våre rådgivere vet godt at digitalisering handler om mer enn IT-utstyr og vil bidra til at skoler som kjøper PC og nettbrett virkelig får tatt i bruk disse som gode pedagogiske verktøy og at elever og lærer utvikler en god digital kompetanse.

Digital pedagogikk handler ikke bare om apper og verktøy, men minst like mye om dybdelæring, samhandling, språkutvikling, matematisk forståelse, digital dannelse, kommunikasjon, vurdering for læring og kreativitet.

Vi veileder lærere og skoleledere i hvordan digitalisering kan bidra til en skole som forbereder elevene til å leve og virke i et stadig mer digitalisert samfunn.

Vi støtter hele det digitale økosystemet og tilpasser kompetansehevingen til den enkelte skole

Slik utviklingen er nå blir skolene stadig mer digitalisert og teknologien blir synligere i klasserommene. I Advania setter vi fokuset på eleven og samspillet mellom lærer og elev. Teknologi skal her være et hjelpemiddel i denne relasjonen og skape tilgjengelighet for verktøy, informasjon og aktiviteter for læring. Implementering av digitale verktøy skal bidra til å støtte opp for læring - ikke overta for læreren. Gjennom kraftige produkter, pedagogiske verktøy, inspirasjon og pensum kan læreren enkelt skape unike læringsopplevelser med sine elever.

Les også hvordan vi tilrettelegger for lærere, skoleledere, den IKT ansatte og foresatte i skolen

I tillegg er vi opptatt av helheten og arbeider med alle de ulike delene i en digitaliseringsprosess

Eksempel:

  •  Teknikk - valg, distribusjon og implementering av digitale verktøy, service og migrering av data.
  • Pedagogikk – "en lærerrolle i endring". Hvordan ta de digitale verktøyet i bruk på en god måte i klasserommet?
  • Kommunikasjon - hvordan skape en god kommunikasjonsstrategi, både eksternt og internt?
  • Administration - hvordan forholde seg til GDPR? Hvordan bruke ulike plattformer på en måte som effektiviserer og forenkler hverdagen
  • Strategi/Ledelse - hvordan får man med seg alle? Forandringsledelse og "mindset"

Hva er deres mål og milepæler når dere skal implementere digitale verktøy i skolen?

«Hvor skal vi begynne?» er et spørsmål mange skoler vil stille seg. Andre skoler er allerede godt i gang og ønsker å videreutvikle seg i en mer digital retning. Målene og milepælene på veien er forskjellig fra skole til skole tatt skolens situasjon i betraktning. Uansett hvilken vei din skole ønsker å bevege seg skal vi i Advania være der for å skape den beste løsningen.

For at den digitale satsningen på din skole skal bli så vellykket og varig som mulig hjelper vi derfor med alle ledd i prosessen: fra utvikling av strategi, planlegging og målsetting til utrulling, gjennomføring og kvalitetssikring av undervisning i digitale klasserom.Slik går vi frem for å skape din fremtidige digitale skole med lærer og elev i fokus

I kartleggingsfasen starter vi alltid med en behovsanalyse. Her legger vi vekt på viktige begreper som endringspsykologi, mindset og motivasjon for læring. Vi er der hele veien og rådgir prosessen slik at vi kan tilpasse våre kurspakker og kompetansehevingsinnhold til den enkelte skolen.

Vårt kompetente skoleteam vil komme til din skole og snakke om implementeringsprosess og valg av hardware og software. De veileder gjennom foredrag og workshops.

Læreren er nøkkelen. Her ligger vårt fokus. Derfor skal læreren være delaktig i hele prosessen. Ved å jobbe «hands on» skal lærerne få mer kunnskap, bli inspirert og motivert. Lærerne får konkrete tips til hvordan de kan gjøre det enkelt for elevene, hvordan de skal veilede og forholde seg til rammeverk. Vårt skoleteam er der og observerer hva de gjør. Ofte kan lærerne oppleve at mye er bra fra før av, men noen ganger trenger de at noen kommer for å bekrefte.Det er mange fordeler med å implementere digitale verktøy i skolen

I tillegg til at det forenkler læringsprosessen og kan gjøre undervisningen enda morsommere for elevene, kan bruk av digitale verktøy også kunne frigjøre planleggingstid for lærere. Et eksempel på dette kan være at den tiden lærere vanligvis ville brukt ved kopimaskinen nå kan brukes til andre viktige gjøremål og elevkontakt. Både lærere, elever og foresatte kan ved hjelp av digitale verktøy enklere holde styr på ark, oppgaver, ukeplaner og informasjon til hjemmet. I tillegg genererer det miljømessige fordeler – vinn vinn!

Digitale verktøy tilrettelegger for tverrfaglighet og formativ vurdering

Digitale verktøy legger også opp til å enklere kunne arbeide i tråd med fagfornyelsen med tanke på tverrfaglig arbeid og spennende prosjekter. Delingsmulighetene er en kjempefordel i samarbeid i både enkeltfag og på tvers av fag, mellom lærere og elever. Med dette kan man som lærer også følge opp hver enkelt elev og deres utvikling i faget. Det blir enklere å fokusere på formative vurderingsformer ved å i større grad kunne delta og tilbakemelde underveis gjennom hele læringsprosessen til hver enkelt elev.


Læreren er nøkkelen

Når vi i Advania jobber med å implementere digitale verktøy i skolen setter vi alltid relasjonen mellom lærer og elev i fokus. Det er her grunnlaget for god læring starter. Det å gi opplæring til læreren i de digitale verktøyene er viktig for at de skal kunne formidle kunnskap videre til elevene – samtidig som man opprettholder den gode relasjonen.

Det at elevene blir engasjert til å lære er en viktig motivasjonsfaktor for læreren. Samtidig er det viktig for læreren å føle seg trygg i sin bruk av det digitale. Vi avsetter derfor alltid tid til å trygge læreren så godt det lar seg gjøre gjennom kurs, workshops og hands on opplæring av verktøyene. Alt dette gjøres før det settes til verks i klasserommet, så vi er helt sikre på at læreren går inn i klasserommet med ny giv og selvtillit til å innføre de digitale hjelpemidlene.

«Hjertet mitt ligger i kompleksiteten av endringen i skolen og hvor viktig det er å formidle at ting tar tid – men at det ikke er umulig. Oppi alt er det læreren som er viktigst. Det er læreren som skaper engasjement, motivasjon og varme i møtet med eleven. Føler eleven seg trygg og sett har man skapt et godt utgangspunkt og de har lettere for å bli engasjert for å lære. Selv om det kommer digitale verktøy er læreren fortsatt nøkkelen. De gode pedagogiske prosessene blir ivaretatt i en ny drakt»

Kristin Kollsete, pedagogisk lederVår digitale pedagogikk

Vi tar alltid utgangspunkt i elevenes behov i klasserommet og hvilken pedagogikk og arbeidsmetoder dere som skole vil benytte. Basert på dette, hjelper vi dere med å analysere hvilken maskinvare, programvare eller apper som best støtter deres arbeid og vi presentere forskjellige alternativer.

Eleven

Pedagogikk

Hardware

Software

Eksempler på hva vi tilbyr:

Her ser dere eksempler på hva vi tilbyr. Klikk på bildene for å lese mer om hvert enkelt område:

Jeg bruker digitale verktøy både til å planlegge undervisning, i undervisning og i vurdering. Jeg bruker det også i samhandling med kollegaer.
Berit Eilin Ørjasæter
Lærer, Jessheim Videregående Skole
På Glömstaskolan i Huddinge frigjør teknologien og arbeidsprosesser tid for lærere til å fokusere på undervisningen.

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk rådgiver