Apple

Vi tilpasser kompetansehevning til den enkelte skolen

Slik utviklingen er nå blir skolene stadig mer digitalisert og teknologien blir synligere i klasserommene. I Advania setter vi fokuset på eleven og samspillet mellom lærer og elev. Teknologi skal her være et hjelpemiddel i denne relasjonen og skape tilgjengelighet for verktøy, informasjon og aktiviteter for læring. Implementering av Apple-produkter som iPad i skolen skal bidra til å støtte opp for læring - ikke overta for læreren. Gjennom kraftige produkter, pedagogiske verktøy, inspirasjon og pensum kan læreren enkelt skape unike læringsopplevelser med sine elever.

Les også hvordan vi tilrettelegger for lærere, skoleledere, den IKT ansatte og foresatte i skolen

Hva er deres mål og milepæler når dere skal implementere Apple i skolen?

«Hvor skal vi begynne?» er et spørsmål mange skoler vil stille seg. Andre skoler er allerede godt i gang og ønsker å videreutvikle seg i en mer digital retning. Målene og milepælene på veien er forskjellig fra skole til skole tatt skolens situasjon i betraktning. Uansett hvilken vei din skole ønsker å bevege seg skal vi i Advania være der for å skape den beste løsningen.

For at den digitale satsningen på din skole skal bli så vellykket og varig som mulig hjelper vi derfor med alle ledd i prosessen: fra utvikling av strategi, planlegging og målsetting til utrulling, gjennomføring og kvalitetssikring av undervisning i digitale klasserom.

Slik går vi frem for å skape din fremtidige digitale skole med lærer og elev i fokus

I kartleggingsfasen starter vi alltid med en behovsanalyse. Her legger vi vekt på viktige begreper som endringspsykologi, mindset og motivasjon for læring. Vi er der hele veien og rådgir prosessen slik at vi kan tilpasse våre kurspakker og kompetansehevingsinnhold til den enkelte skolen.

Vårt kompetente skoleteam vil komme til din skole og snakke om implementeringsprosess og valg av hardware og software. De veileder gjennom foredrag og workshops.

Læreren er viktigst. Her ligger vårt fokus. Derfor skal læreren være delaktig i hele prosessen. Ved å jobbe «hands on» skal lærerne få mer kunnskap, bli inspirert og motivert. Lærerne får konkrete tips til hvordan de kan gjøre det enkelt for elevene, hvordan de skal veilede og forholde seg til rammeverk. Vårt skoleteam er der og observerer hva de gjør. Ofte kan lærerne oppleve at mye er bra fra før av, men noen ganger trenger de at noen kommer for å bekrefte.I Advania sitt Apple skoleteam sitter tidligere spesialpedagoger og lærere

I Advania sitt Apple skoleteam sitter det kompetente spesialister som selv har jobbet og har lang erfaring i skolen. En av dem er Kristin Kollsete som er tidligere kontaktlærer og spesialpedagog/språklærer i Oslo kommune. Hun er en sterk forkjemper for at man ikke må glemme lærerens betydning selv om det innføres digitale verktøy.

Våre konsulenter er ansatt i skolen og jobber som både lærere og foredragsholdere tilknyttet Apple i klasserommet og digital undervisning. De har gjennomført og bestått flere utviklingsprogram tilknyttet bruk av iPad i undervisningen og har oppnådd høyeste grad av sertifisering hos Apple. Våre Apple-konsulenter er eksperter på å se mulighetene iPaden gir i klasserommet og vi kan derfor med trygghet si at de har aktuell og relevant erfaring med bruk av iPad til både planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning.

«Hjertet mitt ligger i kompleksiteten av endringen i skolen og hvor viktig det er å formidle at ting tar tid – men at det ikke er umulig. Oppi alt er det læreren som er viktigst. Det er læreren som skaper engasjement, motivasjon og varme i møtet med eleven. Føler eleven seg trygg og sett har man skapt et godt utgangspunkt og de har lettere for å bli engasjert for å lære. Selv om det kommer digitale verktøy er læreren fortsatt nøkkelen. De gode pedagogiske prosessene blir ivaretatt i en ny drakt»

Kristin Kollsete, pedagogisk lederKristin Kollsete

Apple Education Specialist

Advania Skolepartner er valgt ut til å være «Apple Education Specialist» hos Apple. Som dette kan vi tilby mer enn bare produkter -vi kan også yte fortløpende support og service basert på de behovene din skole eller kommune har. I tillegg til dette har vårt Apple-skoleteam både kunnskap og erfaring om hvordan Apple-produkter kan brukes i undervisningen. Vi hjelper også gjerne til med utrulling av enheter til skoler og kommuner uavhengig av størrelse.
Hvordan lykkes din skole med Apple i skolen?

Det er ikke uten grunn at begrepet «digitalt innfødte» brukes om dagens unge. Ifølge internasjonale undersøkelser er norsk ungdom verdens beste på uformell bruk av IKT, herunder iPad, smarttelefoner og apper. Men hvordan oppnå vellykket skole- og utdanningsteknologi i 2020?

Det viktigste er at lærerne får opplæringen som trengs for at de skal kunne videreformidle kunnskap videre til elevene. Teknologi bidrar til nye måter å jobbe på, nye måter å samarbeide på, og det krever at lærerne har et ønske om å få det til. For i fremtidens digitale verden trenger vi nye teknologiske hoder på banen som både kan teknologien samt kan bidra til å videreutvikle den.

Apple Distinguished School (ADS)

Apple Distinguished School er en utmerkelse for skoler som går foran med et godt eksempel og som gjennom lederskap og god digital undervisningspraksis formidler Apples visjon om læring med teknikk. ADS- skolene er noen av verdens mest innovative skoler.

Apple Distinguished School- programmet har en klar visjon på hvordan riktig bruk av digitale verktøy og teknikk kan hjelpe skoleledere, lærere og andre deler av skolevirksomheten til å nå sine mål, både når det gjelder arbeid med elevene og egen utvikling.


Vi har kunnskapen og innsikten dere behøver dersom dere ønsker å bli en ADS-skole og vi hjelper dere mer enn gjerne på veien. Vi kan også arrangere skolebesøk til noen av ADS-skolene i Sverge gjennom våre gode kollegaer i Advania Skolpartner i Sverige.

Apple kurs/workshops

Hvordan kan du få maksimalt utbytte av Apple-verktøy i klasserommet? Vi har Apple-kurs/workshops i ulik vanskelighetsgrad. I kurset for nybegynnere fokuseres det mest på iPadens apper og funksjoner. I kurset for viderekomne går vi nærmere inn på hvordan man på best mulig måte kan integrere ulike apper i undervisningen.

Eksempel på innhold i kurs/workshops:

  • Gjennomgang av iPadens funksjoner
  • Showbie som læringsplattform for kommunikasjon mellom lærer-elev-hjem
  • Presentasjoner i Keynote og Pages
  • Filmredigering i iMovie og Clips
  • Digitale tankekart i iThoughts
  • Andre apper for kreativitet og produksjon (feks. Explain Everything og Book Creator)
  • Informasjon og tips om hvilke muligheter iPaden gir i klasserommet

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk leder