Apple

 I samarbeid med Apple bidrar Advania Skolepartner til at lærere kan gi hver enkelt elev mulighet til å utvikle sine kreative ferdigheter allerede fra første skoledag.

Gjennom kraftige produkter, pedagogiske verktøy, inspirasjon og pensum kan læreren enkelt skape unike læringsopplevelser med sine elever.

Alle barn er fulle av kreativitet. Å stimulere den er noe av det viktigste en lærer kan gjøre. Kreativitet gjør elevene i bedre stand til å kommunisere og løse problemer.
Apple Utdanning

Vi ønsker at den digitale satsningen på din skole skal bli så vellykket og varig som mulig og hjelper derfor med alle ledd i prosessen: fra utvikling av strategi, planlegging og målsetting til utrulling, gjennomføring og kvalitetssikring av undervisning i digitale klasserom. 

Vi hjelper deg utarbeide realistiske strategier og mål ved å tilpasse dem til din skoles situasjon og forutsetninger. I en satsning på digitale verktøy i skolen har vi fokus på både ledere og pedagoger og vi ønsker at ansatte på alle nivåer i organisasjonen får tid og hjelp til å utvikle sin egen praksis

Vårt Apple skoleteam

I tillegg til skoleteamet i Advania Skolepartner har vi konsulenter som er ansatt i skolen og jobber som både lærere og foredragsholdere tilknyttet Apple i klasserommet og digital undervisning. De er sertifiserte «Apple Teachers», en utmerkelse man får av Apple etter gjennomførte utviklingsprogram hvor fokuset ligger på at lærere utvikler ferdigheter tilknyttet bruk av iPad i sin undervisning. Våre Apple-konsulenter er eksperter på å se mulighetene iPaden gir i klasserommet og vi kan derfor med trygghet si at de har aktuell og relevant erfaring med bruk av iPad til både planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning.

Education Solution Expert

Advania Skolepartner er valgt ut til å være «Education Solution Expert» hos Apple. Som Solution Expert kan vi tilby mer enn bare produkter -vi kan også yte fortløpende support og service basert på de behovene din skole eller kommune har. I tillegg til dette har vårt Apple-skoleteam både kunnskap og erfaring om hvordan Apple-produkter kan brukes i undervisningen. Vi hjelper også gjerne til med utrulling av enheter til skoler og kommuner uavhengig av størrelse.

Apple Distinguished School (ADS)

Apple Distinguished School er en utmerkelse for skoler som går foran med et godt eksempel og som gjennom lederskap og god digital undervisningspraksis formidler Apples visjon om læring med teknikk. ADS- skolene er noen av verdens mest innovative skoler.

Apple Distinguished School- programmet har en klar visjon på hvordan riktig bruk av digitale verktøy og teknikk kan hjelpe skoleledere, lærere og andre deler av skolevirksomheten til å nå sine mål, både når det gjelder arbeid med elevene og egen utvikling.


Vi har kunnskapen og innsikten dere behøver dersom dere ønsker å bli en ADS-skole og vi hjelper dere mer enn gjerne på veien. Vi kan også arrangere skolebesøk til noen av ADS-skolene i Sverge gjennom våre gode kollegaer i Advania Skolpartner i Sverige.

Apple kurs/workshops

Hvordan kan du få maksimalt utbytte av Apple-verktøy i klasserommet? Vi har Apple-kurs/workshops i ulik vanskelighetsgrad. I kurset for nybegynnere fokuseres det mest på iPadens apper og funksjoner. I kurset for viderekomne går vi nærmere inn på hvordan man på best mulig måte kan integrere ulike apper i undervisningen.

Eksempel på innhold i kurs/workshops:

  • Gjennomgang av iPadens funksjoner
  • Showbie som læringsplattform for kommunikasjon mellom lærer-elev-hjem
  • Presentasjoner i Keynote og Pages
  • Filmredigering i iMovie og Clips
  • Digitale tankekart i iThoughts
  • Andre apper for kreativitet og produksjon (feks. Explain Everything og Book Creator)
  • Informasjon og tips om hvilke muligheter iPaden gir i klasserommet

Finansiering av IT-utstyr til din skole

 Kjøp nytt, kjøp brukt eller lease. Advania Skolepartner hjelper deg med både finansiering, administrering og utskiftning av ditt IT-utstyr.

 Ønsker du mer informasjon om, eller hjelp til finansiering av digitale verktøy og løsninger?

 Vi hjelper deg gjerne!

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk rådgiver