Digital undervisning

Planlegging og gjennomføring av digital undervisning​

Nøkkelen til fremgangsrik digital undervisning er lærerens evne til å integrere digitale verktøy i undervisningen på en god måte som støtter elevenes faglige utvikling. Det finnes flere ulike modeller og verktøy som kan benyttes for å skape digitale didaktiske design med utgangspunkt i det læreren ønsker skal skje i klasserommet. For at dette skal fungere optimalt må læreren først ta utgangspunkt i sin egen undervisning, elevenes behov og mål fra læreplanen - og deretter koble på digitale verktøy.

Vi hjelper deg mer enn gjerne til å fornye din læringspraksis!

Eksempel på innhold i vår veiledning:

 • Å stille spørsmål til egen undervisning – på hvilken måte kan digitale verktøy komplimentere eller forsterke våre arbeidsmetoder?
 • Hvordan kan plattformene skolen har investert i benyttes på en måte slik at elevene blir aktive og selvgående i produksjon av digitalt innhold?
 • Hvordan kan digitale verktøy legge til rette for tverrfaglig arbeid tilknyttet nye temaer fra fagfornyelsen?
 • Utarbeide modell for planlegging, gjennomføring og vurdering som er tilpasset undervisningens mål og hensikt.

Digital kompetanse i undervisningen​

Hvordan kan du som lærer integrere digital kompetanse som kildekritikk, digital kreativitet eller nettvett i undervisningen, uten å stjele tid fra fagene?

Hvordan påvirker digital kompetanse lærerrollen og klasseledelsen?

Hvordan får man eleven til å fokusere på de rette tingene på sine digitale verktøy?

Hvordan skaper man struktur i digitale arbeidsmetoder og samtidig tydeliggjør læringsprosessen for elevene?

Digital kompetanse

Digitalisering i skolen er så mye mer enn verktøyene som blir kjøpt inn. Digital kompetanse kan sammenlignes med en litterasitet som på lik linje med lese- og skriveferdigheter burde gjennomsyre alle fagene i skolen.

Eksempel på innhold:

 • Digital lesing
 • Kildekritikk
 • Søkestrategier og informasjonsinnhenting
 • Opphavsrett
 • Sikkerhet og integritet
 • Kreativitet med digitale verktøy

Vi kan også veilede deg i hvordan digital utvikling kan brukes til å utvikle fagspesifikke ferdigheter.

Noen eksempler:

 • Hva innebærer digital leseforståelse og hvordan kan eleven utvikle gode strategier for dette?
 • Hvordan kan STL (Å skrive seg til lesing) støtte elevenes lese- og skriveutvikling?
 • Hvordan kan adaptiv læringsteknologi være en støtte i studentens matematiske utvikling?
 • Hvordan kan 3D-visualiseringer bidra til økt forståelse av geometri?
 • Hvilke muligheter er det for å effektivt trene språk ved hjelp av digital teknologi?
Digital kompetanse er som lesing. I stedet for å undervise i bruk av datamaskin eller egne IKT-fag må vi tenke "digital literacy". Digitale ferdigheter må inngå i alle fag, slik lesing gjør.
James Nottingham
Challenging Learning

Få tilsendt brosjyre med tips for digital undervisning

Vi har laget en brosjyre hvor du kan få konkrete tips for digital undervisning.

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk rådgiver