Dybdelæring

Digitale metoder for dybdelæring med Challenging Learning

Vi mener at digital pedagogikk skal støtte dybdelæring. Dette gjør vi gjennom et bevisst arbeid med digitale ferdigheter. Arbeidet gir elevene gode strategier for digital leseforståelse, for å tilegne seg kunnskap i de ulike fagene gjennom digitale kilder og å bearbeide innhold gjennom digital produksjon.

Vi oppmuntrer til tverrfaglige metoder og arbeidsmåter hvor læringen skjer i en meningsfylt sammenheng. På denne måten får elevene mulighet til å analysere, se sammenhenger og trekke konklusjoner på tvers av fag og samtidig utvikle sine ferdigheter i praksis.


Digital pedagogikk

Når vi snakker om digital pedagogikk fokuserer vi også på de evnene som lærer elevene å lære. For eksempel det å kunne fungere godt i en gruppe, å ta ansvar for sine oppgaver og holde en frist, å gi tilbakemelding og å fokusere på et innhold.

Gjennom vår opplæring ønsker vi også å støtte lærere og elever i å utvikle et "growth mindset". Dette innebærer blant annet å ikke gi opp når ting føles vanskelig, samt våge å utfordre seg selv. Vi ønsker at elevene skal eie sin egen læreprosess og ha strategier for å omsette sin kunnskap innenfor nye situasjoner og områder.

Workshop med Challenging Learning

Sammen med James Nottingham og Challenging Learning tilbyr vi en unik workshop der du får mulighet til å kombinere kjente pedagogiske metoder for dybdelæring som «The Learning Pit» og «Challenging Mindset» med integrering av digitale ferdigheter som kildekritikk, kommunikasjon og kreativt bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Workshopen tar utgangspunkt i fagfornyelsens fokus på dybdelæring og vi tilpasser innholdet til de digitale verktøy din skole har tilgang til.

Eksempel på innhold:

  • Lærerrollen i et digitalt landskap
  • "The Learning Pit"
  • "Growth Mindset"
  • Praktisk tilnærming av Challenging Learnings pedagogiske verktøy og modeller
  • Praktisk introduksjon til kreativitet med digitale verktøy (f.eks. filmredigering, websider, etc.)
Vi liker å samarbeide med folk som står for noe, ikke bare er ute etter marginer. Både Advania Skolepartner og vi bringer noe annerledes. Sammen ønsker vi å skape noe nytt innen læring.
James Nottingham
Challenging Learning

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk rådgiver