Google for Education

Google for Education

Ønsker du økt forståelse og kompetanse i Google sine verktøy; Google Klasserom, Presentasjon, Dokument, Jamboard og Sites? Vil du kunne tilrettelegge for og inspirere elevene dine til kreativ og digital læring i et papirløst klasserom? Vil du effektivisere planlegging og vurdering, og spare tid?

Kontakt oss, så hjelper vi deg å utvikle et opplegg som er skreddersydd for deg og din skole på akkurat det nivået du og kollegaene dine er, eller benytt noen av oppleggene du finner under:

Gsuite for Education 1 – Grunnleggende

Vi lærer oss prinsippene om hvordan skytjenester fungerer og hva man som skolepersonell bør tenke på ved bruk av disse tjenester. Vi gjennomgår og prøver de mest grunnleggende delene av Gsuite som Drive, Dokument, Presentasjon og Skjemaer. Målet med kurset er at deltakerne forstår hva en skytjeneste er og kan anvende og forstå grunnleggende deler av Gsuites bruksområder i skolen. Kurset gir best resultat dersom deltakerne enten har Chromebook/PC eller iPad (dvs. ikke blander Chromebook/PC og iPad).

Målgruppe: Lærere, skoleledere og annet pedagogisk personell.

Plattform: Chromebook eller annen PC, iPad, Android nettbrett.

Gsuite for Education 2 - Viderekommende

På kursets 2. nivå lærer vi oss Google Klasserom, en plattform hvor man kan opprette digitale klasserom, dele ut oppgaver og lekser, administrere Drive og kommunisere med elevene. Deltakerne på kursnivå 2 bør ha gjennomgått kursnivå 1 eller ha tilsvarende kunnskaper. I tillegg til Klasserom lærer vi oss Kart og Tegninger som også kan benyttes i Gsuite. Det vil også bli fokusert på hvordan de ulike verktøyene kan anvendes i undervisningen.

 

Målgruppe: Lærere, skoleledere og annet pedagogisk personell.

Plattform: Chromebook eller annen PC, iPad, Android nettbrett.

Gsuite for Education 3 – Avansert

Kursets 3. nivå fokuserer i hovedsak på kommunikasjon. Vi lærer om publisering og tar en nærmere titt på publiseringene man kan gjøre i Gsuite-miljøet. Vi lærer oss å lage en blogg i Googles bloggverktøy Blogger og en nettside i verktøyet Google Site. I tillegg arbeider vi i Google Hangouts, et verktøy for videosamtale -og konferanse. Det vil bli gitt konkrete eksempler på hvordan dette kan brukes i skolen og vi samtaler om på hvilke måter vi kan ta det i bruk i egen undervisning.

Målgruppe: Lærere, skoleledere og annet pedagogisk personell.

Plattform: Chromebook eller annen PC, iPad, Android nettbrett.

Kristin Kollsete
Pedagogisk rådgiver